סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

בנק יהב מסכם את שנת הקורונה ברווח שנתי של 183.1 מיליון שקל

התשואה השנתית להון עומדת על 11.2%; הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם ב-53.3 מיליון ₪, המהווה גידול של 21% לעומת התקופה המקבילה

היום מפרסם בנק יהב, המוחזק על ידי בנק מזרחי (50%) את דוחותיו הכספיים לשנת 2020 ולרבעון הרביעי שלה ומסכם את שנת הקורונה במאתגרת ברבעון חזק, עם עליה של 21% ברווח הנקי.

היקף המאזן של הבנק בסוף דצמבר 2020, הסתכם ב- 33,462.6 מיליון ש"ח, לעומת 27,299.4 מיליון ש"ח בסוף דצמבר 2019, גידול של כ- 23%. העלייה נובעת בעיקר מגידול במקורות הבנק הנובע מהפקדת פיקדונות חדשים ומימושי תיקי ניירות ערך ע"י לקוחות הבנק על רקע אירוע הקורונה.

האשראי לציבור, נטו הסתכם בסוף דצמבר ב- 10,574.6 מיליון ש"ח לעומת 10,880.0 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2019, קיטון של כ-3% ופיקדונות הציבור הסתכמו ב- 29,327.9 מיליון ש"ח לעומת 23,344.8 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2019, גידול של כ- 26%.

הכנסות הריבית נטו הסתכמו ברבעון הרביעי ב- 191.6 מיליון ש"ח לעומת 190 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 1%. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות במגזר השקלי .

הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון הרביעי בסך 0.1 מיליון ש"ח לעומת 5.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ – 98%. הירידה נובעת בעיקר מירידה במחיקות חשבונאיות ומקיטון בהפרשה עקב הירידה בתיק האשראי לאור אירוע הקורונה.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של השנה בסך של 53.3 מיליון ש"ח, לעומת 44 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-21%. תשואת הרווח הנקי להון העצמי עמדה על 13.2% לעומת 12% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 11.2% בשנת 2020.

בסיכום שנת 2020 כולה, הכנסות הריבית נטו הסתכמו ב-753.4 מיליון ש"ח לעומת 741 מיליון ש"ח בשנת 2019, עלייה של כ- 2%.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2020 ב-20.3 מיליון ש"ח לעומת 26.0 מיליון ש"ח בשנת 2019, ירידה של כ 22%. בתקופה המדווחת חלה ירידה במחיקות החשבונאיות וקיטון בהפרשה עקב ירידה בתיק האשראי לאור אירוע הקורונה ועקב ירידה בחובות הבעייתיים. מנגד נרשמה הוצאה בשל עדכון מודל ההפרשה להפסדי אשראי בגין התאמות איכותיות עקב אירוע הקורונה.

הרווח הנקי הסתכם בשנת 2020 בסך של 183.1 מיליון ש"ח לעומת 167.1 מיליון ש"ח בשנת 2019, עלייה של כ – 10%.

שאול גלברד, מנכ"ל בנק יהב: " אנו מסכמים שנה מורכבת בה פעלנו תחת השפעות מגפת הקורנה, ולמרות זאת המשכנו להרחיב את פעילות הבנק ולהציג תוצאות נאותות, גם לאחר שמירת כרית ביטחון שמרנית במיוחד בהוצאות להפסדי אשראי. השפעת משבר הקורונה שחווה המשק, חייבה את הבנק לבצע התאמות מהירות לצרכי הלקוחות, לתנאי השוק ולתנאי העבודה החדשים.

כל המערכות ובראשן עובדי הבנק, התגייסו לקחת חלק במאמץ למתן כל השירותים הנדרשים ללקוחות הבנק. שדרוג היכולות הטכנולוגיות והדיגיטליות בשנים האחרונות, שירת את היכולת להמשכיות עסקית מלאה מול לקוחות הבנק. על רקע כל אלה, הבנק ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית לביסוסו כבנק קמעונאי מוביל."הוסף תגובה
  1. 2. אתה כל כך צודק

    מאת: GandalftheWhit | פורסם ב- 23/02/21 12:41
  1. 1. בנק הכי רווחי השנה. לא קשור לאחרים

    מאת: ATUK19 | פורסם ב- 23/02/21 11:57

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים