שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

הגירעון הממשלתי ממשיך לרדת

בחודש אפריל השנה פעילות הממשלה הסתכמה בעודף של כ-8.0 מיליארד ₪, זאת לעומת גירעון של כ-3.6 מיליארד ₪ באפריל 2021, בכל אחד מארבעת החודשים הראשונים של השנה ישנו עודף

בחודש אפריל השנה פעילות הממשלה הסתכמה ב עודף של כ-8.0 מיליארד ₪, זאת לעומת גירעון של כ-3.6 מיליארד ₪ באפריל 2021.יש לציין כי בכל אחד מארבעת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-אפריל) פעילות הממשלה הסתכמה בעודף, אשר מסתכם במצטבר להיקף שיא של כ-32.0 מיליארד ₪.יש להדגיש שמדובר בנתון בולט באופן משמעותי ביחס לשנים הקודמות.

מגמת הירידה בגירעון (בחישוב שנתי) נמשכת.כך, ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו באפריל 2022 הגירעון ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז התקופה שלפני המשבר הפיננסי הגלובאלי של 2008-2009, ועמד על כ-0.6% תוצר, זאת לעומת גירעון של כ-1.3% תוצר בחודש מרץ.מדובר בשיעור גירעון נמוך מאוד ביחס להערכות המוקדמות, ונמוך אף מהתחזית של חטיבת המחקר של בנק ישראל מחודש אפריל לגירעון בשנת 2022 (1.4% תוצר).לאור הימשכות המגמה החיובית בנתוני התקציב, ניתן לומר כי בסבירות גבוהה, שנת 2022 צפויה להסתכם בגירעון נמוך באופן משמעותי מהיעד הרשמי, שעומד על 3.9% תוצר, ונמוך גם מזה שמוערך על-ידי משרד האוצר לשנת 2022, כ-3.2% תוצר, בתרחיש מרכזי.

הירידה המתמשכת בגירעון הינה תוצאה של הימשכות הגידול המהיר בהכנסות בשילוב עם ירידה בהיקף הוצאות תכנית הסיוע הכלכלי.ההיקף המצטבר בהכנסות מתחילת השנה (ינואר-אפריל) עומד על כ-167 מיליארד ₪, המשקף גידול של כ-18.6% (במונחים ריאליים ובשיעורי מס אחידים) לעומת התקופה המקבילה אשתקד.זאת, הודות לצמיחה מהירה יותר בהכנסות ממסים ישירים לעומת ההכנסות מהמסים העקיפים (עלייה של 25.8% לעומת 9.4%, בהתאמה).עלייה חריגה נרשמה בגביית מס חברות, ומנגד ירידה מתונה נרשמה בהכנסות מרווחי הון, כפי הנראה, בין היתר, על רקע הירידות בשווקים הפיננסיים מתחילת השנה.במקביל, הודות לצמצום ההוצאה בגין תכנית הסיוע, הוצאות הממשלה היו נמוכות משמעותית ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

לסיכום, המגמה החיובית המתמשכת בנתוני התקציב ממשיכה להצביע על שיפור במצב הפיסקאלי של המשק בעת הנוכחית.מדובר בהתפתחות אשר מפחיתה מאד את הצורך בהנפקת אג"ח בהיקף משמעותי לצורך מימון הגירעון, וכן מייצרת עבור הממשלה גמישות רבה יותר בהתמודדות עם אתגרי המשק, ובהם: הפחתת יוקר המחייה באופן משמעותי יותר מאשר נעשה כיום.הוסף תגובה
  1. 3. מה נראה מהורדה של אחוז במע"מ?

    מאת: אתבש | פורסם ב- 12/05/22 10:19
  1. 2. נראה לך... הם התאהבו בקופה

    מאת: לומד כלכלה | פורסם ב- 12/05/22 09:16
  1. 1. שיוריד את המע"מ ל16 אחוז (לל"ת)

    מאת: חדש1234 | פורסם ב- 12/05/22 09:12

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים