סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

ברבעון השני התחזק השקל ב-2.2% מול הדולר

קרנות פנסיה, קופ"ג וחברות ביטוח מכרו מט"ח בסכום של כ-11.1 מיליארד דולר; המגזר העסקי חזר לרכוש מט"ח בהיקף של כ-3.5 מיליארד דולר; מול האירו השקל התחזק ב-1%

במהלך הרבעון השני של 2021, התחזק השקל מול הדולר והאירו בשיעור של כ-2.2% ו-1% בהתאמה, בהתאם למגמה ארוכת הטווח, כך עולה מנתונים שמפרסם היום בנק ישראל. כמו כן, התחזק השקל ב- 1.3% מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל במדד שער החליפין הנומינאלי האפקטיבי. במהלך הרבעון התחזק השקל במקביל להיחלשות של הדולר מול רוב המטבעות העיקריים.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין של השקל מול הדולר, המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין, ירדה במהלך הרבעון לרמה ממוצעת של 4.85%, רמה דומה לרמה שהושגה בסוף שנת 2020.

סטיית התקן הגלומה באופציות על שער החליפין שקל/דולר הנסחרות "מעבר לדלפק" ומייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין – ירדה ב-0.85 נקודות האחוז במהלך הרבעון, ורמתה הממוצעת עמדה על כ-6.1%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עמדה במהלך הרבעון על 9.7%, ירידה של 0.7 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם. רמתה הממוצעת של סטיית תקן זו בשווקים מפותחים עמדה במהלך הרבעון על 6.7%, ירידה של 0.5 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם.

מבחינת המגזרים שהיו פעילים במיוחד בשוק המט"ח ברבעון השני, עולה כי הם המשיכו להתנהל בהתאם למגמה ארוכת הטווח לפיה הגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, קופ"ג וחברות ביטוח) מכרו מט"ח נטו בהיקף של כ-11.1 מיליארד דולר.

תושבי חוץ מכרו במהלך הרבעון השני מט"ח נטו בהיקף של כ-5.8 מיליארדי דולרים. מנגד, המגזר העסקי חזר לרכוש מט"ח בתקופה זו, בהיקף של כ-3.5 מיליארד דולר, לאחר שברבעון הקודם נרשמו מכירות נטו.

נפח המסחר היומי הממוצע ירד במהלך הרבעון בכ-7.7% לרמה של כ-9.4 מיליארדי דולרים, כאשר עיקר הירידה נובעת מנפח המסחר היומי בעסקאות החלף. חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר מול מערכת הבנקאות המקומית (עסקאות המרה, עסקאות באופציות ועסקאות החלף) עלה בכ- 3.8 נקודות האחוז ועמד בסוף הרבעון הראשון על כ- 47.1%.

מאמידת הפעילות הכוללת בעסקאות מול השקל המשתקפת בדיווחי מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זרים עולה כי חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר בעסקאות המרה (ללא עסקאות החלף ואופציות) עמד ברבעון השני על 80%, כאשר המסחר בין זרים מהווה 68% מהנפח, שעמד על ממוצע יומי של 8.1 מיליארדים.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים