סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

פועלים: 30 מיליארד הדולר שמשנים את התמונה

"לאור ההתחייבות של בנק ישראל לרכוש סכום כה גבוה אנו מעריכים כי השקל עשוי להמשיך ולהיחלש בשבועות הקרובים"

כלכלני בנק הפועלים מתייחסים בסקירת המאקרו השבועית שלהם לאינדיקטורים הכלכליים שהתפרסמו בדצמבר והפתיעו לחיוב לאור הסגר. היקף התחלואה נותר גבוה מאוד בשבוע החולף, ואם לא נראה ירידה חדה בנדבקים בימים הקרובים, אז סביר שהסגר יוארך בשבוע נוסף מעבר ליום חמישי בחצות. הצריכה הפרטית צפויה להתכווץ בתקופת הסגר, ונתוני הרכישות המקומיות בכרטיסי האשראי כבר החלו לרדת בשבועיים הראשונים של ינואר, אם כי הירידה היא מתונה יחסית.

בדצמבר ראינו מגמה של עליה ביצוא התעשייתי וביבוא הסחורות במונחים דולריים. גם רכישת דירות חדשות שמרה על רמה גבוהה של כ- 4000 יחידות בנובמבר. ניתן לראות שההגבלות על צריכת השירותים הביאה להסטה של צריכת הסחורות, ויבוא מוצרי הצריכה גדל בשנת 2020 בכמעט 5% לעומת השנה שעברה. סביר להניח שנראה תנועה הפוכה כשיוסרו המגבלות – עלייה חדה בצריכת שירותים כמו נופש וטילים ופחות רכישות של מוצרים בני-קיימא.

עוד מתייחסים כלכלני הבנק להודעת בנק ישראל בשבוע שעבר על תכנית רכישה של 30 מיליארד דולר בשנת 2021, זאת לאור הייסוף החד בשבועות האחרונים. בשנת 2020 בנק ישראל רכש כ- 21 מיליארד דולר, ללא התחייבות מראש, אך יש לזכור שבשנה זו כל הגורמים פעלו להתחזקות השקל, החל מסגירת השמים, ועד השקעות זרות ישירות גדולות בישראל שהגיעו להיקף של 15.5 מיליארד דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020.

בתרחיש המרכזי אנו סבורים שהלחצים הבסיסיים לייסוף יצטמצמו כשהמשק יפתח לפעילות. לדוגמה, העלייה בחיסכון של משקי הבית תגדיל ביקושים לנסיעות לחו"ל. גורם נוסף שפעל להתחזקות השקל ב- 2020 הוא עליות השערים החדות בשוקי המניות בעולם, וגם לגבי זה לא ניתן לדעת אם הם יחזרו על עצמן גם השנה.

הסכום של 30 מיליארד דולר גבוה באופן ניכר מהעודף הצפוי בחשבון השוטף של מאזן התשלומים (שעמד על כ- 20 מיליארד דולר ב- 2020), ולכן הוא גם השפיע באופן מידי על ציפיות השחקנים בשוק המט"ח, והשקל הגיב בפיחות מידי מרמה של 3.11 במהלך המסחר ביום חמישי ל- 3.27 במסחר הבין-בנקאי ביום שישי.

האם בנק ישראל יכול לסגת מההתחייבות לרכוש 30 מיליארד דולר השנה? כעיקרון יש לבנק ישראל פתח יציאה מההתחייבות וזאת במצב בו "רכישות המט"ח מביאות לפיחות בסדר גודל שאינו עקבי עם השגת יעדי הבנק בתחום יציבות המחירים והיציבות הפיננסית." בכדי שנראה איום על יעד האינפלציה נדרש כאן פיחות חד מאוד (יותר מעשרה אחוזים), כך שפתח היציאה הזה הוא צר.

"עקביות עם יציבות פיננסית" זו כבר הגדרה שנתונה לפרשנות, ויתכן שאם הציפיות לאינפלציה יעלו לדוגמה מעל 2%, זה יתפרש כסיבה לצמצום הרכישות. אבל סביר להניח שבנק ישראל "ישתדל" מאוד להשלים את רכישות המט"ח, כדי שהאמירות העתידיות שלו יזכו לאותה רמה של אמינות.

לאור ההתחייבות של בנק ישראל לרכוש סכום כה גבוה אנו מעריכים כי השקל עשוי להמשיך ולהיחלש בשבועות הקרובים. בנק ישראל רוכש במקביל למט"ח גם איגרות חוב ממשלתיות, והיקף הנזילות בשווקים בשקלים צפוי לגדול. אנו לא חושבים שלגידול החד בפיקדונות השקליים כתוצאה מרכישות המט"ח יש השפעות אינפלציוניות משמעותיות. השילוב בין רכישות מט"ח לאג"ח ממשלתיות מגדיל את מאזן הבנק המרכזי בקצב מהיר, כלומר המדיניות המוניטרית הופכת למרחיבה מאוד גם בקנה המידה של הפד בארה"ב לדוגמה.

הסגרים הביאו לירידה של 0.7% במדד המחירים לצרכן בשנת 2020. סעיף הדיור היה אולי הסעיף שהושפע באופן הבולט - ירידה בשיעור של 0.2%. הפעם האחרונה בה נרשמה ירידה בסעיף הדיור הייתה בשנת 2006. הסעיף היחיד שהתייקר בשנה החולפת היה ירקות ופירות. שוק הדיור גם ממחיש טוב את התופעה של אינפלציה במחירי הנכסים, שלא באה לידי ביטוי במדדי המחירים לצרכן - מחירי הדירות עלו ב– 3.2%, בעוד שמדד הדיור (שכ"ד) עלה ב– 0.2%.

בהנחה שנראה את המשק יוצא מההגבלות במחצית השנייה של השנה, יתכן שנראה גם את מחירי השכירות שבים לעלות, בין השאר על רקע המשך עלייה במחירי הדירות. גורם נוסף שישפיע על האינפלציה בשנה הקרובה הוא שער-החליפין. אנו מעריכים כי ייווצר פיחות בשער השקל בתקופה הקרובה.

תחזית האינפלציה ל– 12 החודשים הקרובים עומדת על 0.7%, שיעור שהוא עדיין נמוך מהגבול התחתון של יעד האינפלציה, וזאת על רקע המשך ההגבלות על הפעילות הכלכלית במחצית השנה הראשונה. אנו מעריכים כי קיים סיכוי לעלייה משמעותית בסביבת האינפלציה במחצית השנייה של 2021.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.הוסף תגובה
  1. 1. ירד אחוז מהשיא (לל"ת)

    מאת: sy345 | פורסם ב- 18/01/21 10:06

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים