סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

אמות מציגה צמיחה חדה בכל הפרמטרים התפעוליים ברבעון הראשון

החברה רשמה גידול של 13% ב-NOI ל-155 מיליון שקל וצמיחה של כ-18% ב-FFO לכ-99 מיליון; הרווח הנקי ירד ל-81 מיליון ש"ח בהשפעת הכנסה חד"פ ברבעון המקביל אשתקד

 אמות השקעות מקבוצת אלוני חץ מציגה היום, ד’, את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2017: ה-NOI ברבעון הראשון לשנת 2017 צמח בכ- 13% והסתכם בכ- 155 מיליון ש"ח לעומת כ- 137 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה- NOI מנכסים קיימים (NOI Same property) ברבעון הסתכם לכ- 154 מיליון ש"ח, לעומת כ- 137 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-12.5% ב-NOI same Property בעיקר בגין המשך איכלוסו של מגדל אטריום. בנטרול מגדל אטריום קיימת עליה של כ- 2.9%.

ה- FFO ברבעון הראשון לשנת 2017 צמח בכ-18% והסתכם בכ- 99 מיליון ש"ח לעומת כ- מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- FFO למניה הגיע ל 32.2 אג’, עליה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וזאת תוך ירידה בשיעור המינוף של 2% וגידול של 12% במספר המניות המשוקלל.

רמת המינוף ירדה לשיעור של 48%, לעומת 50% ברבעון המקביל אשתקד. בתקופת הדוח רכשה אמות שני נכסים בהיקף של 360 מיליון ש"ח אשר צפויים להניב לחברה באיכלוס מלא כ- 24-26 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2017 הסתכם בכ-81 מיליון ש"ח לעומת כ- 122 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח בתקופה המקבילה אשתקד כולל הכנסה חד פעמית בגין מיסים בסך של כ- 45 מיליון ש"ח.

סך שווי נדל"ן להשקעה (מניב ובהקמה) ליום 31.3.2017 הסתכם בכ-9.6 מיליארד ש’’ח לעומת כ- 9.4 מיליארד ש’’ח בתום שנת 2016. שיעור התפוסה ל- 31.03.17 נותר גבוה ויציב, 97%.

ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 31.3.17 הסתכם לסך של 3.88 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 12.52 ש"ח) לעומת 3.96 מיליארד ש"ח ( הון עצמי למניה של 12.82 ש"ח). הקיטון בסך של כ-77 מיליון ש"ח נובע מהכרזה על דיבידנד בהיקף של 173 מיליון ש"ח בקיזוז מרווח נקי בהיקף של 81 מיליון ש"ח ומהנפקת הון מניות ומימוש כתבי אופציה בסך של 16 מיליון ש"ח.

דיבידנד: בחודש מרץ 2017 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2017 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 84 אג’ למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים. בנוסף קיבל הדירקטוריון החלטה על חלוקת דיבידנד נוסף בגין שנת 2016 בסך של 36 אגורות למניה. בהתאם למדיניות זו, הכריזה החברה בחודש מאי 2017, על חלוקת דיבידנד לרבעון השני של שנת 2017 בסך של 20 אגורות למניה (כ- 62 מיליון ש"ח) אשר ישולם במהלך יוני 2017. הדיבידנד זה מצטרף לדיבידנד ששולם בחודש אפריל בגין הרבעון הראשון של שנת 2017 ותוספת בגין שנת 2016 בסך כולל של 56 אגורות למניה (ובסך הכל כ-173 מיליון ש"ח).

אבי מוסלר, מנכ"ל אמות מסר: "פתחנו את שנת 2017 עם המשך צמיחה דו ספרתית ב- NOI, ה-NOI מנכסים זהים וה- FFO, כמו גם גידול של למעלה מ-5% ב-FFO למניה תוך ירידה בשיעור המינוף ועליה במספר המניות המשוקלל. ברבעון הנוכחי גדלה תרומתם של נכסים אשר לא באו לידי ביטוי באופן מלא בשנת 2016 בדגש על המשך איכלוסו המוצלח של מגדל אטריום. אנו ממשיכים לפעול ביתר שאת על מנת לטפח את מנועי הצמיחה של אמות ובמיוחד את פרויקט "תוצרת הארץ" אשר מושק בימים אלו. כמו כן, לאחרונה השלמנו את רכישת בניין הבוטיק ברמת החייל וכעת משהאחריות לשיווקו הועברה לידנו, נפעל למיקסום ה- NOI שינבע ממנו בהקדם".

מוסלר הוסיף כי, "אנו מעוניינים לרכוש נכסים איכותיים אשר תואמים את פרופיל ההשקעות שלנו, במקביל לכך אנו פועלים על מנת להרחיב את תיק הנכסים שלנו תוך ניצול יכולתנו היזמיות והאיתנות הפיננסית. כרגע בנוסף לפרויקט תוצרת הארץ אשר בניית שלב א’ עתידה להסתיים במחצית השנייה של שנת 2018 אנו מקדמים את תחילת בנייתו של פרויקט המשרדים ומסחר בחולון ואת הקמת פרויקט הלוגיסטיקה במודיעין על קרקע בה זכינו במכרז של רשות מקרקעי ישראל. פרויקטים עתידיים אלו מהווים מנוע צמיחה לצד המשך השבחת הנכסים המניבים שבבעלותנו אשר מהווים פלטפורמה להמשך צמיחתה של אמות בשנים הבאות."היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים