סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

לאומי מעדכן את תחזיות הצמיחה ל-2020 וצופה ירידה של 3.4% בתוצר

ההערכה הנוכחית טובה יותר מהצפי הקודם לירידה של 5.5%; ב-2021 צופים בלאומי צמיחה של 5%-6%, בתרחיש שמניח השתלטות על המגיפה במהלך השנה

ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, והכלכלנים גילי בן אברהם ויניב בר, כותבים בסקירת המאקרו השבועית כי "ברבעון השלישי של 2020 התוצר של ישראל צמח בקצב מהיר במיוחד של 37.9% (במונחים שנתיים), עלי פי נתוני הלמ"ס".

הם מציינים כמה סיבות לכך, בהם "אפקט קצה – נקודת ההשוואה הינה חלשה במיוחד, שכן הרבעון השני של השנה היווה את נקודת השיא של משבר הקורונה ושפל ברמת הפעילות. כמו כן, מדובר בחודשי הקיץ המתאפיינים ביציאה לחופשות, אולם עקב השמים הסגורים מרבית הציבור נשאר בארץ, והוציא את כספו בכלכלה המקומית חלף חופשות בחו"ל, מה שכפי הנראה תרם לצמיחה מעבר להשפעתם של חודשי הקיץ בדרך כלל.

כיוון שהמסחר נפתח גם כן, הגישה של הציבור לצריכה הייתה נוחה יותר, ותרמה לגידול בצריכה הפרטית. בנוסף, גידול מפתיע ביצוא הסחורות - הגידול שנרשם ביצוא היהלומים וביצוא התעשייתי הינו מפתיע בעוצמתו, שכן נתוני סחר החוץ החודשיים (שאמנם הם במונחים דולריים שוטפים ולא שקלים ריאליים כמו בחשבונאות הלאומית) לא לימדו כלל על עלייה בסדר גודל הזה. במקביל לעוצמת היצוא, נרשמה התכווצת ביבוא, תוך כדי תרומה נוספת לעליית התוצר המקומי".

"לאור זאת, תחזית לאומי עודכנה כלפי מעלה לאחר פרסום נתוני הצמיחה לרבעון השלישי. הערכתנו העדכנית היא להתכווצות של 3.4% בתוצר ב-2020 (לעומת מינוס 5.5% לפני העדכון). זאת, כיוון שאנו מעריכים כי הרבעון הרביעי של השנה יסתכם בירידה, לאור הסגר שהיה בתחילת הרבעון ותהליך היציאה האיטי ממנו.

כלומר, צפוי שרמת הפעילות ברוב הרבעון הרביעי תהיה נמוכה בהשוואה לרבעון השלישי (אך בעוצמה מתונה בהשוואה לירידה ברבעון השני), ומכאן שצפויה ירידה בפעילות. באשר ל-2021, אנו צופים צמיחה של 5%-6%, בתרחיש שמניח השתלטות על המגיפה במהלך השנה הבאה".

כלכלני לאומי מתייחסים גם למדד המחירים לצרכן שפורסם בתחילת השבוע ובכלל זה לסעיף שכר הדירה: "סעיף הדיור ירד בשיעור של 0.1%, כתוצאה מירידה בשיעור זהה בתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים חדשים ומתחדשים). קצב העלייה השנתי של האחרון עלה מעט מ-1.6% ל-1.7%.

להערכתנו, קצב עליית מחירי השכירות עשוי להתמתן בחודשים הקרובים, על רקע ההשפעה הממתנת של הסגר השני והימשכות ההגבלות על הפעילות הכלכלית, התפתחות שצפויה להכביד על הביקוש לשכירות, ומגולמת במדד המחירים לצרכן בפיגור מסוים".

הערכתנו לאינפלציה שנה קדימה, מבוססת על מספר גורמים, ובהם: יציאה של מדדים נמוכים במיוחד מחלון החישוב של האינפלציה (אפריל-מאי 2020, שהושפעו מהירידה החדה במחירי הנפט עם פרוץ משבר הקורונה) ישפיעו באופן טכני על עליית האינפלציה, עליית מחירי הסחורות בעולם – מחירי הסחורות החקלאיות והמתכות כבר מצויים כיום ברמה הגבוהה מזו שנרשמה לפני משבר הקורונה – שצפויה לתרום לעליית המדד בפיגור מסוים.

עוד ישפיעו תחזית ליציבות/ייסוף קל בשע"ח לאחר מגמה ממושכת של התחזקות השקל; וצפי להאצה בפעילות הכלכלית במשק במהלך 2021, שיתכן ותבוא בתחומי פעילות מסוימים לידי ביטוי בעליית ביקוש מבלי שתהיה להיצע היכולת להיענות לכך באופן מלא.

יש לציין שעקב חוסר הודאות הרב המלווה את הפעילות הכלכלית בעת הנוכחית, גם לגבי מידת הפתיחות של המשק והן לגבי אופן מדידת המחירים, תחזית זו חשופה לשינויים תכופים מבדרך כלל.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים