סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

הערכת סיכונים: בדיקת איתנות פיננסית של חברות בענף הנדל”ן

"מודל גוגנהיים" המבוסס על תזרים המזומנים, רווח, והון חוזר של החברה מראה כי רק כארבעים אחוז מהחברות מראות איתנות לפי שלושת הפרמטרים

בשנים האחרונות המשקיעים בשוק האג"ח בארץ סבלו מהפסדי הון עקב לא מעט “תספורות” של חברות אשר הנפיקו אגרות חוב בבורסה. לאחרונה, רשות שוק ההון הפנתה את תשומת לב המוסדיים לקלקולים בעבודתם של חברות הדירוג שלא פעם מורידות דירוג לחברה לאחר שהיא כבר קרסה, בדומה לקבוצת דלק.

התפשטות נגיף הקורונה בארץ מאמצע חודש פברואר גרמה להאטה פתאומית והיסטורית של הכלכלה. החשש לקריסה של חברות ובמיוחד של אלו שהנפיקו אגרות חוב בבורסה בארץ, גרם לירידות חדות בשוק האג"ח הקונצרני המקומי. לאור החדשות על בלימת התפשטות הוירוס ויציאה הדרגתית מהסגר, הירידות בשוק החוב התמתנו בחודש אפריל.

בכל תקופה זו, המנתחים הפיננסיים ציינו שקיום תזרים מזומנים גבוה מפעילות שוטפת הוא העוגן המרכזי להצלת החברה מחדלות פירעון. גישה זו מצדיקה את אשר ציינתי בסקירה שפרסמנו בשעתו באתר זה:

"מודל האיתנות הפיננסית, שמציע עמידה של הסיכוי שהחברה תגיע לחדלות פירעון, מבוסס על תזרים המזומנים, רווח, והון חוזר של החברה. בעשורים האחרונים עורערו מעמדן של הגישות המסורתיות לניתוח פיננסי, שהיו מבוססות בעיקרן על מבנה המאזן, גודל ההון העצמי, גודל ההון החוזר וכו’. האירועים הכלכליים שחלו בתקופה זו, הביאו לכך שלעיתים קרובות יש לחברות הון חוזר ו/או הון עצמי שליליים למשך תקופה ממושכת, מבלי שתהיה לה סכנה ממשית לפשיטת רגל, ואף המצב ההפוך גם הוא קורה."

ענף הנדל"ן הוא ענף עיקרי במיוחד להנפקה של אגרות חוב שנסחרים בבורסה, חלק קטן מהאגרות חוב הנסחרות בענף הנדל"ן אינן מדורגות. רציתי לסקר כאן האיתנות הפיננסית של חברות הנ"ל. לאחרונה, יש התעוררות בהצעה לקרנות השקעה בנדל"ן לציבור הרחב, אבל הסחירות שלהן מוגבלת. לכן, רציתי לתת כאן מידע למשקיע המעוניין לנצל את התשואות בשוק זה במיוחד לאור הריבית הנמוכה הדוחפת את המשקיעים להגדיל את אחזקותיהם באגרות חוב קונצרניות גם באלה שאינן מדורגות.

מוצע מודל להסתכלות על הסיכוי של חברה להגיע לחדלות פירעון, המבוסס על תזרים המזומנים, רווח, והון חוזר של החברה.

המודל שלי אותו אני מכנה – מודל גוגנהיים, מבוסס על תזרים המזומנים הפנוי, חישוב ממוצע רב שנתי של יכולת החברה לממן את ההוצאות השוטפות, הוצאות מימון דיבידנד מהפעילות הרגילה של החברה. מודל זה הוכיח את כושר הניבוי הטוב ביותר ביחס לפשיטות רגל בחברות אירופאיות אמריקאיות וגם בישראליות.

ניסיון העבר מוכיח שרק תקופה של חמש שנים ויותר מאפשרת לעמוד על טיב החברה כדי למנוע עיוותים שונים. בנוסף לכך, כל המדדים יוחסו לסך המאזן וזאת בכדי להשוות בין החברות. נתונים חברות אלו יושוו למאגר המידע הכולל רק חברות בענף הנדל"ן שפרסמו תוצאות בחמש שנים אחרונות כולל ליום 31 דצמבר 2019 ובסך הכל מדובר ב־103 חברות.

נתונים ליום 31 דצמבר 2019: על פי ממוצע רב שנתי 2015-19

מהנתונים ניתן לראות כי כארבעים אחוז מהחברות מראות איתנות לפי שלושת הפרמטרים. 30% מהחברות לא מצליחות לאזן את התזרים, אולם יש לציין שבחלק מהן, או שמדובר בגירעון מינורי ו/או ששאר אינדיקטורים חיוביים.

גם כשהתזרים הוא חיובי, ברגע שזה באופן מאוד מינורי או ששאר האינדיקטורים מאוד גירעוניים, יש חשש שבתקופה זו, חברות הנ"ל יתקשו לעמוד בתשלום הריבית או בפירעון החוב.



הוסף תגובה
  1. 1. רב הכתבה התפרסמה בפאנדר

    מאת: Yosemite | פורסם ב- 20/05/20 15:50

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים