סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

לאומי: בימים האחרונים עליה חדה בתנודתיות בשווקים וגידול בביקוש לנכסים בטוחים

בסקירה שבועית כותבים בלאומי כי בעקבות ההתפתחויות הפוליטיות בארה"ב ובברזיל ובמקביל לפרסום נתוני מאקרו מעורבים, הביאו לעליה בתנודתיות בשווקים בימים האחרונים

כלכלני בנק לאומי כותבים בסקירתם השבועית כי ההתפתחויות פוליטיות בארה"ב ובברזיל, במקביל לפרסום נתוני מאקרו מעורבים, הביאו לעליה חדה בתנודתיות בשווקים בימים האחרונים. עליה זו התבטאה בגידול בביקושים לנכסים הנתפשים כבטוחים, במקביל לירידות שערים במדדי המניות העיקריים והתרחבות מרווחי הסיכון באפיקי האג"ח הקונצרניים. בראיה רחבה יותר, נתוני המאקרו מצביעים על שיפור ברור והדרגתי בכלכלה העולמית, כלומר עיקר הסיכון לתמונת הצמיחה הגלובלית נובע בעת הנוכחית מגורמים פוליטיים.

בישראל, נתוני המאקרו מעידים על האטה מסויימת בקצב ההתרחבות של הכלכלה המקומית ברבעון הראשון של השנה, אולם האטה זו הושפעה מגורמים נקודתיים, כך שברבעונים הבאים קצב הצמיחה צפוי להשתפר. בשלב זה סביבת האינפלציה ורמת שער החליפין מאפשרים את הותרת הריבית המוניטארית ברמה אפסית על ידי בנק ישראל. כל אלו, עשויים להמשיך ולתמוך בשוק ההון המקומי בהמשך השנה. יחד עם זאת, הם מציינים כי לגורמי הסיכון שמלווים את המשק הישראלי באופן קבוע מצטרפת האפשרות של התקררות בפעילות ענף הבנייה למגורים.

באפיק האג"חי, הם ממליצים על תמהיל מאוזן בין חשיפה שקלית לחשיפה צמודת מדד. קצב האינפלציה בישראל צפוי להמשיך ולעלות במתינות בחודשים הקרובים מעל לציפיות השוק. הערכה זו נשענת על סביבת הביקושים המקומית, והתגברות האינפלציה בחו"ל. מנגד, עוצמת השקל והפחתות מיסים - עשויים למתן את קצב עליית המדד.

המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר. זאת, על רקע ההערכה שסביבת הריביות העולמית והמקומית תוסיף לעלות בשנים הקרובות. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, הם מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים חלף הדירוגים הנמוכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה.

במבט כולל, הם ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. התמחור באפיק זה אמנם גבוה, אך זאת במקביל לתמחור יקר גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. הם ממליצים על אחזקה מהותית במניות ישראל. רווחי הפירמות המקומיות צפויים לגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל בהמשך השנה, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא צפויה בחודשים הקרובים. בשל התמחור הגבוה בשווקים - קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל.

הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב במהלך שנת 2017. התרחבות זו עשויה להביא בהמשך השנה לעלייה בתנודתיות שער החליפין, ולמתן את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. הם ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור החשיפה המטבעית. זאת, גם בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות.

קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.הוסף תגובה
  1. 1. חוזר על עצמו כל שבוע....

    מאת: | פורסם ב- 19/05/17 11:51

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים