שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

התחזקות השקל בסופו של יום היא פריבילגיה לנגיד ובנק ישראל

IBI : סביבת האינפלציה הנמוכה יחסית לעולם, מאפשרת לבנק ישראל להישאר בעמדת המתנה ממושכת לבחינת ההתפתחויות בעולם ובסביבת האינפלציה חלקה בזכות השקל החזק

הועדה המוניטארית הותירה את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%, וגם ההכוונה העתידית נותרה ללא שינוי. המסר העיקרי שעלה מההודעה וממסיבת העיתונאים שקיים הנגיד הוא שסביבת האינפלציה הנמוכה יחסית בישראל מציבה את הועדה בעמדה נוחה משמעותית מבחינת המדיניות המוניטארית, כלומר ללא לחצים לשינוי מדיניות ולמעשה בעמדת המתנה לבחינת ההתפתחויות בעולם ובסביבת האינפלציה. 

כך, הועדה ציינה בהודעה כי סביבת האינפלציה התייצבה סביב מרכז היעד, אך ההתבטאות המשמעותית יותר בנוגע לאינפלציה הייתה של הנגיד במסיבת העיתונאים:" אני רוצה להיות ברור - אנחנו במקום אחר ממדינות עם לחצים אינפלציוניים וזה יתרון חשוב של הכלכלה הישראלית כרגע". מעבר לכך הנגיד חזר על כך שהאינפלציה בישראל היא בין הנמוכות בעולם, ובעשירון התחתון בקרב מדינות ה-OECD, וזאת בהשפעת גורמים מבניים ושקל חזק. במבט קדימה, גורמים אלו צפויים להמשיך ולתמוך בסביבת אינפלציה מתונה, כאשר הסכם השכר בסקטור הציבורי צפוי להוות אף הוא גורם ממתן. כמו כן, בכל הנוגע להתפתחות השכר במשק, להערכת הבנק עד כה עליית השכר אינה חריגה ועקבית עם מגמת טרום המשבר, שכזכור לא תורגמה ללחצי אינפלציה משמעותיים. תחזית האינפלציה של מחלקת המחקר ל-2022 עקבית עם הערכות אלו והיא נותרה ללא שינוי ברמה של 1.6%, נמוך משמעותית מסביבת הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק האג"ח, כאשר להערכת מחלקת המחקר, הפער בין הציפיות לתחזיות משקף פרמיית סיכון אינפלציונית. 

מבחינת ההתייחסות לפעילות הריאלית, הטון היה חיובי יותר, למרות אי הודאות הגבוהה יותר הנובעת מהתפשטות האומיקרון. זאת בעיקר על רקע השיפור המהיר שנרשם בשוק העבודה בחודשיים האחרונים לאחר דשדוש ממושך. מבחינת תחזית הצמיחה, ל-2021 היא הופחתה כצפוי מ-7% ל-6.5% ל-2021, אך נותרה ללא שינוי ל-2022, בשיעור גבוה של 5.5%,והיא נשענת בעיקר על המשך סגירת הפערים מצד הצריכה הפרטית. לעומת זאת, ההתייחסות לגורם הגלובלי הייתה מעורבת. הערכת המחקר נשענת על תרומה חיובית פחותה מצד הצמיחה הגלובלית, ובנוסף הועדה ציינה את החשש מפני השפעות התחלואה והמעבר בחלק מהמדינות לריסון מוניטארי על רקע האינפלציה הגבוהה.

מבחינת שער החליפין נרשמה התייחסות סטנדרטית, כלומר איזכור השינויים הקלים בשקל מאז ההחלטה הקודמת. להערכתנו, התייחסות זאת משקפת את החזרה למדיניות המעורבות של ה"חלון הדינאמי", נוחות יחסית סביב רמות השקל הנוכחיות, אך טולרנטיות נמוכה להמשך ייסוף מהרמות הנוכחיות של השקל.

מבחינת שוק הדיור, הטון בהודעה שידר חוסר נוחות לגבי קצב העלייה המהיר של מחירי הדירות. ניסיון העבר מלמד כי התבטאויות דומות לוו תוך פרק זמן קצר בצעדים לצינון הביקושים, ולהערכתנו ההסתברות לנקיטת צעדים אלה בתקופה הקרובה גבוהה יחסית.

בשורה תחתונה, תמונת המצב, ובפרט סביבת האינפלציה הנמוכה יחסית לעולם, מאפשרת לבנק ישראל להישאר בעמדת המתנה ממושכת לבחינת ההתפתחויות בעולם ובסביבת האינפלציה. להערכתנו ככל שה-FED יהיה נחרץ יותר בהחזרת האינפלציה לעבר היעד, הוא יוביל להתמתנות ניכרת של האינפלציה המיובאת ובכך תתמתן ההסתברות לעלייה בריבית בנק ישראל.הוסף תגובה
  1. 3. ולמה הוציאו את הדיור מהחישוב? (לל"ת)

    מאת: orenmat | פורסם ב- 04/01/22 13:59
  1. 2. הכי יקרה בעולם זה לא אומר אינפלציה

    מאת: tsvika08 | פורסם ב- 04/01/22 13:15
  1. 1. המדינה הכי יקרה בעולם

    מאת: orenmat | פורסם ב- 04/01/22 13:02

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים