שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

לאומי פרטנרס מתאימים את מחיר היעד של אזורים לשוק

ממשיכים בהמלצת החזק בעקבות העלאת תחזית ההכנסות, מחיר היעד עולה ל 13.5 שקלים למניה

ברי גנדנשטיין מעדכן את מחיר היעד ל- 13.5 ₪ למניה ומשאיר את ההמלצה על Hold. החברה שוב העלתה את תחזיותיה להכנסות ולרווח הצפויים מהפרויקטים שבביצוע ובשיווק, כאשר ההנחות שלנו כבר קודם גילמו עליה זו. קצב המכירות היה גבוה אך נבע בעיקר מפרויקט בת ים, ואנו מצפים לירידה ברבעונים הקרובים.

תוצאות רבעון שני: אזורים מכרה במהלך הרבעון הראשון 417 יח"ד (חלק חברה) ביחס ל- 429 יח"ד ברבעון הקודם, אך אין מדובר בקצב מייצג. הפרויקט העיקרי, שאחראי למעל ממחצית מהדירות שנמכרו- 236 יח"ד, הינו Moment בת ים, פרויקט פינוי בינוי אשר התחיל בהקמה השנה וכולל 572 יח"ד לשיווק (למועד הדוח נמכרו כבר 461 יח"ד). מבצע המכירות בפרויקט זה נערך במרץ-אפריל השנה, כאשר היקף המכירות בחודשים האחרים נמוך משמעותית. כמו כן, בחודש וחצי האחרונים החברה מכרה 46 יח"ד בלבד, כך שאנו מצפים לירידה משמעותית בקצב ברבעונים הקרובים. הירידה בקצב השיווק נובעת בין השאר משיעור מכירות גבוה מאוד בפרויקטים שבביצוע, כך שהמלאי שנותר למכירה ירד. מבחינת הפרויקטים שהקמתם מסתיימת השנה, שיעור המכירות בכולם מעל ל- 90% כך שלהערכתנו החברה לא תישאר עם מלאי משמעותי, אם בכלל. גם קצב ההתקדמות תואם את מועד הסיום הצפוי, למעט הכוכב מגרש 150 ברחובות בו תיתכן זליגה לתחילת 2022.

החברה שוב העלתה את התחזיות שלה, בעיקר לגבי ההכנסות הצפויות- בפרויקטים שבביצוע היקף ההכנסות עלה ב- 1.4% והביא לעליה בשיעור של 4.8% בשיעור הרווח הגולמי. נזכיר כי רוב הדירות בפרויקטים אלו כבר שווק, כך שעליית המחירים לדירות שטרם נמכרו גבוהה הרבה יותר. בכך, מתחילת השנה, החברה העלתה את תחזית ההכנסות לפרויקטים שבביצוע ב- 2.5%, והרווח הגולמי ב- 9.8%. התמסורת בפרויקטים שלא שווקו להערכתנו גבוהה יותר אם יחס של כ- פי 6, כך שעליה של 1% בהכנסות תביא לעליה של 6% ברווח הגולמי.

ברמת הדיווח הכספי, שיעור הרווחיות הגולמית עמד על 19.1%, גבוה ביחס לתחזית לגבי הצבר שבביצוע בתחילת השנה (16.9%), ובמקביל הוצאות המכירה נותרו בקצב גבוה יחסית לאור היקף המכירות הגבוה הרבעון.

רכישת קרקעות ויזום: בפרויקט סוקולוב מערב בנתניה החברה קיבלה היתר בתנאים והחלה בשיווק, ובפרויקט פינוי בינוי בגבעת שמואל קיבלה היתר וצפויה להתחיל בהקמה עד סוף השנה.  ביוני החברה רכשה, יחד עם שותף, קרקע בשכונת רוממה בירושלים בתמורה ל- 188 מיליון ₪, וביולי התקשרה בהסכם לרכישת קרקע וקומבינציה בחולון, כאשר על קרקע זו החברה תפעל להגדלת זכויות משמעותית בהתאם לתוכנית המתאר הקיימת.

עדכון השווי ביחס לעדכון הקודם זניח. נזכיר כי הנחת הבסיס שלנו הינה מכירה במחיר הגבוה ב- 5% ביחס למחיר הצפוי (בסוף 2020) בפרויקטים שבביצוע, ו- 10% לגבי הפרויקטים העתידיים, וזאת לאור עליית המחירים בשוק. הנחה זו לגבי הפרויקטים שבביצוע תואמת את עדכון התחזיות של החברה לגביהם.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים