שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל"ן

אספן גרופ ממשיכה לעבוד אבל אין עדכון לגביי השקעת טדי שגיא

החברה דיווחה למכירת מקרקעין בחדרה אשר תניב לאספן תזרים חופשי כ-59 מיליון שקל ורווח כ-13 מיליון שקל, החברה מציינת כי פאי סיאם הגישה תשקיף

חברת הנדל"ן אספן גרופ מעדכנת, כי דירקטוריון החברה החליט על מדיניות חלוקת דיבידנד בגין שנת 2022, במסגרתה החברה תחלק לבעלי מניותיה סכום של 25 מיליון שקל. מדיניות זו משקפת עליה של כ-40% בסכום חלוקת הרווחים, בהשוואה לסכום שהוכרז במסגרת מדיניות הדיבידנד של החברה לשנת 2021. סכום החלוקה העדכני מבטא כמחצית מחלק הבעלים ב-FFO החזוי של החברה לשנת 2022, המוערך בכ-50 מיליון שקל.

יצוין, כי  חלוקת דיבידנד בסך של 25 מיליון שקל בשנה (0.398 שקל למניה) מייצגת תשואת דיבידנד של כ-3.9% ביחס למחיר הפתיחה של המניה הבוקר, עמד על כ-10.23 שקל.

הדיבידנד יחולק ב-4 תשלומים רבעוניים בסך של כ-0.099 שקל למניה בממוצע בכל רבעון, החל מהרבעון השני לשנת 2022 - בגין הרבעון הראשון לשנת 2022, בסמוך לאחר חתימת ופרסום הדוחות הרבעוניים או השנתיים של החברה.  יודגש כי, אין לראות בהחלטה הנ"ל התחייבות של החברה לבצע חלוקת דיבידנד כאמור, וזו תישקל בכל פעם, בנפרד, על ידי דירקטוריון החברה.

השבוע דיווחה אספן גם על הסכם שחתמה חברת בת שלה למכירת מקרקעין בחדרה. העסקה תניב לאספן תזרים חופשי בסך של כ-59 מיליון שקל ורווח לפני מס של כ-13 מיליון שקל.

כמו כן, דיווחה אספן, כי חברת הבת פאי סיאם, המרכזת את פעילות אספן בתחום המלונאות, הגישה טיוטת תשקיף להנפקת איגרות חוב בבורסה בתל-אביב, וכי בכוונת החברה לפעול גם לגיוסי הון.

גיא פרג, יו"ר אספן גרופ: "דירקטוריון אספן גרופ החליט לאמץ מדיניות דיבידנד מעודכנת לשנת 2022, המבטאת עלייה של 40% בסכום חלוקת הרווחים המתוכנן לעומת הסכום שהוכרז בגין שנת 2021. העלאת סכום החלוקה הינה נגזרת של הצפי לצמיחה בעסקיה וברווחיה של אספן גרופ, בעקבות הרחבת הפעילות בהולנד ובישראל, והיא מייצגת  כ-50% מה-FFO הצפוי לשנת 2022. אנו נמשיך לפעול ליצירת ערך עבור בעלי המניות שלנו ולשיתופם בהצלחת החברה וברווחיה".הוסף תגובה
  1. 1. לטעמי החברה משוערכת בחסר ולכן

    מאת: ziv5 | פורסם ב- 04/01/22 11:15

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים