סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

קבוצת מור והראל ביטוח מקימות שותפות בתחום הדיור

פרויקט ראשון בו זכתה קבוצת מור ברמת גן, יוחזק במשותף כפרויקט דיור להשכרה; בתחום ייזום למגורים יפעלו החברות להקמת פרויקטים שעלות הקרקע בהם לא תפחת מ-350 מיליון שקל

קבוצת מור וקבוצת הראל ביטוח חוברות למיזם משות בתחום הדיור להשכרה ובתחום הייזום למגורים. שיתופי הפעולה, כפופים להשלמת מו"מ וחתימה על הסכמים מחייבים, ויפעלו תחת תאגידים ייעודיים.

קבוצת מור זכתה לאחרונה במכרז של המדינה, לתכנון, הקמה וניהול של מתחם אחד למגורים ולמסחר להשכרה לטווח ארוך של כ-20 שנה. מיקום הקרקע בו זכתה החברה הוא מתחם תל השומר דרום בעיר רמת גן (רמת אפעל) ועלותה היא 393 מיליון שקל, ללא עלויות פיתוח בהיקף מוערך של כ-26 מיליון ₪.

הפרויקט שיוקם במתחם אחד, כולל ארבעה מגרשים סמוכים, בהם ייבנו 247 יחידות דיור בשטח כולל של כ-24,141 אלפי מ"ר עיקרי הכולל כ-450 מ"ר שטחי מסחר וכן כ-7,595 אלפי מ"ר שטחי שירות (לפני תוספת זכויות/הקלות שבס, אם יתקבלו כאלה ושטחי המרתף). מחצית מכמות יחידות הדיור בפרויקט מיועדות לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם לתנאי רמ"י והמחצית השנייה תושכר על ידי החברה בשוק החופשי.

הפרויקט מיועד להיכנס לשותפות של החברות בתחום הדיור להשכרה כשחלקה של קבוצת מור בתאגיד המשותף צפוי לעמוד על 60% וביתרה תחזיק הראל. יצוין כי אם תבחר בכך קבוצת מור, ימומן חלק מחלקה בהון העצמי גם הוא על ידי הראל. קבוצת מור תספק שירותי איתור ובחינה של פרויקטים, שירותי ניהול והקמת הפרויקטים, שירותי ניהול תכנון ופיקוח ושירותי ניהול ושיווק הדיור להשכרה.

כמו כן, מנהלות החברות מו"מ להתקשרות נוספת להקמת חברה משותפת שתעסוק בייזום פרויקטים למכירה בתחום המגורים, שעלות הקרקע בהם לא תפחת מ-350 מיליון שקל. החזקותיה של קבוצת מור בתאגיד צפויות לעמוד על 70% והראל תחזיק ביתרה.

קבוצת מור תספק שירותי איתור ובחינה של פרויקטים, שירותי ניהול והקמת הפרויקטים, שירותי ניהול תכנון ופיקוח ושירותי ניהול ושיווק מכירות. בהתאם להסכמי שיתוף הפעולה, לחברה תהיה האופציה לקבל את המימון לחלק מההון העצמי שיידרש מהחברה לכל פרויקט בהתאם להסכם הלוואה שייחתם. בנוסף, לקבוצת מור זכות סירוב ראשונה לשמש כקבלן מבצע לגבי מרבית הפרויקטים (בתחום הדיור להשכרה ובתחום המגורים) אותם יבצעו התאגידים המשותפים.

אבי מאור, מנכ"ל קבוצת More: "הקבוצה זכתה לאחרונה במכרזים משמעותיים, המהווים אבני דרך משמעותיים בצמיחתה של החברה והצפת ערך למשקיעי החברה. כניסתה של קבוצת הראל כשותפה מרכזית, ע"י הקמת חברה שתיזום, תקים ותתפעל דיור להשכרה ארוכת טווח, מעידים על הבעת אמון וחלטת ביכולות היזמות, הניהול והקבלנות של הקבוצה. יש לנו תוכנית פיננסית משמעותית לחיזוק ההון של הקבוצה באמצעות יצירת שותפויות משמעותיות והצפת ערך לשותפינו דרך נכסי החברה המניבים ותחומים נוספים".

איציק טוויל, מנהל אגף הנדל"ן ואגף האשראי בחטיבת ההשקעות של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "השותפות עם קבוצת More מאפשרת לנו להמשיך ולחזק את המעורבות של הראל בפרויקטים לדיור להשכרה ונדל"ן מניב, אשר מהווים נגזרת חשובה באסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה בתחום ההשקעות. שיתוף פעולה זה ורבים נוספים בתחום משרתים נאמנה את צרכי החוסכים שלנו ומאפשרים לנו להגיע להישגים משמעותיים".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים