סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

לאומי: בנק ישראל לא צפוי להפחית יותר את הריבית אך אם תחול החמרה תיתכן ריבית שלילית בהמשך

לפי התחזיות, הצמיחה העולמית ב-2020 צפויה להיות מינוס 2.1% לעומת צמיחה חיובית של 2.5% ב-2019; בשנת 2021 צפויה חזרה לצמיחה חיובית בהובלת מדינות גוש האירו ודרום מזרח אסיה

ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג הריביות של לאומי שוקי הון, מעריכים בסקירתם השבועית כי "ירידת התשואות בחלק הקצר של העקום בעקבות הורדת ריבית בנק ישראל נראית קרובה מאוד למיצוי ובשלב זה אנו מניחים כי ריבית בנק ישראל איננה צפויה לרדת יותר.

עם זאת, תרחיש של סגר ממושך, או לחילופין התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה כגל שני בחודשים הקרובים, יכול להביא את בנק ישראל לשקול הורדת ריבית נוספת ואולי אף ריבית שלילית. בתרחיש הנוכחי נראה כי החלק האטרקטיבי להשקעה בעקום הינו הטווח של 5 – 7 שנים. בנק ישראל צפוי להמשיך את תכנית הרכישות לאורך כל העקום ולכן כרגע לפחות נראה כי תלילות העקום איננה צפויה לשינוי משמעותי. אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין צמודי המדד לשקלים לא צמודים.

נראה שצמודי המדד אטרקטיביים בעיקר בטווח של 2 – 5 שנים, זאת לעומת השקלים הלא צמודים האטרקטיביים בעיקר במח"מ בינוני – ארוך של 5 – 7 שנים. החלק הארוך ביותר של העקומים צפוי להמשיך להיות תנודתי מאוד. הצטרפות ישראל למדד ה- WGBI, הצפויה בסוף חודש אפריל, עשויה לתרום לירידת תשואות בחלק זה".

בנוגע לשוק האג"ח הקונצרני מעריכים בפמן ורזניק כי "שוק ההנפקות יוצא לאיטו מהקיפאון שאחז בו במהלך מרבית חודש מרץ. ההכרזה של בנק ישראל על הרחבת מסגרת עסקאות הריפו מול גופים פיננסיים, כך שהעסקאות יכללו גם אג"ח קונצרניות סייעה לעליות שערים באפיק.

ביטוי נוסף לחזרת האפיק הקונצרני לתפקוד רגיל יחסית הינו השוק הראשוני שיוצא לאיטו מהקיפאון של חודש מרץ. גם במהלך השבוע האחרון התקיימו מספר הנפקות קטנות יחסית. ההנפקות נסגרו במחירים משמעותית נמוכים ממחירי השוק והמשתתפים בהנפקות רושמים רווחים נאים על רקע הפרמיה החריגה יחסית המשולמת .

מרבית ההנפקות התקיימו ללא מכרז מוסדי או בדרך של הרחבת סדרות בהקצאה פרטית, דבר המחייב חסימה ממסחר לרוכשים בהנפקה למשך 6 חודשים. אנו בהחלט ממליצים על רכישה בהנפקות על רקע הפרמיה הגבוהה המשולמת כרגע למשתתפים בהנפקות.

אנו ממליצים לנצל את עליית המרווחים להשקעה בעיקר באיגרות חוב בדרוג גבוה. ככלל, עדיין לא מומלצת הגדלה נרחבת של החשיפה לאפיק הקונצרני. מומלצת השקעה בעיקר בדרוג קבוצת AA - A ומעלה.

אנו ממליצים על השקעה במח"מ קצר - בינוני של עד 5 שנים. מומלצת השקעה ישירה בסדרות חלף השקעה באינדקסים. מומלצת רכישה בהנפקות על רקע פרמיה גבוהה וחריגה המשולמת כרגע. מומלצת השקעה בסקטורים דפנסיביים כגון: בנקים, חברות מזון וכדומה.

לחובבי סיכון גבוה בלבד נראה שאיגרות החוב של חברות הליסינג מעניינות ביחס סיכוי סיכון. יש מקום לזהירות רבה במיוחד בכל הקשור לענפי משק ישראליים העלולים להיפגע בעקיפין מהשפעות ווירוס הקורונה ובהם: סקטור המסחר, סקטור התעשייה, סקטור התיירות וסקטור הבנייה.

ביחס למדיניות בנק ישראל מעריכים בפמן ורזניק כי "בנק ישראל לא צפוי להפחית את הריבית יותר כרגע. עם זאת במידה שתחול החמרה ניכרת נוספת בהערכות הכלכליות ובתרחיש של התמשכות הסגר, ייתכן תסריט של ריבית שלילית בהמשך, זאת כפי שמקובל באירופה וביפן.

על-פי תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל, ריבית בנק ישראל תהיה בסוף 2020 בתחום של 0.0-0.1% ובסוף 2021 בתחום 0.00-0.25%. להערכתנו, ב-12 החודשים הקרובים צפויה אינפלציה של 0%, לעומת הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל לאינפלציה של מינוס 0.5%, ולהערכתנו, בתרחיש מרכזי, הריבית צפויה לעמוד בממוצע על כ-0.1% במהלך השנה הקרובה.

כמו כן, אנו מעריכים כי במהלך 2020 האינפלציה צפויה להיות שלילית ברמה של מינוס 0.4%. במידה שתחול החמרה ניכרת נוספת בהערכות הכלכליות עשויה לפתוח את האפשרות של ריבית שלילית בהמשך, זאת כפי שמקובל באירופה וביפן".

ביחס לירידה בפעילות הכלכלית מציינים בפמן ורזניק כי "בחלק השני של חודש מרץ מספר הכניסות והיציאות היה קרוב לאפס, והוא צפוי להישאר ברמה זו כל עוד ההגבלות החמורות על טיסות בינלאומיות יישארו בתוקף. לאור זאת, נראה שנתוני החודשים הבאים, ובפרט אפריל, צפויים להצביע על היקף אפסי של כניסות ויציאות.

הנתונים שהוצגו ממחישים את הפגיעה הקשה של משבר הקורונה בענף התיירות ובענפים הנלווים, בהם: סוכנויות נסיעות, מסעדנות, תחבורה והסעות (ומוניות), בתי מלון והארחה, Airbnb ועוד. כתוצאה מכך, מוקדי תיירות רבים ברחבי הארץ אשר נשענים רבות על תיירות נכנסת, כמו העיר אילת, נפגעו משמעותית, וסביר שהיציאה מהמשבר במוקדים אלה תהיה איטית וממושכת, בפרט אם המגבלות החמורות יימשכו לאורך זמן.

עוד הם שבים ומציינים כי "בהשוואה לצרכי המשק ולמה שנעשה בעולם, נראה שלעת עתה התכנית התקציבית של ממשלת ישראל איננה עונה על הצרכים לשם הצלת חלקים חשובים מן המשק הישראלי".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים