סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

למ”ס: בחודש יולי נמשכה מגמת השיפור במצב החברות במשק

על פי סקר הערכת מגמות בעסקים, מנהלי החברות בתחום הבינוי צופים עליה במספר המועסקים ובהיקף הפעילות; בענף התעשייה צופים קיטון בהיקף הייצוא

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את סקר הערכת המגמות בעסקים, בו נשאלים מנהלי חברות בענפים שונים במשק לגבי החודש הקודם (יוני), מצבם הכלכלי בהווה (יולי) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (אוגוסט).

בסקר הנוכחי שהתבצע לגבי החודשים יוני-אוגוסט, במאזן הכולל נמשכת מגמת העלייה שנצפתה בחודש הקודם. המאזן תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. ככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על הערכה חיובית יותר בקרב המנהלים, וככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על הערכה שלילית יותר. כאשר המאזן קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. ביולי, עלה המאזן הכולל מ-4.5% ל-11.7%.

הסקר מתבצע בענפים העיקריים של המגזר העסקי. על פי התשובות שהתקבלו ממנהלים במגזר התעשייה, מאזן מצב העסקים בהווה ירד מעט לעומת החודש הקודם. בכלל מאזני העבר בענפי התעשייה נמשכה מגמת העלייה שנצפתה בחודש הקודם. מאזני הציפיות לחודש הבא נשארו דומים לחודש הקודם, למעט מאזן הציפיות לשינוי בהיקף ההזמנות ליצוא, שירד מ-9.5 ל-2.9.

במגזר הבינוי, מאזן מצבה הנוכחי של החברה נשאר דומה למצב בחודש הקודם. מאזני העבר המשיכו לעלות, ומאזן היקף הפעילות השוטפת עבר לתחום החיובי לראשונה מאז ינואר 2020. בשאלה לגבי הציפיות לשינוי במספר המועסקים גילו המנהלים אופטימיות, והמאזן עלה מ-1.4 ל-4.6.

בתחום המסחר הקמעונאי, ציינו המנהלים עלייה במאזן מצבה הכלכלי של החברה בהווה, גם לגבי תוצאות החודש הקודם נרשמה עליה במאזן שאף עבר לתחום החיובי. הציפיות לחודש הבא נשארו דומות לחודש הקודם, ואילו מאזן הציפיות העתידי, לשינוי במספר המועסקים עלה בצורה ניכרת, מ-1.8 ל-10.7.

בתחום המלונאות, במאזן מצב החברה בהווה חלה ירידה מ-3.9- ל-8.1-. בהסתכלות על החודש הקודם, מאזן מספר לינות התיירים עלה אך עדיין נותר בתחום השלילי. שאר מאזני העבר ירדו לעומת הדיווח בחודש הקודם אך נותרו חיוביים.

כשנשאלו המנהלים בעולם המלונאות לגבי הציפיות לחודש אוגוסט, נצפתה עלייה בכל הקשור ללינות הישראלים, אך הציפיות לשינוי במספר לינות התיירים ובגידול בעובדים המועסקים בענף, נצפו שוב ירידות, ככל הנראה בשל המגבלות המתמשכות על כניסת תיירים לישראל והאיום מצד וריאנט הדלתא שמאיים להשבית שוב את העולם.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים