סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

לאומי: ייצוא הסחורות והשירותים בישראל צפוי לקטון בכ-12% ב-2020

הירידה בתוצר בארה"ב ברבעון השני עשויה להגיע לכ-40% במונחים שנתיים; בקרן המטבע מעריכים כי בשנת 2021 תחול עלייה חדה יחסית של כ-8.4% בנפח הסחר העולמי

ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, מעריך בסקירת המאקרו השבועית כי צפויה ירידה של כ-1.5% (במונחים ריאליים) בצריכה הפרטית בישראל בסיכום שנת 2020 על רקע משבר הקורונה, בעיקר כתוצאה מירידה חדה ברכישות של מוצרים בני-קיימא כגון כלי רכב, ריהוט ומוצרי חשמל.

עם זאת, ככל שתהליך היציאה מהסגר והחזרה לפעילות יתארך, ובפרט תדחה חזרתם של מובטלים ועובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למעגל העבודה, כך הפגיעה בצריכה הפרטית עלולה להיות משמעותית יותר.

ביחס ליצוא מסביר בפמן כי במבט קדימה, קרן המטבע הבינלאומית (IMF) מעריכה שנפח הסחר העולמי של סחורות ושירותים יתכווץ בכ-11% בסיכום שנת 2020. לאור המתאם החיובי הגבוה יחסית (כ-82%) שקיים בין נפח הסחר העולמי לבין יצוא הסחורות והשירותים של ישראל בשיעורי שינוי שנתיים, אנו צופים ירידה של כ-12% ביצוא הסחורות והשירותים של ישראל במהלך 2020.

 בקרן המטבע מעריכים כי בשנת 2021 תחול עלייה חדה יחסית של כ-8.4% בנפח הסחר העולמי, זאת תחת הנחה של חזרה הדרגתית לפעילות בתחילת המחצית השנייה של 2020. התפתחות זו צפויה להוביל להערכתנו להתאוששות משמעותית גם ביצוא של ישראל, אולם במידה שהחזרה לשגרת פעילות מלאה תתעכב, כך תחזית זו עשויה להתעדכן כלפי מטה".

בפמן מתייחס לנתוני הירידה בתוצר בארה"ב ברבעון הראשון, שפורסמו אתמול, ומציין כי "הירידה של התוצר בשיעור של 4.8% במונחים שנתיים ברביע הראשון ממחישה כי הפעילות הכלכלית נפלה באופן חריף מאוד במהלך המחצית השנייה של מרץ. גם כשמדינות מסוימות בארה"ב נפתחות עתה מחדש לפעילות, בהיסוס, תיתכן ירידה בתוצר של הרביע השני בשיעור שיכול להגיע לכ-40% במונחים שנתיים".

ביחס להחלטת הבנק המרכזי האמריקאי להותיר את הריבית על כנה כותב בפמן כי "הבנק הפדראלי הדגיש בהודעתו שהוא מחויב להשתמש במגוון הכלים שלו כדי לתמוך בכלכלה האמריקאית בתקופה מאתגרת זו, ובכך לקדם את יעדי התעסוקה והיציבות. הבנק הפדרלי מציין שהתפרצות הנגיף גורמת לקשיים כלכליים אדירים ברחבי ארצות הברית ובעולם. הנגיף והצעדים שננקטו לשמירה על בריאות הציבור גורמים לירידות חדות בפעילות הכלכלית. ביקוש חלש ומחירי נפט נמוכים משמעותית מורידים את האינפלציה.

השיבושים בפעילות הכלכלית השפיעו באופן משמעותי על התנאים הפיננסיים ופגעו בזרימת האשראי למשקי בית אמריקאיים ולעסקים. משבר בריאות הציבור המתמשך יכביד מאוד על הפעילות הכלכלית, התעסוקה והאינפלציה בטווח הקרוב, והמצב הנוכחי מהווה סיכון ניכר לתחזית הכלכלית לטווח הבינוני. לאור התפתחויות אלה, הוועדה של השווקים הפתוחים החליטה לשמור על טווח היעד לריבית ברמה של 0.0-0.25%.

הוועדה צופה שמירה על טווח יעד זה עד שהמשק יתאושש בצורה ברורה ויהיה בדרך להשגת יעדי התעסוקה והיציבות. בכדי לתמוך בזרימת האשראי למשקי בית ולעסקים, הפד ימשיך לרכוש אג"ח ממשלת ארה"ב וניירות ערך מגובי משכנתא שונים בסכומים הדרושים לתמיכה בתפקוד השוק, ובכך לעודד העברת המדיניות המוניטרית לתנאים הפיננסיים הרחבים יותר. בנוסף, פעילות ה-REPO תימשך והפד יתאים את תוכניותיו בהתאם לצורך.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים