סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

קבוצת דלק: חברת הבת איתקה השלימה בחינה מחדש של מסגרת ה - RBL עם הקונסורציום של הבנקים הבינלאומיים

נכון למועד דוח זה מסתכמת יתרת המסגרת המשוכה לסך של כ- 800 מיליון דולר

קבוצת דלק מודיעה כי בהמשך למסגרת אשראי מבוססת עתודות (RBL) שהועמדה לחברת הבת Limited Energy Itha (איתקה), הודיעה איתקה כי השלימה את ההליך התקופתי (המבוצע בכל שישה חודשים) של בחינה מחדש של מסגרת ה-RBL הניתנת לניצול עם הקונסורציום של הבנקים הבינלאומיים שהעמידו את ה –RBL.

נכון למועד דוח זה מסתכמת יתרת המסגרת המשוכה לסך של כ- 800 מיליון דולר. בהתאם להליך ההערכה מחדש כאמור לעיל, נקבע כי סך המסגרת לניצול תעמוד על סך של כ-1.1 מיליארד דולר ארה"ב, כך שהיתרה הלא מנוצלת נכון להיום מסתכמת בסך של כ - 300 מיליון דולר ארה"ב.

בד בבד עם השלמת ההליך, איתקה חילקה היום דיבידנד במזומן בסך 20 מיליון דולר ארה"ב לחברת בת של החברה המחזיקה במלוא הון המניות של איתקה. בהתאם להוראות הסכם הלוואה עם תאגיד בנקאי זר שהעמיד הלוואה לחברת הבת למימון עסקת רכישת נכסי שברון, שיתרתה נכון למועד זה כ-157 מיליון דולר ארה"ב, הדיבידנד האמור ישמש לפירעון חלקי של סכום ההלוואה.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים