סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

אין קורונה בבית שמש: הכנסות מנועי בית שמש גדלו ב-25.5% ברבעון הראשון

הרווח הגולמי של הקבוצה הסתכם בכ-7.4 מיליון דולר, גידול של כ-25.6% לעומת אשתקד; צפי ההכנסות מהסכמי מסגרת ארוכי טווח עומד על כ-2.3 מיליארד דולר

חברת מנעי בית שמש, שבשליטת קרן פימי ומייצרת חלקים למנועי סילון, פרסמה היום את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2020, שלא הושפע מהתפשטות הקורונה בעולם. על פי הערכת החברה עשוי לחול צמצום לא מהותי בהיקף המכירות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר במגזר החלקים, ובעקבות כך עשויה להיות ירידה ברווחיות.

את הרבעון הראשון מסכמת הקבוצה עם תוצאות טובות, המכירות ברבעון הסתכמו בכ-48.8 מיליון דולר, עלייה של כ-25.5% לעומת כ-38.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. גידול במכירות בשני מגזרי הפעילות של החברה.

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון הראשון הסתכם בכ-7.4 מיליון דולר (המהווה כ-15.1% מההכנסות) לעומת כ-5.9 מיליון דולר (המהווה כ-15.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-25.6%.

הרווח התפעולי הסתכם בכ-4.8 מיליון דולר (המהווה כ- 9.8% מההכנסות), לעומת כ- 3.2 מיליון דולר לפני רווח הזדמנותי בסך 3.7 מיליון דולר (המהווה כ- 8.3% מההכנסות), שיפור של כ- 47.5%. הרווח התפעולי אשתקד כולל רווח הזדמנותי מרכישת חישולי כרמל הסתכם בכ-6.9 מיליון דולר (המהווה כ-17.8% מההכנסות).

הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הראשון הגיע לכ-3.7 מיליון דולר (המהווה כ-7.6% מסך ההכנסות), לעומת כ-5.7 מיליון דולר (המהווה כ-14.7% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד. גם כאן הקיטון קשור לרווח מרכישת חישולי כרמל בשנה שעברה.

ההון העצמי של הקבוצה ליום 31 במרץ, 2020 הסתכם לכ-131.9 מיליון דולר לעומת כ-127 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2019. ההון עצמי לסך המאזן של הקבוצה ליום 31 במרץ, 2020 הינו כ-50.7%. לקבוצה צפי הכנסות מהסכמי מסגרת ארוכי טווח בהיקף של כ-2.3 מיליארד דולר.

רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש מסר: "אנו מסכמים את פעילות הרבעון הראשון עם תוצאות טובות, בהתאם לתכנית העבודה של הקבוצה וטרם השפעת התפשטות נגיף הקורונה."

דרורי הוסיף: "בנוגע להשלכות התפרצות נגיף הקורונה והיערכות החברה, בתקופת הדוח לא חלה השפעה מהותית על תוצאותיה של הקבוצה. מפעלי הקבוצה, אשר הוגדרו כמפעלים חיוניים ותחת ענפים מוחרגים, המשיכו בפעילות רציפה, ובהיקפים שאינם פחותים מההיקפים בתקופה המקבילה אשתקד.

הקבוצה נקטה בפעולות אופרטיביות לצמצום חשיפתה ולביצוע הליכי התייעלות, תוך שמירה על קשר רציף עם לקוחותיה, ספקיה ונותני השירותים הרלבנטיים. אנו פועלים במטרה לשמור על המשכיות עסקית ללא שינויים מהותיים כתוצאה ממשבר הקורונה וממשיכים בפעולות הנדרשות גם במועד פרסום הדוח."הוסף תגובה
 1. 6. הסתכלתי על הדוח. המחיר לא בשמים

  מאת: gil_am | פורסם ב- 21/05/20 14:59
 1. 5. נחתכה 50%. החמירו איתה לדעתי (לל"ת)

  מאת: narkis | פורסם ב- 21/05/20 14:55
 1. 4. הבצורת של לוי אשכול תקפה היום הפוך.

  מאת: ATUK19 | פורסם ב- 21/05/20 14:41
 1. 3. אמרו ללוי אשכול שיש בצורת..

  מאת: gil_am | פורסם ב- 21/05/20 14:35
 1. 2. רוב התעשייה עבדה בשיא הסגר.

  מאת: ATUK19 | פורסם ב- 21/05/20 14:29
 1. 1. דוחות טובים אבל היא עדיין לא תיקנה (לל"ת)

  מאת: א1רובוט | פורסם ב- 21/05/20 14:24

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים