סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

גולף עברה לרווח של 10.7 מיליון ש”ח ברבעון השלישי

מכירות הקבוצה ברבעון השלישי ירדו בכ-2.7% בשל סגירת החנויות בסגר השני והסתכמו בכ-230 מיליון ש"ח; אושרה תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 5 מיליון ש"ח

קבוצת גולף מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020, שהושפע כמובן מהתפרצות הקורונה ומסגירת חנויות הרשת במהלך הסגר השני. סגירת חנויות החברה הביאה לפגיעה משמעותית בהכנסות החברה ובהיקפי המכירות הנובעים מעצם סגירת החנויות.

במהלך תקופת סגירת החנויות הראשונה חנויות החברה נסגרו החל מיום 15 במרץ 2020 ועד ליום 30 באפריל 2020 והמכירות בתחום אופנת ההלבשה ואופנת הבית בתקופת סגירת החנויות הראשונה ירדו בכ- 113 מיליון ש"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

במהלך תקופת סגירת החנויות הראשונה פעילות הקבוצה התבססה על פלטפורמת אתרי הסחר המקוונים השונים אותם היא מפעילה ומכירות החברה בתחומי אופנת הבית ואופנת ההלבשה באמצעות פלטפורמות אלו גדלו באופן משמעותי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

לאור הקלות שונות בחודשים אפריל-מאי 2020 הקבוצה פתחה באופן מדורג את החנויות וחזרה לשגרת פעילות מלאה עד לתחילתה של תקופת סגירת החנויות השנייה. המכירות הכוללות המצטברות בחנויות תחומי פעילות אופנת ההלבשה ואופנת הבית בתקופה האמורה עלו על סך המכירות בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן חלה עליה בפדיון החודשי הממוצע למ"ר של כל חנויות תחומי הפעילות האמורים. 

במהלך תקופת סגירת החנויות השנייה חנויות החברה נסגרו החל מיום 19 בספטמבר עד ליום 8 בנובמבר 2020 המכירות בתחום אופנת ההלבשה ואופנת הבית בתקופת סגירת החנויות השנייה ירדו בכ-109 מיליון ש"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. גם במהלך תקופת סגירת החנויות השנייה פעילות הקבוצה התבססה על פלטפורמת אתרי הסחר המקוונים ומכירות החברה גדלו באופן משמעותי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

במועד פרסום הדוח, החברה פועלת באופן חלקי בלבד ועדיין לא שבה לשגרת פעילות מלאה, שכן חלק ניכר מהחנויות שלה, המצויות בקניונים שטרם חזרו לפעילות מלאה, עדיין סגורות.

מכירות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 229.9 מיליון ש"ח, לעומת כ- 236.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 2.7% הנובעת כאמור בעיקר מירידה במכירות החנויות הפיזיות. בחלוקה לסקטורים, מכירות תחום אופנת ההלבשה ברבעון הסתכמו בכ-70.6 מיליון ש"ח לעומת כ-80.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ובתחום אופנת הבית הסתכמו המכירות בכ0110 מיליון ש"ח לעומת כ-116 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-10.7 מיליון ש"ח (המהווה 4.7% מההכנסות) לעומת הפסד של כ- 5.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתקופת הדוח בנטרול השפעת תקן 16 מסתכם לסך של כ-10.8 מיליון ש"ח.

גונן ביבר, מ"מ יו"ר גולף: "באוגוסט 2020 התקשרה כלל תעשיות, בעלת השליטה בגולף, בהסכם לפיו הוענקה אופציה לרכישת 6.5% מהון מניות גולף לקבוצת סטימצקי, במקביל למינוי אייל גרינברג לדירקטור ולמשנה ליו"ר הדירקטוריון ומסתמן כי שיתוף הפעולה בהובלת החברה עובד בצורה מיטבית."

אייל גרינברג, משנה ליו"ר גולף: אנחנו שמחים לחבור לקבוצת כלל תעשיות בהובלתה של גולף ולהערכתנו פוטנציאל החברה גדול ורחוק ממיצוי. צריך לזכור כי משבר הקורונה עודנו אתנו והשפעותיו ילוו אותנו לעתיד. עם זאת, אנו מאמינים כי המהלכים המידיים שנקטנו, מאפשרים לנו להתמודד עם אתגרי התקופה ואף להראות שיפור בתוצאות. להערכתנו, למכלול הצעדים שבהם נקטנו ונמשיך ביתר שאת תהיה השפעה ותרומה חיובית לתוצאות החברה גם בטווח הארוך."

אלי שפיר, מ"מ מנכ"ל קבוצת גולף וסמנכ"ל הכספים: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים וזאת על אף אתגרי התקופה והסגר במהלך השבועיים האחרונים של הרבעון".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים