סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

מעלות S&P אישרה את דירוג הכשרת הישוב ’ilA-’ באופק יציב

למרות הפגיעה בנכסים המסחריים המניבים של החברה בשל משבר הקורונה הנכסים המסחריים המניבים בישראל שמרו על יציבות בשיעורי התפוסה, עם צפי להתאוששות ב-NOI בשנת 2021

הכשרת הישוב מדווחת היום כי חברת מעלות S&P אישרה את דירוג החברה ’ilA-’ באופק יציב.

חברת הדירוג ציינה כי למרות הפגיעה בנכסים המסחריים המניבים של החברה בשל משבר הקורונה, הן קניון שבעת הכוכבים והן שאר הנכסים המסחריים המניבים בישראל שמרו על יציבות בשיעורי התפוסה הגבוהים, עם צפי להתאוששות ב-NOI בשנת 2021.

כמו כן, חברת הדירוג ציינה את תחום הפארקים הלוגיסטיים באירופה MLP שהציג צמיחה גבוהה וביצועים תפעוליים טובים. צוין לחיוב גם הביקושים החזקים לענף הלוגיסטיקה בעקבות התגברות המסחר המקוון, תוך הערכה שגיוס ההון שבוצע ב-MLP באוקטובר 2020 יתרום להמשך הרחבת הפעילות.

נוסף על כך, חברת הדירוג ציינה לחיוב את הפעילות המימונית שביצעה הכשרת הישוב בשנת 2020, על אף משבר הקורונה. ב-2020 הנפיקה הכשרת הישוב איגרות חוב בהיקף כולל של כ-750 מיליוני ש"ח, תוך מיחזור חוב שהביא להורדת הריבית הממוצעת והארכת המח"מ, תוך הגדלת קווי האשראי הלא מנוצלים, אשר מקנים לחברה גמישות פיננסית ותומכים ביכולת של החברה לנהל את נזילותה.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "גם ב-2020 המשכנו בהתנהלות תזרימית אחראית, תוך יצירת ארגז כלים מימוני משמעותי, שישפיע לחיוב בשנים הקרובות גם על הנזילות של החברה, וגם יביא להורדת עלויות המימון. פעולות המימון המשמעותית שביצענו מאפשרות לנו להמשיך ולקדם את פיתוח הפעילות העסקית בישראל ובאירופה, בתחומי המניב והייזום למגורים, בהתאם לתכניות העבודה של החברה".

עודד סתר, סמנכ"ל מימון ופיתוח עסקי בהכשרת הישוב: "בשנה האחרונה גייסנו כ-750 מיליון שקל בהנפקות אג"ח והון בהיקף כ-250 מיליון שקל מאז דצמבר 2019, ומחזרנו חוב בנקאי בהיקף מאות מיליוני שקלים. הפעולות שביצענו, ההתנהלות המימונית המתוכננת, והאמון לו אנו זוכים משוק ההון ומהמערכת הבנקאית מאפשרים לנו להתחיל את 2021 בנקודת פתיחה טובה, עם היקף תשלומי אג"ח נמוכים באופן יחסי, גמישות תזרימית ניכרת והפחתת עלויות המימון".

הכשרת הישוב פועלת בתחום ייזום והשכרת נכסים מניבים בישראל ובפולין - שטחי מסחר, משרדים ופארקים לוגיסטיים; וכן ייזום פרויקטים למגורים בפולין והתחדשות עירונית בישראל. מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים