סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

קאנומד מעריכה שהכנסותיה ב-2020 יגיעו לכ-20.1 מיליון שקל

בשנת 2021 מעריכה החברה הכנסות של כ-69 מיליון ש"ח; במחצית השנייה של שנת 2020 עמדו הכנסות החברה על כ-13.56 מיליון שקל

קאנומד, חברה בצמיחה בתחום הקנאביס הרפואי, שבשליטת מנור וכפיר גינדי, מציגה היום אומדן מכירות לא סקור ולא מבוקר, לשנת 2020. על פי האומדן, הכנסות החברה בשנת 2020 עמדו על כ-20.1 מיליון שקל.

במחצית השנייה של השנה, עד יום ה-31 בדצמבר 2020, עמדו ההכנסות על כ-13.56 מיליון שקל. אומדן מזומנים ושווי מזומנים נכון ליום ה-31 בדצמבר 2020 עומד על כ-4.88 מיליון שקל.

עוד עולה כי פעילות בתי המרקחת אוחדה לראשונה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020. הגידול באומדן ההכנסות ממכירות בין המחצית הראשונה של שנת 2020 לבין המחצית השנייה של שנת 2020 נובע בעיקרו מאיחוד פעילות בתי המרקחת (בית מרקחת ראשון החל מחודש מאי 2020, בית מרקחת שני בחודש יוני 2020 ובית מרקחת שלישי בחודש ספטמבר 2020).

להערכת קאנומד, בהתבסס על נתונים הקיימים בידי הנהלתה נכון למועד דיווח זה, תחזית ההכנסות ממכירות הקבוצה בשנת 2021 עומדת על סך של כ-69 מיליון שקל.

את המחצית הראשונה של 22020 סיימה קאנומד עם הכנסות של כ-5 מיליון ש"ח, אך עם שורה תחתונה הפסדית בסך של 2.5 מיליון ש"ח. בתקופה זו התקשרה החברה עם מספר בתי מרקחת, מה שמאפשר לה לשלוט בשרשרת הערך מגידול עד מכירה.

בחודש שעבר חתמה החברה על מזכר הבנות עם צד שלישי בגרמניה, שיסייע לה להקים חברה ייעודית שתאפשר לקאנומד לפעול ישירות בגרמניה.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים