סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

שני חוקים חדשים להגברת התחרות בשוק האשראי וקידום הפינטק

שר האוצר הגיש תיקון לחוק הבנקאות שיאפשר א תהרחבת מקורות המימון לנותני אשראי חוץ בנקאי; חוק נוסף שעבר יעודד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל

ועדת השרים לחקיקה אישרה אמש שני חוקים שהגיש שר האוצר, ישראל כ"ץ, שיסייעו להתנהלות העסקית של גופים פיננסיים בישראל. החוק הראשון שעבר הוא תיקון לחוק הבנקאות, שיאפשר את הרחבת מקורות המימון לנותני אשראי חוץ-בנקאי ובכך להוזיל את האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ומשקי הבית.

שוק האשראי למשקי בית והעסקים הקטנים ובינוניים בישראל הוא שוק ריכוזי ביותר שנשלט כמעט במלואו על ידי הבנקים. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא שמקורות המימון של הבנקים כיום זולים יותר ממקורות המימון של נותני אשראי חוץ-בנקאי.

התיקון יאפשר לנותני האשראי לגוון ולהרחיב את מקורות המימון לצורך מתן אשראי ובכך הוא עשוי להוזיל את עלויות המימון ולאפשר לגופים אלו להתחרות במערכת הבנקאית.

טיוטת החוק תאפשר לנותני אשראי חוץ-בנקאי גדולים, שעומדים בהוראות החוק, להגדיל את תקרת גיוס החוב באמצעות תעודות ההתחייבות מ-5 מיליארד שקל ל-15 מיליארד שקל ולגייס חוב גם באמצעות ניירות ערך מסחריים במגבלות הקבועות בחוק.

בנוסף, יוסרו מגבלות שונות לעניין גיוס תעודות התחייבות מכלל נותני האשראי החוץ-בנקאי. מגבלות אלו הגבילו את מרחב ההתנהלות העסקית של נותני האשראי החוץ-בנקאי ולמעשה מנעו מחלקם לגייס חוב באמצעות תעודות התחייבות.

הצעת החוק השניה שעברה אמש היא הצעה לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל ("חוק הסנדבוקס"), שתסייע לחברות הפינטק לפעול בישראל ותוביל לשיפור הרגולציה הפיננסית בישראל.

הצעת החוק נועדה לאפשר הקמה של תכנית ייחודית – "מגרש משחקים רגולטורי" ("Regulatory Sandbox"), ותהווה צעד משמעותי להגברת התחרות וקידום הטכנולוגיה בשירותים הפיננסים בישראל.

התכנית המוצעת מבוססת על מסקנות צוות בין משרדי שרוכז על ידי משרד המשפטים ומשרד האוצר וכלל נציגים מרשות ניירות ערך, בנק ישראל, רשות שוק ההון, הרשות לאיסור הלבנת הון ולמימון טרור ורשות המיסים.

התכנית מקימה "סביבת ניסוי" חדשנית בישראל בשיתוף פעולה של כלל הרגולטורים הפיננסים בישראל כדי לתמוך בפעילותם של גופים פיננסים טכנולוגיים מתקדמים (פינטקים) בישראל.

"מגרש המשחקים הרגולטורי" יאפשר לרגולטורים לתת הקלות רגולטוריות לחברות המשתתפות בתכנית תוך גידור הסיכונים ובכך יקל על חברות הפינטק לנסות את מוצריהן החדשניים בשוק הישראלי ולהטיב עם הצרכנים. בנוסף, כל חברה המשתתפת בתכנית תלווה על ידי את מרשויות הפיקוח הפיננסיות, על מנת לבחון את תרומתה של התכנית לפעילות החברה.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים