שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

קוויקליזארד גייסה 15 מיליון ש”ח ממוסדיים לפי מחיר מניה 38 ש”ח

גיוס ההון בו השתתפו ילין לפידות ומור בהקצאה פרטית מהווה מחיר עם פרמיה של 10% ממחיר המניה בפתיחת המסחר הבוקר.

קוויקליזראד העוסקת בפתוח טכנולוגיה לתמחור דינמי מבוסס בינה מלאכותית הקצאה פרטית של 467,394 מניות רגילות לגופים מוסדיים,מתוך סך המניות המוקצות כאמור, לגופים מקבוצת ילין לפידות יוקצו כ-520,315 מניות רגילות של החברה, ולגופים מקבוצת מור יוקצו כ -947,78 מניות רגילות של החברה.

המניות מוצעות לניצעים במחיר של 38 ש"ח למניה רגילה אחת של החברה, באופן בו תמורת ההקצאה הפרטית תסתכם לסך כולל (ברוטו) של כ-15 מיליון ש"ח. התמורה נקבעה במשא ומתן בין החברה לבין הניצעים.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים