סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

רוכשי דירות הגישו ייצוגית נגד אנגל בהיקף של כ-21 מיליון ש”ח

42 רוכשי דירות בכרמיאל תובעים את החברה בטענה שלא השלימה את הליך רישום זכויותיהם בפרויקט בלשכת רישום המקרקעין, ודרשה החזרת ערבויות כתנאי למסירת החזקה בדירות

 אנגל משאבים מודיעה כי נגד אנגל ג’נרל דיבלופרס בע"מ, חברה בבעלות ובשליטת החברה, הוגשה תביעה ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגיות לבית המשפט המחוזי בחיפה.

עילות התביעה הנטענות בבקשה הן הפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה, הטעייה ועשיית עושר ולא במשפט. על פי הבקשה, הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג היא קבוצה של 42 רוכשים של יחידות דיור בפרויקט "כרמיאל Village "בגבעת מכוש בכרמיאל של חברת הבת.

במסגרת הבקשה נטען כי חברת הבת לא השלימה את הליך רישום זכויות חברי הקבוצה בפרויקט בלשכת רישום המקרקעין. עוד נטען במסגרת הבקשה כי חברת הבת הפרה את הוראות הדין בכך שדרשה החזרת ערבויות ע"פ חוק המכר כתנאי למסירת החזקה ביחידות הדיור לחברי הקבוצה. הסעדים המבוקשים על פי הבקשה הם לחייב את חברת הבת לסיים את רישום יחידות הדיור בפרויקט על שם חברי הקבוצה ולפצותם.

הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה מסתכם, לפי אומדן בבקשה, לסכום של 21 מיליון ש"ח. נכון למועד דיווח זה, הבקשה טרם הומצאה לחברה. בשלב זה, לא ניתן להעריך את הסיכויים לאישורה כתובענה ייצוגית, ואם תאושר, לא ניתן להעריך את סיכויי הצלחתה. להערכת החברה, קיימות לה טענות הגנה טובות כנגד הבקשה.הוסף תגובה
  1. 2. מלא ליקויי בנייה שאנחנו סובלים מהם עד היום

    מאת: שלומית | פורסם ב- 15/08/17 19:12
  1. 1. בכל מקום שהוא בנה יש סיפור

    מאת: m-g | פורסם ב- 10/08/17 13:58

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים