שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל"ן

להב ברבעון שלישי פושר אך בשנה מוצלחת

עלויות עסקות בשווי 8 מיליון ברבעון פגעו , אך עם זאת השת"פ עם אזורים, הקמת אנרגיה סולארית על תחנות דלק, כניסה לכביש 6 ותמיכת קרן נוקד ומילואות מעודדים

חברת להב אל.אר. שבשליטת אבי לוי פרסמה את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי לשנת 2021.

הרווח הנקי בתשעת החודשים של 2021 זינק פי 4 לכ- 109.5 מיליון שקל, לעומת כ-27.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. נציין כי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 נרשמה הוצאה בסך של כ- 9.4 מיליון שקל בגין הוצאות עסקה לרכישת נכסים חדשים.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 גדלו לכ- 149 מיליון שקל, לעומת כ- 57 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע חלק הקבוצה ברווחי פעילות של חברות דלק ישראל ודלק נכסים והפעילות בגרמניה.ההון העצמי מסך המאזן המורחב של הקבוצה מהווה כ- 70.1%.נכון ליום הדו"ח, החברה מנהלת נכסים בשווי של כמיליארד שקל.

במהלך הרבעון הראשון לשנת 2021 השלימה החברה את מימוש יתרת האופציות לרכישת מניות בדלק ישראל, והגיעה לאחזקה של 40% במניות דלק ישראל. ביום 31 במרץ השלימה החברה ויתר בעלי המניות בדלק ישראל פיצול הפעילות של דלק לשתי חברות. דלק ישראל פוצלה באמצעות העברת אחזקותיה בנכסי נדל"ן (בעיקר תחנות דלק) שבבעלותה לחברה האחות – דלק נכסים בע"מ, כאשר דלק ישראל שוכרת מדלק נכסים את תחנות הדלק לטווח ארוך.

באפריל, נחתם הסכם שיתוף פעולה בין דלק נכסים לבין אזורים לביצוע פרויקטים משותפים של בניה למגורים, ובוצעה רכישה ראשונה לשותפות הנ"ל - תחנת תדלוק וקרקע בירושלים בהיקף כולל של כ- 132.5 מ’ ₪, לצורך בניית בנייני מגורים הכוללים בין 220-250 יח"ד, לרבות שטחי מסחר.

 

בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה, בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 החברה המשיכה להאריך חוזי שכירות לרבות הגדלת שטחי מסחר להשכרה וזאת במקביל לביצוע מימונים חדשים, ודיווחים על מו"מ מתקדם לרכישת נכסים חדשים. כמו כן במהלך תקופת הקורונה כ-90% מנכסי החברה היו פתוחים ושכ"ד התקבל במלואו. ברבעון השלישי, השלימה החברה רכישת פורטפוליו של 6 נכסים מ-Decathlon בתמורה לכ-26 מיליון אירו. הנכסים יושכרו מחדש לרשת Decathlon לתקופות ארוכות, וברבעון השני רכשה החברה שני מרכזי קניות בערים BOTTROP ו- OSNABRUK בתמורה כוללת של כ- 10.23 מיליון אירו ונכס נדל"ן מניב בעיר Halberstadt בתמורה כוללת של כ- 2.1 מיליון אירו.

במהלך הרבעון השלישי השכירה החברה כ- 4,000 מ"ר משרדים במתחם הסיטי טאוור לחברת סוויצ’ אפ מרשת פתאל. רשת פתאל התחייבה להשקיע בנכס כ- 20 מיליון שקל ושכרה אותו ל- 10שנים ועוד 2 תקופות אופציה של 5 שנים. שכ"ד ממוצע של כ- 3 מיליון שקל לשנה צמודים למדד.

בתחום האנרגיה הירוקה המתחדשת, נבנה פורטפוליו של נכסים מניבים, נכסים בהקמה ונכסים בשלבי תכנון שונים, תוך ביצוע פעולות השבחה וקידום פרויקטים, לרבות מימון מחדש של כל האשראי שניתן לה על פי הסכמי המימון בעת הרכישה.

לאחרונה החלה החברה לרשת את הגגות של תחנות התדלוק שברשות דלק, בה להב אל.אר הינה חלק מגרעין השליטה (40%). לתחנות אלה התקבלו מכסות והעבודה בהן החלה. בנוסף, החברה ממשיכה לבחון פרויקטים בהיקפים גדולים בארץ ובחו"ל.

באפריל, החברה קיבלה הבעת אמון מקרן נוקד אשר השקיעה כ- 25 מיליון שקל בחברת הבת – להב אנרגיה ירוקה. ההשקעה בוצע לפי שווי חברה של כ-125 מ’ שקל (אחרי הכסף), כאשר קרן נוקד תחזיק כ-20% ממניות להב אנרגיה ירוקה ערב ההנפקה לציבור.באוקטובר, להב אנרגיה ירוקה, חתמה על הסכם מחייב להקמה של מתקן פוטו וולטאי קרקעי, על קרקע בשטח של כ- 200 דונם הנמצאים בהליכי רישוי מתקדמים, עליו יוקם פרויקט בהספק של כ- 33 מגה-וואט.

בנובמבר, להב אנרגיה ירוקה חתמה הסכם עקרונות לא מחייב עם מילואות, אשר מטרתו לקבוע את תנאי כניסתה של מילואות כשותפה בלהב אנרגיה ירוקה, בו יוקצה לתאגיד מילואות 20% ממניות להב אנרגיה ירוקה, כנגד השקעת סכום של 25 מיליון שקל במזומן לפי שווי של כ- 100 מיליון שקל, לפני הכסף. וכן מתן זכויות שימוש בלעדיות ללהב אנרגיה ירוקה לצורך הקמת פרוייקטים בתחום האנרגיה הירוקה במקרקעין הכוללים את כל פוטנציאל הפרויקטים של אנרגיה ירוקה של תשלובת מילואות.הוסף תגובה
  1. 2. להב: דוחות תקופתיים

    מאת: nadavleva | פורסם ב- 29/11/21 12:20
  1. 1. להב מצוינת

    מאת: Papis | פורסם ב- 29/11/21 10:21

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים