שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

סקירת שוק הנפט העולמי: הצפי לירידות מתונות

הכלכלנים של בנק לאומי מציינים כי המחירים צפויים לרדת במתינות, עקב 2 סיבות עיקריות, הגדלת ההיצע ע"י סעודיה ומאגרי הנפט בארה"ב, התחזקות הדולר אשר לוחצת את המחיר

התפתחות מחיר הנפט

מחיר הנפט עלה בשבוע האחרון, לאחר שהוא ירד בשבועות האחרונים. מחיר הנפט מסוג BRENT עלה לכ-75.15 דולרים לחבית בסיום יום המסחר ב-10/12/2021 ומחיר חבית מסוג WTI ירד לכ-71.67 דולרים. עלייה זו מתרחשת על רקע הנתונים הראשונים על השפעת וריאנט האומריקון אשר טרם הביא לסגרים נרחבים, על אף שחלק מהמדינות הידקו במידה מסוימת את המגבלות, ולאחר שערב הסעודית העלתה את מחיר הנפט שלה שיסופק בינואר 2022 ללקוחותיה באסיה ובארה"ב ובכך היא מרמזת על הערכותיה בנוגע לחוזקת הביקושים בשוק.

ההיצע הגלובלי

קבוצת OPEC+, בהובלת ערב הסעודית, החליטה להמשיך בתכנית ההקלות במכסות הייצור הנוכחית ולהגדיל את היצע הנפט של חברי הקבוצה בחודש דצמבר ב-400,000 חביות ביום. באופן מפתיע, הקבוצה החליטה גם על הגדלה דומה של יצור הנפט בחודש ינואר הקרוב. החלטה לא צפויה זו, באה בעקבות מספר החלטות מפתיעות אחרות שערב הסעודית קיבלה בשנתיים האחרונות. מה שמצביע על כך שהאסטרטגיה של ערב הסעודית הינה לשמר לעצמה יכולת הפתעה וקבלת החלטות מהירה. הקבוצה אף רמזה כי היא עשויה להתאים את החלטותיה באופן מיידי, בהתאם להתפתחויות בשוק ולהשפעה של וריאנט אומיקרון על הביקושים.

פורום האנרגיה הבינלאומי התכנס לאחרונה ושם דגש על היעדר השקעות מספיקות באנרגיה אשר עלולה להביא לעודף ביקוש במחצית השנייה של העשור. ירידה זו בהשקעות נובעת בשל צפי לשלבי מעבר לטווח הארוך לאנרגיה ירוקה ובשל התפשטות נגיף הקורונה אשר פגעה בפעילות הכלכלית בטווח הקצר יותר. אולם, הביקושים עד לסוף העשור צפויים להיות גבוהים, כך שבמידה וההשקעות לא יגדלו, מחירי האנרגיה עלולים לעלות באופן משמעותי בשנים הקרובות. להערכת הפורום, יש להגדיל את ההשקעות בייצור נפט וגז טבעי לכ-523 מיליארד דולר בשנה עד סוף העשור, על מנת לענות על הביקושים הצפויים. הגורמים הפועלים למחסור פוטנציאלי באים לידי ביטוי בכך שמספר הקידוחים הפעילים בעולם, ובפרט בארה"ב, נמוך מאשר היה בעבר ברמה הנוכחית של מחיר הנפט.

ממשלת מקסיקו הודיעה על תכנית להצלת חברת הנפט הממשלתית Pemex, המצויה בקשיים כלכליים, ועל גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב בסך של 700 מיליון דולרים עד למיליארד דולרים. זאת, לאחר שהממשלה הזרימה לחברה 3.5 מיליארד דולרים על מנת שהיא תוכל לשלם את חובותיה לבעלי אגרות החוב ולהתחיל תהליך של רכישת אגרות החוב בחזרה. בכך, הממשלה מצביעה על כוונתה להמשיך לשמור על חברת האנרגיה הממשלתית ולגבות את פעילותה.

בשבוע המסתיים ב-3/12/2021, מלאי הנפט בארה"ב ירד בכ-0.2 מיליון חביות. ירידה זו התרחשה על אף העלייה בייבוא נטו, שנבעה מירידת יצוא הנפט יותר מירידת יבוא הנפט ברוטו יותר ועל רקע עליית שיעור הניצולת של בתי הזיקוק בנקודת האחוז ל-89.8%. מנגד, מלאי הנפט במאגר Cushing המשיך לעלות והגיע למעל 30 מיליון חביות. לעת עתה, נראה כי החשש מפני ירידה משמעותית במלאי במאגר אשר תפגע בתפקודו דעך, אך רמת המלאי נותרה נמוכה. כמו כן, מלאי הדלקים ותזקיקי הנפט המשיכו לעלות גם כן.

תפוקת הנפט בארה"ב המשיכה לעלות בהדרגה והגיעה לכ-11.7 מיליון חביות ביום, אך רמה זו נמוכה במידה ניכרת מרמת השיא שהייתה טרום המשבר. צמיחה איטית זו, נובעת מהשקעות נמוכות בענף האנרגיה בארה"ב על רקע המשבר שהביא לירידה חדה במחיר הנפט בשנת 2020 והקטין את הכדאיות בהשקעות לצד היעדר הוודאות בשוק הנובעות מהמשך התפשטות הנגיף. לצד זאת, בענף האנרגיה האמריקאי אי הוודאות אף גדולה יותר בשל סיכון רגולטורי הנובע מכך שנשיא ארה"ב מתנגד להתרחבות ענף האנרגיה בארה"ב ממניעים של שמירה על איכות הסביבה. נטל המימון הגדול החל על חברות הנפט של ארה"ב, שהן חברות של הסקטור הפרטי, מכביד מאוד גם כן ותורם לעלייה משמעותית של מחיר האיזון של הנפט אשר יצדיק הפקה, כל זאת מעבר לעלות השולית של ההפקה עצמה. כתוצאה מכך, יצרניות הנפט האמריקאיות לא השקיעו השקעות גדולות בשנתיים האחרונות, מה שמקשה על יכולתן להגדיל את האספקה במידה מספקת על מנת לענות על הביקושים.

הביקוש הגלובלי

הביקוש לדלק למכוניות בארה"ב עלה מעט בשבוע שהסתיים ב-3 בדצמבר אך נותר מתחת ל-9 מיליון חביות ביום. עלייה זו התרחשה על רקע הכרזת נשיא ארה"ב על אספקת נפט מהמאגרים האסטרטגיים אשר הביאה לירידה במחיר הדלק לצרכן, אך הייתה נמוכה בשל החששות מהתפשטות וריאנט האומיקרון של נגיף הקורונה. המשך התפשטות הנגיף צפויה להכביד על התאוששות הביקושים ולתמוך במאמצי הממשל האמריקאי להוריד את מחיר הדלק לצרכן. הביקוש לדלק מטוסים היה במגמת עלייה מהמחצית השנייה של שנת 2020 והחל מראשית הרביע השלישי של השנה הוא נע בטווח של כ-1.3-1.8 מיליון חביות ביום. אולם, בשבוע שהסתיים ב-3 בדצמבר, הביקושים לדלק מטוסים ירדו בחדות מכ-1.7 לכ-1.2 מיליון חביות ביום. זאת, בשל התפשטות וריאנט האומריקון אשר הביאה להידוק המגבלות בחלק מהמדינות. המגבלה היא בעיקר על הנכנסים למדינה ממדינות אחרות, לרוב בטיסות בין-יבשתיות הצורכות דלק רב. במידה והידוק המגבלות ימשך, הביקוש לטיסות צפוי לקטון וכתוצאה מכך הביקוש לדלק מטוסים יכול לרדת עוד.

הביקוש לתעופה באירופה, ירד מתחת לרמה שהייתה בשבועות האחרונים ונתוני התנועה בכבישי האגרה של איטליה, ספרד וצרפת מצביעים על מגמה דומה גם בתחבורה היבשתית. הירידה בביקושים לטיסות באוסטריה הייתה חזקה יותר, בשל הסגר שהוטל במדינה. זאת, על רקע עליית התחלואה באירופה, אשר יחד עם ארה"ב הן מהוות את מוקדי התחלואה המרכזיים, אשר הביאו להידוק המגבלות בחלק מהמדינות. המשך התפשטות הנגיף עלולה להביא להידוק נוסף במגבלות, מה שיפחית את הביקושים לדלק מטוסים.

יבוא הנפט של סין בנובמבר עלה בכ-11% (m/m) לכ-10.21 מיליון חביות ביום והוא הגיע לרמה הגבוהה ביותר בשלושת החודשים האחרונים. זאת, לאחר שהממשל העניק מכסות יבוא חדשות לבתי הזיקוק הפרטיים. הייבוא צפוי להישאר גבוה על מנת למנוע משבר אנרגיה במדינה.

משק הגז הטבעי

מחיר הגז הטבעי בארה"ב Henry Hub, המשיך לרדת בשבוע האחרון והגיע ל-3.79 דולרים ל-MMBTU. זאת, על רקע התפשטות וריאנט האומריקון של נגיף הקורונה לצד עליית היצע הנפט מצד הממשל האמריקאי שהודיע על אספקת נפט מהמאגרים האסטרטגיים העשויים לשמש במקרים מסוימים כאנרגיה חלופית לגז טבעי. רמות המלאי במאגרים החלו את השלב המחזורי בו המלאים מתרוקנים. מגמה זו צפויה להימשך עד לחודש מרץ, מאחר והמלאים מתרוקנים בחודשי החורף ומתמלאים בחודשי האביב והקיץ.

מחיר הגז האירופאי (TTF) עלה בשבוע האחרון, על אף עליית התחלואה בכלכלות הגדולות של אירופה, מה שמצביע על כך שהמחסור באנרגיה עדיין משפיע באופן משמעותי על שוק הגז האירופאי והשפעתו אף חזקה יותר מהשפעת החששות הנובעים מעליית התחלואה. אולם, במידה ווריאנט אומיקרון של נגיף הקורונה יתברר כמסוכן ויביא להידוק מגבלות באופן נרחב אשר ישפיע על התעשייה, צפויה להיות לכך השפעה ממתנת על מחיר הגז האירופאי.

הצפי לטווח הבינוני

קבוצת OPEC+ צפויה להגדיל את תפוקת הנפט בינואר, בהתאם להחלטה שהתקבלה, במידה ושוק הנפט יישאר יציב, אך יתכן שהיא תמנע מהקלה נוספת במכסות בפברואר במידה והיא תחשוש שהשוק יהיה בעודף היצע אשר יסכן את יציבותו. כמו כן, במידה והתפשטות וריאנט אומיקרון תביא להידוק המגבלות אשר יפחית את הביקושים לאנרגיה ויערער את יציבות השוק, היא עלולה לבטל את ההחלטה להגדלה נוספת של הייצור בראשית 2022. זאת, בהתאם לאסטרטגיה הנוכחית של ערב הסעודית המאפשרת לה להגיב באופן מידי להתפתחויות בשוק, ללא מתן רמזים מקדימים.

מגבלות שכאלה עלולות להביא לירידה מסוימת גם במחיר הגז הטבעי, בדגש על מחיר הגז הטבעי האירופאי (TTF) אשר עלה בחדות במהלך החודשים האחרונים על רקע המחסור הקיים בו, אך הוא צפוי להישאר גבוה עד שבעייה זו תיפתר והמלאים יחזרו להתמלא. במידה ורוסיה תפעיל את צינור הגז Nord Steam 2 במידה מספקת לאירופה, הדבר יפחית את המחיר שם וימנע מעבר של ביקושים מגז טבעי לנפט, זאת עם פוטנציאל להשפעה ממתנת על מחיר הנפט כבר במחצית הראשונה של 2022.

לצד זאת, הצמצום הצפוי ברכישות הנכסים של ה-FED עשוי לחזק עוד את הדולר, מה שתומך גם כן בירידת מחיר הנפט בטווח הבינוני. החוזים העתידיים מצביעים על ירידה מסוימת במחיר במחצית הראשונה של שנת 2022 וירידה נוספת במהלך שנת 2023. זאת, ככל הנראה בשל הציפיות שההיצע הנפט יגדל בשנת 2022, וייתכן שאף יהיה עודף היצע מסוים, לצד החששות מהמשך השפעת נגיף הקורונה על הפעילות הכלכלית.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים