סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

איתקה רוכשת 13% נוספים מהזכויות במאגר אלבה מ-Mitsui היפנית

העסקה נעשית מבלי להעביר תמורה כספית; איתקה תישא בעלויות האטימה והנטישה העתידיות המיוחסות למיצ’וי ותקבל בתמורה תשלום של 66 מיליון דולר במזומן מהמוכרת

איתקה, חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק, בניהולו של עידן וולס, חתמה על הסכם לרכישת זכויותיה (13.3%) של חברת מיצ’וי (Mitsui) היפנית במאגר אלבה.

מאגר אלבה משתרע על פני שטח של 45 קמ"ר, הוא מכיל נפט כבד (heavy oil) וכולל 20 בארות הפקה. איתקה משמשת כיום כמפעילת המאגר, והיא מחזיקה בכ-23.4% מהזכויות בו. עם השלמת העסקה, צפויה החברה להחזיק בכ-36.7% מהזכויות באלבה.

העסקה נעשית מבלי שאיתקה תעביר תמורה כספית, כך שמצד אחד היא תקבל על עצמה את כל ההתחייבויות של מיצ’וי בקשר למאגר, כולל נשיאה בהוצאות עתידיות צפויות לצרכי אטימה ולנטישה, ומנגד תקבל החברה ממיצ’וי כ-66 מיליון דולר במזומן, בכפוף להתאמות מקובלות במועד הסגירה. סכום זה משקף את הערכת הצדדים בדבר עלויות האטימה והנטישה במועד סיום ההפקה, הצפוי לקראת שנת 2030.

רכישת הזכויות ממיצ’וי נועדה להגדיל חלקה של איתקה בעתודות הנפט וההפקה באלבה, כך שהיא תחזיק בחלק הארי של הזכויות במאגר עם השלמת העסקה. יצוין כי המאגר ממוקם בקרבת מאגר פוטלה, שבו דיווחה איתקה לפני מספר ימים על סימני הידרוקרבונים משמעותיים.

לפי תנאי ההסכם, המועד הקובע לרכישת הזכויות ממיצ’וי הינו ה-1 בינואר 2021. להערכת איתקה, השלמת העסקה צפויה בסוף שנת 2021 או במועד סמוך לכך, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים והתקיימות תנאים נוספים שנקבעו בהסכם, כמקובל בעסקאות מסוג זה.

איתקה היא זרוע הפעילות של קבוצת דלק בים הצפוני ועוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז, ומשמשת כמפעיל (Operator)בחלק מהנכסים בהם היא שותפה. היא מפיקת הנפט החמישית בגודלה בים הצפוני, והמפעילה העצמאית השנייה בגודלה באזור מדף היבשת של בריטניה בים הצפוני, מבחינת כמות העתודות המוכחות והצפויות (2P).

לפי דו"ח משאבים שהכין מעריך העתודות NSAI, נכון לסוף 2020 איתקה מחזיקה בעתודות נפט וגז מסוג P2 בהיקף של 195 מיליון חביות שווה-ערך לנפט (MBOE); וכן עתודות מסוג C2 בהיקף של 102 מיליון חביות שווה ערך לנפט (MBOE).הוסף תגובה
  1. 1. למה למעשה החברה היפנית יצאה?

    מאת: lir1234 | פורסם ב- 19/09/21 21:51

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים