שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

לאומי: מנתחים את ישיבת וועדת בנק ישראל

הסוגיה האחרונה עליה כותבים בסקירה היא האינדיקטורים המצביעים על המשך שיפור הדרגתי ברביע הרביעי של 2021 בצריכת משקי הבית והתעסוקה עם חשש מהשפעת האומיקורן ב- Q1

כלכלני לאומי בסקירה המאקרו כלכלית השבועית למדיניות בנק ישראל כפי שבאה לידי ביטוי בישיבת הוועדה המוניטרית השבוע: "חטיבת המחקר של בנק ישראל מעריכה כי הריבית תעמוד על 0.10-0.25% בעוד שנה. כלומר, בנק ישראל שומר על אפשרות להעלאת ריבית ראשונה במהלך השנה הקרובה, אך לא העלה את הטווח בהשוואה לתחזית מחודש אוקטובר 2021, זאת למרות מגמות ההידוק המוניטרי בחלקים רבים של העולם המפותח. עוד ציינו בחטיבת המחקר כי "התפוגגות השפעות הייסוף, והעלייה של האינפלציה בפועל והצפויה, כך שהריבית הריאלית הנמוכה מבטאת הרחבה מוניטרית חזקה ביחס לעבר, ביחד עם המשך השיפור הצפוי בשוק העבודה, צפויים להביא לכך שהריבית תתחיל לעלות בהדרגה".

דהיינו, בנק ישראל מדגיש את הרמה הנוכחית הנמוכה מאוד של הריבית הריאלית הקצרה, גם בראייה היסטורית, אשר מצויה בתחום השלילי ברציפות מתחילת שנת 2021, על רקע עליית ציפיות האינפלציה. לאור האמור, נראה כי תהליך העלאת הריבית (הנומינאלית) עשוי להתחיל בהמשך הדרך, זאת בהנחה שהפעילות הכלכלית תמשיך להתרחב לצד המשך שיפור בנתוני התעסוקה, באופן אשר לא יצדיק את הותרת המדיניות המוניטארית ברמה מרחיבה כל כך. עם זאת, נדגיש כי לא צפויה העלאת ריבית בזמן הקרוב".

כמו כן מפרשים לתחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל לשנים 2023-2024, " לפי התחזית העדכנית, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 5.5% בשנת 2022, ללא שינוי מהתחזית הקודמת של חודש אוקטובר 2021. יתר על כן, בהשוואה לתחזית הקודמת, תחזיות הצריכה הפרטית והיבוא עודכנו מעט כלפי מעלה ב-2022, על רקע הערכה כי התיירות היוצאת תגדל כבר ב-2022 ואילו התיירות הנכנסת תתאושש ב-2023. על רקע זה, וכן עקב הערכה להימשכות השיבושים בשרשראות האספקה גם במהלך 2022, התחזית לצמיחת היצוא וההשקעות ב-2022 עודכנה מעט כלפי מטה.

במקביל, גם התחזית לשיעור האבטלה בהגדרתו הרחבה ל-2022 הופחתה ל-5.4% (בממוצע שנתי) והצפי ל-2023 הוא לירידה משמעותית נוספת בהיקף האבטלה הכולל". בנוסף מוסיפים כי "באשר למדיניות הפיסקאלית, חטיבת המחקר של בנק ישראל עדכנה כלפי מטה את תחזיות הגירעון והחוב ביחס לתוצר. הגירעון התקציבי הצפוי ל-2022 עודכן כלפי מטה ל-3.6% תוצר והחוב הממשלתי הצפוי עודכן כלפי מטה ל-69% תוצר. בשנת 2023 הגירעון צפוי לעמוד על 3.4% תוצר והחוב צפוי להישאר ללא שינוי ברמה של 69% תוצר. יש לציין כי מדובר באמירה אופטימית מצד בנק ישראל לגבי התוואי התקציבי. גישה זו עשויה לתמוך בנטייה לתוואי של הידוק מוניטרי בהיקף מתון מאוד בישראל, ולצרכי גיוס נמוכים יחסית".

, "השיפור המתמשך במצבם הכלכלי של משקי הבית, תמך, כפי הנראה, בפעילות הצריכה של משקי הבית במהלך הרביע הרביעי אשתקד. כך, היקף הרכישות בכרטיסי אשראי ממוצע החודשים אוקטובר-נובמבר צמח בכ-4% בהשוואה לרביע השלישי של 2021, מגמה אשר הייתה רוחבית בכל קבוצות המוצרים. גידול נרשם גם בפדיון של רשתות השיווק, אם כי, במידה מתונה יותר. לאור האמור, ייתכן כי נתוני החשבונאות הלאומית לרביע הרביעי של השנה, שעתידים להתפרסם במהלך החודש הבא, יצביעו על המשך התרחבות הצריכה הפרטית.

אולם, יש לציין שהשפעות ההתפשטות המהירה של זן האומיקרון בעת האחרונה, אמנם לא השפיעו על הפעילות ברביע הרביעי, אך הן עלולות להשפיע לשלילה על הפעילות ברביע הראשון של 2022. זאת, לאור העלייה החדה בתחלואה, החמרה מסוימת של הגבלות הקורונה אשר עשויות להתרחב בהמשך ועלייה בהיקף הנדרשים לבידוד, התפתחות אשר לה השפעה שלילית על הסנטימנט הצרכני".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים