סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
נתח שוק וצרכנות

קרן פנסיה - מוצר משוכלל בעלות נמוכה

החיסכון הפנסיוני הוא אחד החסכונות החשובים בחיי האדם. חיסכון זה מיועד למימון החיים שלאחר הפרישה ותכליתו להבטיח הכנסה מספקת וראויה שתאפשר לחוסך לשמור על רמת חייו

לא בכדי החיסכון הפנסיוני הינו חובה והוא מעוגן בצו ביטוח פנסיוני מקיף במשק (2008) המבטיח חיסכון פנסיוני לעובד השכיר ובאמצעות התיקון לחוק שהוחל משנת 2017 על ציבור העצמאים. מבין כלל המכשירים לחיסכון פנסיוני, מתבלטת קרן הפנסיה כמכשיר המשלב בין מרכיבי הביטוח למרכיב החיסכון בעלות נמוכה ביחס למתחריו הישירים, קופת הגמל וביטוח המנהלים.

חוק פנסיה חובה ומכשירי החיסכון

החוק המבטיח את החיסכון הפנסיוני נכנס לתוקף כאמור בשנת 2008 והגדיר חובת הפרשה של כספי פנסיה על המעביד במקרה של חוסך שכיר. גובה ההפרשות מוגדר בחוק ונכון לשנת 2021 הוא עומד על לפחות 18.5% מהשכר הפנסיוני. נתח זה נחלק בין העובד המפריש 6% והשאר על חשבון המעביד. ההפקדות מחויבות מחודש העבודה הראשון (ומשולמות רטרואקטיבית בתום 3 חודשי העסקה) במידה וברשות העובד חיסכון פנסיוני פעיל טרם תחילת העסקתו, או החל מהחודש השביעי להעסקה במקרה ולא היה לעובד חיסכון פנסיוני פעיל

החלת החוק הגדילה משמעותית את החיסכון לפנסיה ואת המודעות הפיננסית בקרב החוסכים השונים. החסכונות כאמור מנוהלים בשלושה מכשירים פנסיוניים: קרן פנסיה, קופת גמל  או ביטוח מנהלים. לכל מוצר מאפיינים ייחודים משלו העשויים להשפיע על גובה החיסכון ועל פיצויים שונים במקרים חריגים כגון אובדן כושר עבודה או פטירה. לאור חשיבותו המכרעת של החיסכון הפנסיוני, חשוב להכיר את היתרונות והחסרונות של כל מכשיר חיסכון ולהתאימו לצרכי החוסך.

קרן פנסיה – אג"ח מיועדות

בדומה לשאר מכשירי החיסכון בקרן הפנסיה תוכלו להשקיע במגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. יתרון ייחודי לקרן פנסיה הוא קיומן של אג"ח מיועדות בקרן בהיקף של עד 30% מהצבירה. מדובר באגרות חוב המונפקות על ידי המדינה ומספקות תשואה מובטחת של 4.86% בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. בשל כך הן מהוות עוגן משמעותי המסייע במיתון התנודתיות של החיסכון, במיוחד בתקופות שליליות בשוקי ההון.

קרן פנסיה – ביטוח בעלות נמוכה

קרן פנסיה, בניגוד לקופת גמל המציעה חיסכון טהור ללא כיסוי ביטוחי, מאפשרת לחוסך להנות מחיסכון ארוך טווח לצד כיסויים ביטוחיים משמעותיים המובנים בקרן עצמה: ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שארים. הראשון נוגע למקרה של נכות שאינה מאפשרת לעמית לייצר את ההכנסה ממנה התפרנס טרם קרות האירוע, ובמקרה כזה תשלם לחוסך קצבה הנקבעת באחוזים מהשכר המבוטח עד לתום תקופת הזכאות לתשלומי פנסיית הנכות. השני נוגע למקרה של פטירת החוסך בטרם הגיעו לפרישה ומבטיח לאלמנת החוסך קצבה לכל החיים ולילדיו קצבה עד להגיעו של הצעיר מבינם לגיל 21. קצבת השארים נקבעת אף היא כאחוז מהשכר המבוטח. את גובה האחוז ממנו נגזרות הקצבאות השונות ניתן לקבוע בהתאם למסלולי הביטוח המובנים.

ביטוח מנהלים, בדומה לקרן הפנסיה כולל גם הוא מרכיבי ביטוח שונים, אולם עלותו גבוהה ביחס לעלות הכיסויים שבקרן הפנסיה. הסיבה לכך היא המנגנון הייחודי של קרן הפנסיה המבוסס על ערבות הדדית. בניגוד לביטוח מנהלים שמעמדו כחוזה בין חברת הביטוח לבין החוסך, בקרן הפנסיה העמיתים מסבסדים זה את זה, והרי רק מקצת מהעמיתים נזקקים בפועל לתשלום פיצויים מקרן הפנסיה למקרי מוות ונכות.

סיכום

קרן פנסיה מספקת לחוסך פתרון חיסכון ארוך טווח וכיסוי ביטוחי משמעותי בעלויות נמוכות ביחס לקופת גמל או ביטוח מנהלים. זאת ועוד, בקרן הפנסיה קיים נתח של אג"ח מיועדות בתשואה מובטחת בהיקף מוגבל, לצד השקעה במגוון מסלולי ברמות סיכון שונות. יתרונה הגדול של קרן הפנסיה ביחס למוצרי החיסכון הפנסיוני האחרים הוא בעלויות הנמוכות המאפיינות אותה המגדילות את החיסכון לגיל פרישה באופן משמעותי. בעקבות כך היא מתאימה לרוב החוסכים ומספקת שקט נפשי הן בחיסכון והן בהיבט הביטוח. לא בכדי קרן הפנסיה נבחרה על ידי משרד האוצר כמכשיר החיסכון שהוא בבחינת ברירת מחדל, כלומר, במידה והעובד לא בחר מכשיר חיסכון מסוים, אזי המעסיק מחויב להפקיד לו לפנסיה בקרן פנסיה ולא במכשיר חיסכון אחר.

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים