שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל"ן

צמח המרמן בשת”פ עם הולמס פלייס בנכס מניב בחדרה

החברה דיווחה על רווח של 23 מיליון ש"ח ברבעון השלישי, יוצרת שת"פ כנכס מניב בחדרה עם הולמס פלייס בו יחזיקו החברות בחלקים שווים, החברה תחלק דיבידנד 6 מיליון

חברת צמח המרמן מדווחת היום על עסקת שיתוף פעולה עם הולמס פלייס בהקמת נכס מניב, בניית המתחם לרבות המועדון כושר והשטחים המסחריים צפויה לעלות 64 מיליון ש"ח, בימים האחרונים דיווחה גם על תוצאות הרבעון השלישי אשר היטבו עמה, ונראה שהחברה עלתה על המסלול הנכון כאשר הגדילה את מלאי המקרקעין שלה בכחצי מיליארד ש"ח ע"פ נתוני המאזן.

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלו בכ-9% והסתכמו בכ-248.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-228.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון עלו בכ-10% והסתכמו בכ-99.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-90.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מעלייהבקצב מכירת דירות בתחום הייזום, ומקוזזת בחלקה מירידה בהיקף הפרויקטים אשר נמצאים בשלבי ביצוע המוקמים על ידי  החברה ומוכרים ברווח או הפסד.

 

שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עמד על כ-25.3%, לעומת כ-30.2% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון על כ-27.7% לעומת כ-33.7% ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר משינוי בתמהיל הדירות ושטחי מסחר שנמכרו בתקופת הדוח לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה בכ-17.7% והסתכם בכ-48.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-40.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-34.5% והסתכם בכ-23.2מיליון ש"ח, לעומת כ-17.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד,בחודש נובמבר אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בהתאם למדיניות החברה בסך של 6 מיליון שקל.

 

יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2021 בכ- 218.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-75.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. בנוסף, לחברה כ-10.2 מיליון ש"ח בחשבונות ליווי.

 

ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2021 עמד על 379.8 מיליון ש"ח,לעומת 295.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. הגידול בהון מתחילת השנה נובע מרווח כולל בתקופה בסך של כ-48.1 מיליון ש"ח ומהנפקה הונית בסך של כ-49.6 מיליון ש"ח ומקוזז בחלקו מחלוקת דיבידנד של כ-13.1 מיליון ש"ח במהלך התקופה. 

 

נדל"ן מניב – לחברה קיימים מגוון נכסים מניבים הכוללים בין היתר 100 יח"ד להשכרה בכרמיאל בהקמה ושותפות ב-3 מרכזים מסחריים, המייצרים לחברה NOI נוכחי של כ-4.1 מיליון ש"ח בתקופה כחלק היחסי שלהחברההוסף תגובה
  1. 1. כתבה מעניינת

    מאת: משה | פורסם ב- 07/12/21 15:53

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים