שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

IBI: בעקבות ה-FED בנק ישראל בוחן את תגובת השוק להקטנת המעורבות בשווקים

ככל שתגובת השווקים תהיה מתונה, הסיכוי לסיום תוכניות הרכישות יגבר; בשוק המט"ח המעורבות הגבוהה צפויה להימשך לפחות עד לנקודה שבה צמצום הרכישות בארה"ב יצבור תאוצה

ריבית בנק ישראל נותרה כצפוי ללא שינוי ברמה של 0.1% וכך גם ההכוונה העתידית. בדומה להודעות הקודמות אמנם לא נרשמה התייחסות לתוכניות הרכישות, אך במסיבת העיתונאים הנגיד התייחס לכך וציין כי תוכנית הרכישות של איגרות החוב הממשלתיות צפויה להסתיים עד לסוף השנה (עד לחודש מאי נרכשו 62 מיליארד ₪ מתוך תוכנית של 85 מיליארד ₪) ובמועד זה תתקבל החלטה בהתאם למצב המשק.

בנוסף, נרשמה התייחסות בדברי הנגיד במסיבת העיתונאים לתוכנית הרכישות בשוק המט"ח, ולפיה על רקע השיפור במצב המשק עם סיום תוכנית הרכישות של 30 מיליארד דולר הבנק צפוי לחזור למעורבות הרגילה בשוק המט"ח וזאת בהתאם לצורך (וללא מגבלות על הכמות הנרכשת). 

בדומה ל-FED ניראה כי הבנק מנסה לבחון את תגובת השוק להפחתת המעורבות בשוק, לפני שיבצע צעדים בפועל. למעשה, הבנק מאותת על פוטנציאל הקטנת מעורבות בשוקי האג"ח והמט"ח במהלך המחצית השנייה של השנה, ובמידה שתגובת השווקים בתקופה הקרובה תהיה מתונה, הדבר יגדיל את הסיכוי של הפחתת המעורבות בפועל.

להערכתנו סיום תוכנית רכישות האג"ח לא צפויה להיות בעייתית ולגרור תגובה מיוחדת בשווקים, אך המעורבות הגבוהה בשוק המט"ח צפוי להישאר גבוהה גם לאחר סיום התוכנית, לפחות עד שתהליך צמצום הרכישות בארה"ב יתחיל לצבור תאוצה (שכן בעבר תהליך זה הוביל להתחזקות ניכרת של הדולר בעולם).

מבחינת הפעילות הריאלית, הועדה מעריכה כי ההתאוששות המהירה בפעילות נמשכת, כאשר העלייה המחודשת בתחלואה מציבה סיכון מסוים (עם דגש על התיירות הנכנסת). עם זאת, ניראה כי הדבר לא נתפס בשלב זה כאיום משמעותי בעיני הועדה, אחרת סביר שהדבר היה מקבל ביטוי בתחזיות או בהצגת תרחישים אופטימי/פסימי ולא תרחיש מרכזי אחד.

בהיבט זה, תחזית הצמיחה של מחלקת המחקר ל-2021 עודכנה כלפי מטה, מ-6.3% ל-5.5% אך זו של 2022 עודכנה כלפי מעלה מ-5% ל-6%, כך שבאופן כללי הציפיה להתכנסות למגמת טרום המשבר בסוף 2022 לא השתנתה. בהתאם לזאת עודכנה גם תחזית האבטלה, כלפי מעלה ב-2021 (מצרף רחב 8% בסוף השנה לעומת 7.5% בתחזית קודמת) וכלפי מטה ב-2022 מ-6% ל-5.5%.

בהקשר זה הנגיד ציין כי ההתאוששות בשוק העבודה איטית מהצפוי וכי תהליך החזרה לרמות אבטלה של טרום המשבר צפוי להיות ממושך, כאשר הערכות אלו קיבלו חיזוק מנתוני התעסוקה הפושרים יחסית לחודשים מאי-יוני.

מבחינת האינפלציה, ניראה כי הבנק ממשיך לייחס הסתברות גבוהה יותר לכך שהעלייה באינפלציה זמנית, בין היתר בהתחשב בתרומה לעלייה בה בשנה האחרונה שהגיעה בעיקר מצד המוצרים הסחירים ומהשפעת פתיחת המשק. תחזית המחקר לאינפלציה בשנה הקרובה עומדת על 1% ול-2022 נותרה ללא שינוי, 1.2%.

בשורה התחתונה, השיפור במצב המשק והחזרה של סביבת האינפלציה אל תוך גבולות היעד, כאשר ברקע ה-FED התניע את תהליך הדיון בצמצום רכישות איגרות החוב בארה"ב, כל אלה הובילו את הועדה לאותת על הקטנת מעורבות בשווקים בהמשך השנה. ככל שתגובת השווקים תהיה מתונה, הסיכוי לסיום תוכניות הרכישות יגבר, אם כי להערכתנו בשוק המט"ח המעורבות הגבוהה צפויה להימשך לפחות עד לנקודה שבה צמצום הרכישות בארה"ב יצבור תאוצה.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים