סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

עם התקדמות מבצע חיסוני הקורונה, מדד אמון הצרכנים עלה בחודש דצמבר

העליה המצטברת של 21 נקודות מאוקטובר, מצביעה על מגמת שיפור בציפיות הציבור לגבי מצבם הכלכלי האישי ולגבי הצפי על מצבה הכלכלי של המדינה

במחצית השנייה של דצמבר, עם ההתקדמות של מבצע החיסונים "לתת כתף", מדד אמון הצרכנים עלה ל-11%- מ-20%- במחצית הראשונה של דצמבר, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זוהי עלייה מצטברת של 21 נקודות האחוז בערכו, מאז המחצית הראשונה של אוקטובר שבה עמד על 32%-, והיא מצביעה על מגמת שיפור בציפיות של הציבור.

על רקע מבצע החיסונים שהציבור רואה בו את ה"אור בקצה המנהרה", מתרחשים אירועים אחרים כגון הכניסה ל"סגר מהודק" בעקבות העלייה בנתוני התחלואה, גילוי וריאנט (זן) נוסף של נגיף הקורונה, ההכרזה על פיזור הכנסת וקיומן של בחירות במרץ 2021 – בחירות רביעיות במהלך השנתיים האחרונות, אך אלה ככל הנראה משפיעים פחות על תחושות הציבור.

בשניים מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד חל שיפור במחצית השנייה של דצמבר לעומת המחצית הראשונה שלו: המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה, עלה ל-22%- מ-30%- במחצית הראשונה של דצמבר.

המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה, עלה ל-5%- מ-19%- במחצית הראשונה של דצמבר. ערכו במחצית השנייה של דצמבר (5%-) מצביע על שיפור ניכר בציפיות הצרכנים, מגמה שהחלה במחצית השנייה של אוקטובר 2020.

המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה עומד על 24%- (במחצית הראשונה של דצמבר עמד על 31%-). המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד על ערך חיובי של 6% (במחצית הראשונה של דצמבר עמד על 1%). ערכיו החיוביים של מאזן זה מאז המחצית הראשונה של נובמבר (3%), מצביעים על אופטימיות זהירה של הפרטים.

החל מחודש מרץ, על רקע משבר הקורונה, אפשר להבחין בירידה בערך מדד אמון הצרכנים ובמאזנים המרכיבים אותו, כמו גם, בתנודתיות בערכיהם במהלך החודשים בעקבות החלת ההגבלות וההקלות על המשק.

בחודש מרץ עם החלת ההגבלות על האוכלוסייה ועל פעילות המשק, ירד המדד ל-22%- מ-6%- בפברואר, ובחודש אפריל עם החלת הסגר הכללי הראשון ירד המדד ל-31%-. גם לאחר השיפור שבא בעקבות ההקלות בחודשים מאי (14%-) ואוגוסט (24%-), התקבלו ערכים נמוכים משמעותית מהערכים בשנים 2019-2016.

באוקטובר, עם החלת הסגר הכללי השני, עמד מדד אמון הצרכנים על 28%-. בנובמבר, עם ההתקדמות בתוכנית היציאה מהסגר השני, הידיעות על ההסכמים בין ישראל לחברות המפתחות חיסונים לקורונה והציפייה להגעתם לישראל, עלה מדד אמון הצרכנים ל-20%-. בדצמבר 2020, מדד אמון הצרכנים עומד על 16%- ומצביע על מגמת שיפור בציפיות הצרכנים מאז חודש אוקטובר שבו עמד על 28%-.

כאשר בוחנים את תוצאות סקר אמון הצרכנים לפי תעסוקה, רמת השכלה וקבוצת אוכלוסייה ניתן לראות שבקרב מועסקים עומד ערך המדד על 14%- בעוד שאצל אלה שאינם מועסקים עומד הערך על 19%-.

בקרב בעלי תואר אקדמי עלה ערך המדד ל-12%- בעוד שבקרב חסרי תעודת בגרות ערך המדד עומד על 17%-. באוכלוסיה הערבית עומד ערך המדד על 31%- ומצביע על פסימיות רבה יותר בקרב הציבור הערבי.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים