סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

אלה פריד מלאומי שוק הון מעלה המלצה לאלביט מערכות לתשואת יתר

מחיר היעד החדש עומד הינו 140 דולר למניה המשקף אפסייד של 14%

אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון, מגיבה לפרסום דו"חות אלביט מערכות ומעלה את ההמלצה ל"תשואת יתר", במחיר יעד של 140 דולר, המשקף אפסייד של כ-14% ביחס למחיר השוק של המניה: "הוצאת פעילות מישראל וצבר חזק תומכים ביעדי הרווחיות. אנו צופים השנה צמיחה חד-ספרתית נמוכה בשיעור של כ-2.2%, לאחר שהורדנו את תחזית הקודמת, שהייתה בטווח של 2.5%-3%. בשל הזהירות שהפגינה החברה בשיחת הועידה, הנחנו צמיחה בשיעור של 4.2% בלבד לשנת 2021. הנהלת אלביט הדגישה, שלמרות סימנים אופטימיים ושיפור משמעותי בדוח הרבעוני, סיכוני הקורונה עדיין עלולים לאתגר את הבצועים, הן במישור הגידול במכירות (בעיקר עוקפות צבר) והן ברווחיות החזויה –בפרט, אם יהיו גלים נוספים בתחלואה ולא תהיה התקדמות ראויה בחיסונים.

תוצאות הרבעון: הצבר נשמר ברמת שיא עם עלייה מינורית ל- 10.9 מיליארד דולר - וזה הישג מרשים מאוד, בייחוד לאור העובדה ש-46% ממנו מיועדים לביצוע ב-5 הרבעונים הקרובים. הצבר הממוצע לרבעון עד סוף שנת 2021 עומד על 999 מ’ ד’ ומגלם פוטנציאל צמיחה משמעותי. עם זאת, כפי שציינו, לדברי החברה, נתון זה אינו מובן מאליו ביחס לתחזית לשנה הבאה, וקצב הצמיחה יושפע ממדד גלובלי של חזרה לשגרה. הדוחות שיקפו את יעדי ההתייעלות של החברה. הכנסות הרבעון צמחו ב-3% ל-1.134 מיליארד ד’ . הרווח הגולמי NON GAAP היה טוב יחסית למצב העולם ולשערי החליפין ועמד על 26.7% . שיעור הרווח הגולמי GAAP עמד על 20.9% בלבד בשל מחיקת מלאי בסך של כ-60 מ’ ד’ במהלך הרבעון. נציין, שבהוצאות התפעוליות בלטה עלייה בשיעור המו"פ, שקפצה לכ-8.2% מהמכירות בשל הוצאות נוספות הכרוכות במעורבות אנשי מו"פ באספקה לחו"ל תחת מגבלות הקורונה. מנגד, נרשמה ירידה קלה בשיעור הוצ’ שיווק והנהלה וכלליות, שביטאו את מאמצי ההתמודדות עם שערי החליפין שמקשים על היצואנים בישראל. נציין בהקשר זה, ש-65% מהצבר של אלביט מיועדים ליצוא.

"הרווח הנקי היה סביר יחסית גם ב-GAAP, כ-17 מ׳ ד׳ - לא מעט בזכות סעיפי הוצאות מימון (9.7 מ’ ד’) ומיסים 2.2( מ’ ד’), שהיו נמוכים מרמתם המייצגת. הרווח הנקי NON GAAP עמד על 72.7 מ׳ ד׳.

סיגמנטים גיאוגרפיים: שיקפו מתחילת השנה עליה בתמהיל של הכנסות מישראל ומארה"ב (כ-33%) ומנגד ירידה במכירות לדרום מזרח אסיה אירופה ושאר העולם. בתמהיל המוצרים ב-9 חודשים עלו קלות מערכות היבשה וכצפוי מערכות אלקטרו-אופטיות. החברה המליצה לא להתייחס לתנודות רבעוניות שאינן מייצגות מגמה.

"מה הלאה? הצבר תומך בצמיחה חזקה אבל הוא עדיין עלול להתארך בהשפעת הקורונה. תקציבי ביטחון של מדינות רבות וביניהן, בריטניה, אוסטרליה, ניו זילנד, שוודיה נמצאים בעלייה. הפרשנים הבינלאומיים צופים כי סנאט רפובליקני יביא ככל הנראה לקיצוצים צנועים יותר בתקציב הביטחון האמריקני עם חילופי הנשיאים.

פריד מציינת עוד כי "הסיכון העיקרי לרווחיותה של אלביט, כמו יצואנים רבים אחרים במגזרים יצרניים - טמון בשערי החליפין, כאשר השקל נמצא כבר מזה כעשור במגמת תיסוף מתמשכת. נציין שתהליך זה, משקף את ההשפעה הדומיננטית של תנאי רקע פונדמנטליים מאקרו-כלכליים בישראל, ולהערכת אגף כלכלה של בנק לאומי, אותם תנאי רקע צפויים לתמוך בשקל חזק - לאורך זמן. נציין שמדינות אחרות הצליחו לעבור בצורה מוצלחת מצבים מתמשכים של תיסוף. מנגד, לעת עתה אין כרגע פתרונות לסוגיית המטבע מצד המדיניות הכלכלית בישראל, ולא צפויים בעתיד הנראה לעין צעדי מדיניות לסייע לתעשייה וליצואנים להתמודד בצורה קלה יותר עם השקל החזק.

לדבריה, "אלביט רשמה תזרים שלילי ברבעון, אך מעריכה שמשרד הביטחון צפוי לשלם את התחייבויותיו עד סוף השנה - בהנחה שיהיה תקציב. נציין שזאת בניגוד למצבן של המתחרות האמריקניות, הנהנות בשנים האחרונות לא רק מתקציבי ביטחון איתנים, אלא גם מדייקנות בתשלומים, ומפעולות יזומות לטובת הסקטור, דוגמת הסדרת המעמד של קבלנים וקבלני משנה של הפנטגון, שנועדה לחזק את שרשראות האספקה. כמובן, בנוסף לכך, נהנות המתחרות האמריקניות מדולר חלש, שתומך ביצוא האמריקני.

שורה תחתונה: תוצאות הרבעון היכו את הציפיות הזהירות שאלביט הציגה לשוק באוקטובר. ההצלחה של תעש נמשכה ומכירת מוצרי תעש ליצוא המשיכו לעלות. שיתופי פעולה חדשים, דוגמת השת"פ עם BAE לייצור רכבי קרב עתידיים מייצרים הזדמנויות חדשות. ההמלצה שלנו עולה ל "תשואת יתר" למרות מידת אי-וודאות מסוימת, המאפיינת את התקופה".

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים