סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

שרגא ברוש ועופר עיני רוצים להנפיק פעילות אנרגיה בבורסת ת”א

השניים, בעלי חברת עושרד גז טבעי, חתמו עם וונטייז על מזכר הבנות ליציקת פעילות האנרגיה לשלד הבורסאי; שואפת לשווי של כ-150 מיליון ₪

חברת עושרד גז טבעי, שהקימו עופר עיני, יו"ר ההסתדרות לשעבר ושרגא ברוש יו"ר התאחדות התעשיינים לשעבר, עושה את דרכה לבורסה באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי של חברת וונטייז, בדרך של החלפת מניות.

על פי הדיווח של וונטייז הבוקר, בעלי מניותיה של עושרד יעבירו את מניותיהם לחברה ובתמורה תקצה וונטייז לבעלי המניות של עושרד מניות בחברה בשיעור שיהווה לאחר ההקצאה והקצאות נוספות ליועצים שונים, עד כ -60% מהון המניות של החברה בדילול מלא.

בהתאם למזכר העקרונות, שיעור ההקצאה לבעלי מניות עושרד יכול לגדול עד לכ -80% ,בהתאם לעמידה של עושרד באבני דרך מסוימות שיקבעו בהסכם מפורט בין הצדדים. בעלי השליטה בעושרד מלבד ברוש ועיני הם תאגיד זר המוחזק על ידי נאמנות זרה שיצר מר אלברט נאסר וכן מר יורם באומן, רו"ח ראובן שיף ואחרים.

עושרד יוזמת, מתכננת, מקימה, מממנת, מתפעלת, ומתחזקת פרויקטים של ייצור חשמל ואנרגיה טרמית בהספקים של עד 16 מגה בטכנולוגיות גנרציה, קוגנרציה וטריגנרציה. בנוסף, לעושרד רישיון לשיווק גז טבעי המאפשר לה לרכוש גז ישירות ממאגרי הגז הטבעיים, כאשר עד כה התקשרה החברה במספר הסכמים להקמת מתקני קוגנרציה שלהערכתה צפויים להתחיל לספק חשמל ואנרגיה טרמית עד לסוף שנת 2022 .

המיזוג צפוי להתבצע על בסיס דוחותיה הכספיים של עושרד ליום 30 ביוני 2021 ובהתאם לטיוטת הערכת שווי. למיטב הערכת החברה על בסיס טיוטת הערכת שווי, שוויה של עושרד במיזוג צפוי להיות כ -120 עד 170 מיליון ש"ח.

לעושרד חברת בת המוחזקת על ידה בשיעור של 80% - חברת אנרג’י פתרונות גז טבעי בישראל 2019 ויתרת מניותיה מוחזקות על ידי חברה תורכית בשם ILTEKNO שהיא בעלת ניסיון של למעלה מ -30 שנה בתחום ייצור החשמל ומתמחה בהקמת תחנות אנרגיה מבוססות גז טבעי ודיזל.

השותף התורכי הוא בעל זיכיון להפצת מנועי MWM המוזנים בגז טבעי שהקים עד היום כ-280 פרויקטים עם כושר ייצור כולל של מעל 2500 מגה וואט. השותף התורכי ביצע פרויקטים במגוון מגזרים וסגמנטים ובהם מפעלים, בתי מלון, בתי חולים, שדות תעופה, אוניברסיטאות, מוסדות, מטמנות, מכוני טיהור שפכים, מתקנים תעשייתיים וכדומה. לשותף התורכי ניסיון בפרויקטים בטורקיה, מרכז וצפון אפריקה, מדינות המזרח התיכון ומרכז אמריקה ולה 300 עובדים ברחבי העולם.

מזכר העקרונות כפוף לחתימת הסכם מפורט בין הצדדים והצדדים פועלים לגיבושו בהקדם. מיד לאחר חתימת ההסכם בכוונת החברה לפרסם דוח זימון לאסיפה כללית של בעלי המניות בחברה.

עסקת המיזוג כפופה לאישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה ברוב הדרוש על פי דין, וכן לקבלת אישור רשויות המס, אישור רשות ניירות הערך וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב להקצאת המניות המוצעות ומניות אבני הדרך. בנוסף כפוף המיזוג להוצאת פעילותה הקיימת של החברה בתחום הקנאביס אל מחוץ לחברה בהתאם להוראות הסדר הנושים.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים