שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

לאומי: מעריכים שהגירעון הממשלתי יעמוד בסיום 2021 על 7-7.5%

ההתפתחות החיובית בהכנסות ממסים צפויה להימשך, בהנחה שלא תהיה החרפה משמעותית במגמת העלייה בתחלואה מקורונה באופן שיביא להחמרה של ממש בהגבלות

פעילות הממשלה הסתכמה בחודש יולי השנה בגירעון של כ-0.8 מיליארד ₪ לעומת גירעון גבוה משמעותית של כ-12 מיליארד ₪ ביולי אשתקד. הגירעון מומן בעיקר על-ידי גיוס הון מקומי, והפרטה בגין מכירת קרקעות של רשות מקרקעי ישראל.

בסקירה הכלכלית השבועית "השבוע במאקרו", של אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי, בראשות ד"ר גיל מיכאל בפמן, מסבירים כלכלני הבנק כי הגירעון התקציבי ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2020-יולי 2021) המשיך במגמת הירידה מתחילת 2021, לרמה חד ספרתית של 9.3% תוצר, שהם כ-133.2 מיליארד ₪, לעומת 10.1% תוצר, שהםכ-144.6 מיליארד ₪, בחודש יוני. הגירעון המצטבר מתחילת השנה עמד על כ-44.4 מיליארד ₪, והוא נמוך באופן משמעותי לעומת התקופה המקבילה, בה נרשם גירעון של כ-71.3 מיליארד ₪.

הירידה בגירעון המצטבר מתחילת 2021, היא תוצאה של גידול חד ומהיר בהכנסות המדינה לצד גידול מתון יחסית בהוצאות. זאת, בין היתר, כיוון שהוצאות המדינה בנטרול תכנית הסיוע בגין משבר הקורונה הן עדיין במסגרת תקציב המשכי. תקציב המדינה לשנים 2021-2022 אמנם אושר בממשלה, אך טרם קיבל את אישור הכנסת ולכן עדיין לא נכנס לתוקף.

היקף ההוצאות המצטבר במסגרת תכנית הסיוע הכלכלי עמד על כ-42 מיליארד ₪. בהקשר זה, נציין כי שיעור הביצוע המצטבר של תכנית הסיוע בשנים 2020-2021 עומד על כ-79% שהם 159 מיליארד ₪ מתוך 202.3 מיליארד ₪, בהובלת סעיפי הביטחון סוציאלי והמענה הבריאותי והאזרחי.

היקף ההכנסות המצטבר מתחילת השנה ועד חודש יולי הסתכם בכ-231.5 מיליארד ₪, ומשקף, בין השאר, גידול משמעותי של כ-23% בהכנסות המדינה ממסים לעומת התקופה המקבילה אשתקד שהושפעה לשלילה ממשבר הקורונה וגידול של כ-17% לעומת התקופה המקבילה ב-2019.

העלייה בהכנסות ממסים ישירים הייתה מהירה יותר מהעלייה בהכנסות ממסים עקיפים. זאת, על רקע חזרתו של המשק לפעילות מלאה, גידול בהכנסות מרווחי הון בעיקר מסקטור ההייטק, לצד גידול במספר עסקאות הנדל"ן ועליית מחירי הדירות.

לסיכום, ההתפתחות החיובית בהכנסות ממסים צפויה להימשך, בהיעדר החרפה משמעותית במגמת העלייה בתחלואה מקורונה באופן שיביא להחמרה של ממש בהגבלות הקורונה. לאור זאת, שנת 2021 צפויה להסתכם בגירעון נמוך ביחס לתחזיות המוקדמות, שמשמעותו צרכי מימון נמוכים יותר של הממשלה. אנו מעריכים כי בתרחיש מרכזי הגירעון הממשלתי יעמוד בסיכום שנת 2021 על 7.0-7.5% תוצר.

עוד מתייחסים כלכלני הבנק לסקר המגמות בעסקים של הלמ"ס עבור חודש יולי 2021 שהצביע על עלייה במאזן הכולל של הסקטור העסקי בחודש יוני 2021, זה החודש השני ברציפות. מאזן הנטו של התגובות, הנע בין 100+ לבין 100-, הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו את מצב החברה באופן חיובי לבין אלו שהעריכו אותו באופן שלילי, כך שמאזן גבוה יותר משקף מצב טוב יותר בענף, ומאזן נמוך הפוך מכך. על פי ממצאי הלמ"ס, למאזן הכולל, מתאם חיובי עם שיעור השינוי החודשי של מדד הפדיון של כלל ענפי המשק (נתונים מקוריים), ולכן עלייה זו עשויה להעיד על עלייה בפדיון של ענפי המשק בחודש יוני, אם כי, לא ניתן לשלול כי מדובר בהשפעות עונתיות, שכן הנתונים אינם מנוכי עונתיות.

מהתבוננות על ההערכות הסובייקטיביות של החברות בסקטור העסקי בנוגע למצבן הכלכלי הנוכחי, בחלוקה לפי ענפים מרכזיים, ניתן ללמוד כי בענפי התעשייה והמלונאות חלה ירידה קלה במאזן הנטו של התגובות במהלך חודש יולי 2021, ולעומת זאת, ביתר הענפים, בינוי, שירותים ומסחר קמעונאי, חלה עלייה קלה בחודש זה.

בבחינה רחבה יותר, לאורך זמן, ניכר כי הסנטימנט בחלק מהענפים המרכזיים, קרי, ענפי השירותים והמסחר הקמעונאי, שב לרמה הזהה לרמה ששררה לפני פרוץ מגפת הקורונה, והסנטימנט בענף התעשייה אף גבוה מרמתו בתקופה שקדמה לקורונה.

מאידך, בולט כי ההערכות בקרב החברות בענף המלונאות נמוכות מאוד מרמתן בתקופת טרום הקורונה, בין השאר מפני שהכניסה של תיירים זרים מוגבלת מאוד, ומשום שענף זה מושבת כליל בשעה שהממשלה מחליטה להשית מגבלות על הפעילות הכלכלית.

כמו כן, גם ההערכות של החברות בענף הבינוי נמוכות בהשוואה לתקופת טרום הקורונה, זאת על אף העלייה המשמעותית בהיקף המכירות של דירות חדשות בתקופה האחרונה. לפי ממצאי הסקר, ניתן להניח כי הסנטימנט הנמוך יחסית בענף הבינוי נובע מהיקף נמוך יחסית של עבודות חדשות ועלייה במגבלה על הפעילות מצד מחסור בציוד וחומרי גלם. 

מסקר המגמות בעסקים עולים שני ממצאים נוספים הראויים לציון. הראשון, המגבלה על הפעילות הנובעת ממחסור בעובדים מצויה ברמות גבוהות יחסית בענפי השירותים והתעשייה, ובמידה פחותה יותר גם בענף המסחר הקמעונאי. כפי הנראה, הגורמים המרכזיים לכך הם הסדר החל"ת, שצומצם משמעותית לאחרונה, הצורך בהכשרת עובדים חדשים ומעבר של עובדים מתחום עיסוק אחד למשנהו או בין ענפי פעילות שונים.

השני, בגזרת המחירים, הסקר מלמד כי הציפיות להעלאת מחירים בחלק מהענפים המרכזיים נותרו ברמה גבוהה מתחילת שנת 2021. כך, אמנם הצפי לשינוי במחירי המוצרים הנמכרים בענפי התעשייה והמסחר הקמעונאי נחלש בחודש יולי 2021, אולם, אף על פי כן, מאזן הנטו מורה על כך ששיעור החברות שמעריכות כי המחירים יעלו עולה על אלו שמעריכות כי המחירים ירדו, וברמה גבוהה יחסית בהשוואה היסטורית.

ניתן להעריך כי הציפיות הללו מתקיימות נוכח העלייה במחירי חומרי הגלם, הקושי בגיוס עובדים וצמצום ההיצע (סגירת עסקים בעקבות הקורונה). יודגש, מאזן הנטו מצביע על ההפרש בין שיעור החברות בענף, המעריכות כי המחירים יעלו לבין אלו שירדו, ולא מתיימר להעניק תחזית כמותית לקצב האינפלציה. 

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים