סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

היקף הנכסים של ישראל הסתכם בסוף 2020 בכ-732 מיליארד ש”ח

לפי הדו"חות הכספיים של מדינת ישראל, שנת 2020 הסתיימה בגירעון של כ-170.1 מיליארדי שקל; היקף התחייבויות המדינה הסתכם בכ-3,191 מיליארד שקל

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, פרסם היום את הדו"חות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2020. הדו"חות מספקים לממשלה, לכנסת ולציבור הרחב, תמונת מצב מקיפה על פעילות הממשלה, נכסי הממשלה והתחייבויותיה.

הדו"חות מאחדים למעלה מ-200 ישויות וערוכים בהתאם לתקני חשבונאות ממשלתיים מקובלים, ומורכבים מדו"חות על ביצוע התקציב ומפרק מרחיב לגבי תכניות הממשלה בהווה ובעתיד. כך ניתן למצוא בדו"חות מידע נרחב בדבר מהלכי הממשלה בתחומי פיתוח התשתיות, המלוות, הדיור, הפנסיה התקציבית ועוד, שמוגש באופן המאפשר השוואה לשנים קודמות.

בנושא תשתיות מוזכרות בין היתר השקעות הממשלה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי, פרויקטים אלו מביאים לתנופה בפיתוח התשתיות במדינת ישראל בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. הפרויקטים בתחום התחבורה, המים, האנרגיה והבינוי מגיעים להיקף של כ-33.1 מיליארדי שקלים.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "הדו"חות הכספיים של ממשלת ישראל מהווים את הדו"ח המקיף ביותר אודות פעילותה של הממשלה, והם מושתתים על מדידה חשבונאית ותהליך מורכב באמצעות מערכות מידע תומכות. האתגר המשמעותי במסגרת הדו"חות הוא לייצר בסיס מידע כספי, כמותי, אמין ומאוחד על הפעילות הממשלתית.

בנוסף, דו"ח זה מהווה נדבך חשוב של פעילות הממשלה לגילוי נאות ושקיפות. ברצוני להודות לחטיבת חשבונאות ודיווח באגף החשב הכללי, לחשבים והחשבונאיים הראשיים במשרדי הממשלה, לרשות החברות הממשלתית, ולמנהלי הכספים בחברות הממשלתיות ובתאגידים הסטטוטוריים, על ההתגייסות לאיסוף המידע, עריכה ופרסום בתקופה מאתגרת זו".

על פי הדו"חות המאוחדים, הכוללים גם את החברות הממשלתיות היקף הנכסים של המדינה הסתכם בסוף שנת 2020 בכ-732 מיליארד שקל. בנוסף, ערך הקרקעות של מדינת ישראל נאמד בסך של כ-615 מיליארד שקל.

התחייבויות המדינה הסתכמו בכ-3,191 מיליארד שקל, והן כוללות בין היתר את התחייבויות המוסד לביטוח לאומי כלפי מבוטחים עם עילה לזכאות בסך של כ-946 מיליארד שקל, התחייבות להטבות הקשורות לסיום יחסי עובד מעביד בסך של כ-873 מיליארד שקל.

שנת 2020 התנהלה ללא תקציב מאושר, לראשונה במשך שנה שלמה והממשלה התנהלה עם תקציב המשכי. שנה זו התאפיינה, בין השאר, בירידה בשער הדולר היציג וירידת עקום הריבית. לכל אחד משינויים אלו השפעה על היקף ההתחייבויות המוצגות בדו"ח. 

לצד זאת בעקבות משבר הקורונה, נאלצה הממשלה להוציא סכומים ניכרים מעבר למסגרת ההוצאה בתקציב ההמשכי ולכן במסגרת תיקונים לחוק יסוד משק מדינה, הוגדרו המסגרות לתוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה.

מסגרת התוכנית הכלכלית שאושרה לשנת 2020 הסתכמה בכ-137.3 מיליארד שקל (המסגרת נכון לשנים 2020-2021 עומדת על כ-202.3 מיליארד שקל). הביצוע הכולל של התוכנית בשנת 2020 הסתכם בהיקף של כ-110.2 מיליארד שקל מתוכם ביצוע תקציבי בהיקף של כ-73.5 מיליארד שקל במזומן והתחייבויות.

יצוין כי בחודש מרץ 2021 החלה מגמה של קיטון בגירעון התקציבי של המדינה ביחס לתוצר. שיעור הגירעון עמד בחודש אפריל 2021 על כ-11.2% ובחודש יוני 2021 עומד על כ-10.1%, מדד המצביע על מגמת התאוששות של הכלכלה הישראלית.

שר האוצר, אביגדור ליברמן: "ברצוני להודות לחשב הכללי, רו"ח יהלי רוטנברג, על העבודה המאומצת ופרסום דו"ח כספי מורכב בתקופה מאתגרת זו. שמחתי לראות דו"ח מפורט, שקוף, מעמיק המנגיש לציבור את עבודת הממשלה. שנת 2020 התאפיינה בעבודה ללא תקציב מדינה ובאחת התקופות המורכבות שידעה מדינת ישראל. אנו פועלים במרץ להעביר תקציב מדינה אחראי ורפורמות חדשניות, כדי להניע את המשק וכלכלת ישראל".



הוסף תגובה
  1. 1. להוריד מייד ! ל50% חתימות דיירים לפינוי בינוי בתמא38/3, ושהממשלה תתערב במשבר ותממן בניית תשתיות ברשויות במקביל מבלי לעכב את הבניה. סרבנים ופקידים מוליכים את המדינה לאבדון כמדינת פנסיונרים עם חזון של חברה קדישא

    מאת: היצע הדירות | פורסם ב- 29/07/21 15:49

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים