סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

שבא בוחנת אפשרות להפרדת ההנהלות שלה ושל מס”ב

לבקשת בנק ישראל שוקלת שב"א מינוי מנכ"ל נפרד לכל חברה; במקביל ממשיכה שב"א לבחון את רכישת מס"ב ומתנגדת לעמדת הממונה על התחרות כי שיתופי הפעולה בין החברות הן הסדר כובל

חברת שב״א (שירותי בנק אוטומטיים), המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי, מדווחת כעת בבורסה בת״א כי בפגישה שהתקיימה אתמול בין נציגי בנק ישראל מהפיקוח על הבנקים ועל מערכות התשלומים, לבין נציגי החברה ונציגי חברת מס״ב (מרכז סליקה בנקאי) הוסכם על בחינת האפשרות להפרדת הנהלות החברות, ובכלל זה מינוי מנכ"ל נפרד לכל חברה.

שב״א מדווחת כי ״תהליך ההפרדה, לוחות הזמנים ליישום וכן, אופן ההתנהלות לאחר ביצוע ההפרדה יבחנו ויסוכמו בין החברות בתיאום עם בנק ישראל״.

הפנייה של בנק ישראל לחברות שב״א ומס״ב הגיעה על רקע הודעת המנכ"ל המשותף של שתי החברות על רצונו לסיים את תפקידו באמצע שנת 2021. שבא הודיע כי דירקטוריון החברה הפעיל ועדת איתור למנכ"ל חדש לחברה.

שב״א מדגישה בדיווח כי ״אין בהודעה כדי לשנות את עמדת החברה, כפי שהוצגה בבית הדין לתחרות, והיא עדיין סבורה כי נכון לעת הזו אין בינה לבין מס"ב תחרות ועל כן שיתופי הפעולה בינה לבין מס"ב אינם בגדר הסדר כובל ואינם עולים כדי הפרה כלשהי".

כזכור, בדצמבר 2020 הגישה הממונה על התחרות בקשה לבית הדין לתחרות, בה טענה ששיתופי הפעולה בין שב"א לבין מס"ב הם הסדר כובל שעלול לפגוע בתחרות היום ופועל בניגוד לחוק. משכך, ביקשה הממונה מבית הדין להורות לשב"א ומס"ב להפסיק את הפרת החוק תוך 30 ימים על ידי הפרדת שיתופי הפעולה ביניהן או הסדרת שיתוף הפעולה באחד המנגנונים שקבועים בחוק.

במקביל, נמשכת בחינת האפשרות לעסקה לרכישת מס"ב עליה דיווחה החברה בתחילת החודש כאשר דיווחה כי דירקטוריון החברה החליט לבחון אפשרות לרכוש את מניותיה של מס"ב מבעלי מניותיה הנוכחיים.

כדי ליישם את ההחלטה, הדירקטוריון מינה ועדת דירקטוריון מיוחדת ובלתי תלויה מטעמו, שבסמכותה לבחון את היתכנות וכדאיות ביצוע העסקה, לנהל משא ומתן על תנאיה ולהביא את המלצותיה בפני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.

נזכיר כי שב"א ומס"ב הם שני תאגידים שהוקמו על ידי חמשת הבנקים הגדולים בישראל. בעבר עסקה שב"א בעיקר בסליקה של כרטיסי אשראי ואילו מס"ב עסקה בסליקה של העברות בנקאיות. בעקבות המלצות וועדת שטרום, אשר הפרידה בין חלק מחברות כרטיסי האשראי לבין הבנקים, נדרשו הבנקים לרדת באחזקותיהם בשב"א.

החל מ- 2019 שב"א מוחזקת חצייה על ידי הציבור וחצייה על ידי חמשת הבנקים הגדולים. חרף שינוי זה ממשיכות שב"א ומס"ב לפעול כיחידה תפעולית אחת שלה הנהלה משותפת, משרדים משותפים, עובדים משותפים ומערכות טכנולוגיות משותפות.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים