שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

אפסלון גייסה 16.4 מיליון ש”ח בעיקר מבעלי עניין

אריאל דור מנכ"ל החברה ויאיר ביטון, עימו לדור יש הסכם אחזקה משותפת, רכשו מניות בהיקף של כ-12 מיליון שקל בהנפקה

אפסלון, העוסקת בהקמה, איתור, רכישה, תפעול והשבחה של חנויות וירטואליות הפועלות באתר אמזון.קום, הודיעה על גיוס של כ-16.4 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור. את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ויוניקורן קפיטל. אריאל דור מנכ"ל החברה ויאיר ביטון, עימו לדור יש הסכם אחזקה משותפת, רכשו מניות בהיקף של כ-12 מיליון שקל בהנפקה.  

כמו כן, מר דור הודיע לחברה כי מימש את כלל כתבי האופציה הלא סחירים המוחזקים על ידו אשר ניתנים למימוש נכון למועד זה למניות החברה, אשר כוללים סך של 1,402,656 כתבי אופציה (סדרת עובדים א’) וסך של 1,734,547 כתבי אופציה (סדרת מנכ"ל). בגין המימוש התקבלו לקופת החברה כ-941 אלף שקל לאחר המימוש מנכ"ל החברה יחזיק בשיעור של 6.72% מהון המניות המונפק והנפרע ובשיעור של 8.48% בדילול מלא.

במסגרת גיוס ההון החברה הקצתה למשקיעים כמות כוללת של כ-9.1 מיליון מניות רגילות, לפי מחיר של כ-1.8 שקל למניה – מעל למחיר השוק של המניה בסגירת המסחר ביום חמישי – 1.78 שקלים. המניות נמכרו בחבילה הכוללת 100 מניות כאשר כל חבילה נמכרה במחיר של 180 שקלים. במסגרת ההנפקה, סיפקה החברה עדכון וולנטרי על תוצאותיה לשנת 2021.

החברה רשמה הכנסות של כ-11.4 מיליון דולר בשנה זו.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים