סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

קבוצת דלק מקדמת הנפקה של איתקה בבורסת לונדון

במסגרת התכנית הנבחנת, תציע החברה למחזיקי האג"ח שלה אפשרות להחליף חלק מאגרות החוב הללו במניות איתקה; החברה פועלת לרישום מקביל של המניות בבורסת תל אביב

קבוצת דלק מדווחת היום כי דירקטוריון החברה הסמיך את ההנהלה לקדם תכנית לרישום למסחר של מניות איתקה העוסקת בהפקת נפט וגז בים הצפוני, בבורסה הראשית של לונדון.

בין הדרכים שיבחנו להנפקה נכללת גם דרך של הצעת רכש חליפין לפיה יוחלפו חלק מאגרות חוב של החברה במניות איתקה בהיקף של עד ל- %25 ממניות איתקה, כך שלאחר ביצוע ההחלפה תחזיק החברה בכ- 75% ממניות איתקה הנסחרת. להערכת דירקטוריון החברה, התכנית הנבחנת עשויה להיות בעלת יתרונות משמעותיים לחברה ולמחזיקי ניירות הערך שלה.

במסגרת התכנית הנבחנת, תציע החברה למחזיקי אגרות החוב של החברה אפשרות להחליף חלק מאגרות החוב המוחזקות על ידם במניות איתקה (עד להיקף של כ- 25% ממניות איתקה), שתירשמנה למסחר ברשימת ה - Premium בבורסה הראשית בלונדון, וזאת בד בבד עם ביצוע החלפת ניירות הערך וכתנאי לביצועה. לאחר רישום מניות איתקה למסחר בלונדון, תפעל החברה לרישום מקביל של מניות איתקה למסחר בבורסה בתל -אביב, בהתאם לכללי הרישום הכפול.

להערכת החברה, התוכנית הנבחנת עשויה להיות בעלת תועלת משמעותית לחברה ולמחזיקי ניירות הערך ועולה בקנה אחד עם אסטרטגיית החברה כיוון שתיצור פוטנציאל להצפת ערך, תסייע בהפחתה משמעותית של חוב החברה בפירעון מוקדם, ותוביל לחיזוק ההון של החברה.

בנוסף, ההנפקה ותוכנית ההחלפה תאפשר לקבוצת דלק לקדם את תהליכי המימון שבכוונתה להוציא לפועל כנגד מניות איתקה, בתנאים עדיפים מבחינת החברה ובלוחות זמנים קצרים, כמו גם ביצוע פעולות הוניות אחרות הקשורות לאחזקות החברה באיתקה.

התוכנית כפופה לקבלת אישורים והשגת הסכמות עם צדדים שלישיים, וכן לאישורים הנדרשים על פי התיקון לשטרי הנאמנות של אגרות החוב של החברה. בדלק מציינים כי במקביל לבחינת היתכנות התוכנית, ממשיכה החברה לבחון ולקדם חלופות נוספות למימון כנגד מניות איתקה וביצוע מהלך הוני במקביל לפעולות האמורות או כפעולות משלימות.  היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים