שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

לאומי שוקי הון: ”רמת האינפלציה צפויה להישמר בחודשים הקרובים ברמה דומה לזו הנוכחית”

"בסוף 2021 צפויה האינפלציה להסתכם בכ-1.8%-2.2%. ב-2022 צפויה האטה באינפלציה, בין היתר עקב צפי להתייצבות מחירי האנרגיה בעולם, התאוששות ענפי השירותים וייסוף השקל"

אגף הכלכלה בלאומי שוקי הון, בראשות ד"ר גיל בפמן, מפרסם היום סקירת מאקרו ומתייחס לצמיחה ברבעון השני של 2021: "ברביע השני של השנה התרחב התוצר המקומי הגולמי בקצב שנתי של כ - 15.4%, בהשוואה לרביע הראשון של 2021. הסבר עיקרי לקצב צמיחה מהיר זה ברביע השני, הוא הסרת מרבית המגבלות על הפעילות הכלכלית וכן רכישה מוגברת של מכוניות נוסעים פרטיות. רכישת המכוניות הפרטיות, תרמה לגידול הניכר של 36.3%, במונחים שנתיים, בצריכה הפרטית ברביע השני".

עוד צוין כי "נרשמה עלייה של כ - 18.1% ביצוא הסחורות והשירותים, אשר הושפעה לחיוב הן מגידול היצוא התעשייתי והן מגידול ביצוא שירותים (בדגש על שירותי הייטק). משמעות הדבר היא שהפעילות הכלכלית, כפי שהיא נמדדת על ידי התמ"ג, עולה על הרמה שקדמה למשבר, כאשר תפוקת המשק, כאמור, נעשתה עם שוק עבודה הכולל מאות אלפי עובדים אשר אינם מועסקים".

במבט קדימה הודגש כי "נתוני הצמיחה במחצית הראשונה של השנה עשויים להוביל לקצב צמיחה מהיר בשנת 2021 כולה, אולי אף מעבר לתחזיות של מרבית גופי החיזוי, אשר נעו עד כה בטווח של 5% - 5.5%. זאת בהנחה כי לא יחולו בקרוב מגבלות מחודשות ומשמעותיות על הפעילות הכלכלית, לאור התחלואה הגבוהה".

באשר לעליה במדד המחירים לצרכן ובמחירי הדיור נכתב בסקירה ש"מדד המחירים לצרכן לחודש יולי הפתיע כלפי מעלה, כאשר עלה ב - 0.4% לעומת תחזית הקונצנזוס לעלייה של 0.3%. גם בחודש יולי נרשמו עליות מחירים בשורה של קבוצות מוצרים (כגון דלק, מזון, ריהוט וציוד לבית). זאת, בעקבות עליית מחירי האנרגיה והסחורות בעולם בחודשים האחרונים, כמו גם לאור הגידול בעלויות השילוח העולמיות".

מחירי הדירות (על פי סקר הדירות החודשי של הלמ"ס אשר איננו נכלל במדד המחירים לצרכן) עלו במאי - יוני 2021 בכ - 0.6% בהשוואה לאפריל - מאי 2021 ובשנה האחרונה עלו בכ - 7.7%, קצב העלייה השנתי הגבוה ביותר מאז אוקטובר - נובמבר 2016. לאומי מעריכים ש"הקצב השנתי של עליית מחירי הדירות צפוי להישמר ברמה דומה או מעט גבוהה יותר בחודשים הקרובים. זאת, ברקע הביקוש המואץ בחודשים האחרונים לרכישת דירות, בצד רמת היצע שמוסיפה להיות נמוכה ביחס לצרכי המשק".

לסיכום נכתב ש"ב - 12 החודשים האחרונים (יולי 2021 לעומת יולי 2020) עלה מדד המחירים לצרכן בכ - 1.9%, כלומר האינפלציה מצויה כיום סמוך למרכז יעד יציבות המחירים של בנק ישראל וברמתה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2013. במבט קדימה, רמת האינפלציה צפויה להישמר בחודשים הקרובים ברמה דומה לזו הנוכחית, כך שבסוף 2021 צפויה האינפלציה להסתכם בכ - 1.8% - 2.2% (דצמבר מול דצמבר). במהלך 2022 צפויה האטה מסוימת באינפלציה, בין היתר, עקב צפי להתייצבות מחירי האנרגיה בעולם, התאוששות ההיצע בענפי השירותים והמשך תהליכי הייסוף של השקל".

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים