סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

פועלים: השקל בשיא של 12 שנים מול הדולר

התחזקות השקל, אינפלציה שלילית ושיפור בתחזית הצמיחה של המשק ממתנים את העלייה ביחס של החוב הציבורי לתוצר השנה.

כלכלני בנק הפועלים מתייחסים היום בסקירת המאקרו השבועית שלהם לנתוני הפעילות הכלכלית שממשיכים להיות טובים ביחס למשבר, ובחלק מענפי המשק הם אפילו טובים ביחס לימים רגילים, ומסבירים כי הייצור התעשייתי לדוגמה עלה בחודשים אוגוסט-ספטמבר בקצב מהיר, בעיקר הודות לעלייה ביצוא ההיי-טק.

פתיחת חנויות הרחוב הקפיצה את הרכישות בכרטיסי האשראי בשבועיים האחרונים. התוצר ברבעון השלישי של השנה היה נמוך רק ב- 1.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, כלומר הפגיעה במשק נמוכה ביחס לרוב ההערכות המוקדמות.

עקב אכילס נותר שוק העבודה. שיעור האבטלה הרחב נותר גבוה מאוד– 20.8% בממוצע חודש אוקטובר. הפער הזה בין נתוני הפעילות לתעסוקה מעלה את התהייה, איך זה שמייצרים כמעט אותו דבר עם הרבה פחות עובדים. אין לנו תשובה ברורה לזה, מעבר לכך שהעובדים המובטלים מאופיינים בשכר נמוך, ולכן התוצר שנזקף להם הוא נמוך. יתכן גם שחלק מהעובדים בחל"ת מועסק באופן חלקי, ואינו מצהיר על כך בשאלון סקר כוח אדם, כך ששיעור האבטלה האמיתי הוא נמוך יותר.

התחזקות השקל, אינפלציה שלילית ושיפור בתחזית הצמיחה של המשק ממתנים את העלייה ביחס של החוב הציבורי לתוצר השנה. גורמים אלו משפיעים לחיוב על דירוג האשראי של ישראל, אבל צרכי גיוס ההון של הממשלה אינם תלויים בגורמים אלו והם יוסיפו להיות גדולים.

בבנק ישראל מעריכים כי הגירעון התקציבי בשנת 2021 יהיה בטווח שבין 8.6% בתרחיש של שליטה במגיפה (צמיחה בשיעור של 6.5%) ל- 11.8% בתרחיש של היעדר שליטה. החוב צפוי לעמוד על רמה של 76% ו- 83% בהתאמה.

אנו סבורים כי הגירעון בשנה הבאה יהיה קטן אך במעט מזה של השנה הנוכחית, הגידול בהוצאות לפיצוי עסקים ועובדי חל"ת צפוי להמשך עד אמצע השנה הבאה, גם אם ימצא חיסון. כמו כן חברות שצברו הפסדים השנה, לא ישלמו מסים בשנה הבאה, כך שההכנסות ממסים לא יעלו בהתאם לצמיחת המשק.

השקל המשיך להתחזק גם בשבוע החולף – מול סל המטבעות הוא נמצא בשיא ומול הדולר זה שיא משנת 2008. כלכלני הבנק ממשיכים להעריך כי לחצי הייסוף בטווח הקצר משקפים בעיקר את עליות השערים במדדי המניות בארה"ב, שמגדילים את צרכי הגידור של המשקיעים המוסדיים.

ניתן לראות שהמשקיעים המוסדיים הגדילו חשיפה למט"ח בחודשים האחרונים מרמה של 14.1% בחודש מרץ לרמה של 17.7% בספטמבר, וזאת דווקא בתקופה שמחירי הגידור ירדו באופן ניכר. כלומר, הרגישות שלהם לפערי הריבית ומחירי הגידור הנגזרים מהם היא נמוכה. החלטתם להגדיל חשיפה נבעה אולי מההערכה שהשקל כבר התחזק מספיק.

בד בבד יצוא הסחורות והשירותים עולה בתקופת הקורונה, והעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים גדל. לחצי הייסוף יקטנו כשהמשק יפתח לחלוטין ונראה יציאה של ישראלים לחו"ל וכן עלייה ביבוא. בנק ישראל צפוי להערכתנו להגביר את קצב רכישות המט"ח על מנת למתן את מגמת הייסוף, עד שישתנו כאמור תנאי הרקע האלו.

לגבי האינפלציה, מציינים כלכלני הפועלים כי מתחילת השנה השקל יוסף בכ- 3.5% מול סל המטבעות. ההשפעה של זה כמעט ולא באה לידי ביטוי במדד בגלל שסעיף הנסיעות לחו"ל לא נמדד. למרות הייסוף, האינפלציה הגלומה זוחלת מעלה, בהשפעת פרץ האופטימיות שלווה לפרסום הצלחות החיסונים. תרמו לעליית הציפיות לאינפלציה גם מחיר הנפט שעלה ל- 48 דולר (ברנט) והתייקרות בעלויות ההובלה.

האינפלציה לטווח של חמש שנים עלתה בישראל מתחילת החודש בכמעט 30 נקודות בסיס. בארה"ב האינפלציה הגלומה עלתה בעשר נקודות ובגרמניה ב- 20 נקודות בסיס. אנו מותירים בינתיים את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה על 0.5%, זאת תחת ההנחה שעליית מחירי הסחורות בעולם מקזזת את השפעת הייסוף.

בנק ישראל אימץ כבר כמעט את כל הצעדים המרחיבים שנוקטים בנקים מרכזיים בעולם, ובכלל זה הלוואות לבנקים מסחריים בריבית שלילית בדומה לאירופה (TLTRO). בנסיבות הנוכחיות היכולת של המדיניות המוניטרית להשפיע על הפעילות הריאלית היא מוגבלת, שכן הנזילות בשוק גבוהה מאוד ומרווחי האשראי נמוכים.

הפחתת ריבית לרמה של אפס היא עדיין אפשרית, אם כי כפי שציינו זה לא יגרום למשקיעים להעדיף השקעות במט"ח. אנו מעריכים כי לא יהיו שינויים נוספים במדיניות בתקופה הקרובה, אלא שימוש בכלים הנוכחיים של רכישות מט"ח ואג"ח ממשלתיות.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים