סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

אגוד: עלייה במתיחות הפוליטית והביטחונית-מדינית תשפיע לשלילה על השקל

"ירידה בפערי הריביות הורידה לכאורה את אטרקטיביות הדולר אך אנו מניחים כי הגידול בפרמיית הסיכון לאור המתיחות בין צפון קוריאה לארה"ב הותיר את שער הדולר ללא שינוי"

כלכלני בנק אגוד, בראשות ראש תחום מחקר והאנליסטית הראשית אורלי אברהם, מתייחסים בסקירתם השבועית לשוק המט"ח. "מאז הסקירה הקודמת, השקל נותר ללא שינוי מהותי מול הדולר (השער של צמד המטבעות עומד כעת סביב 3.601 שקל לדולר) למרות עליית תשואות גבוהה יותר בישראל, כשתשואת אג"ח ממשלתי שקלי 10 שנים עלתה מ-1.8% לכ-1.84% ותשואת אג"ח 10 שנים ארה"ב עלתה מ-2.22% לכ- 2.24% כשהפער השלילי בין תשואת אג"ח 10 שנים ארה"ב לתשואת אג"ח 10 שנים ישראל קטן למינוס 0.40%".

כלכלני אגוד מסבירים כי "ירידה בפערי הריביות הורידה לכאורה את אטרקטיביות הדולר השבוע אך אנו מניחים כי הגידול בפרמיית הסיכון בעולם לאור המתיחות בין צפון קוריאה לארה"ב הותיר את שער הדולר ללא שינוי אל מול השקל, ובארץ, באם תהיה עלייה בטווח הקצר במתיחות הפוליטית והביטחונית-מדינית בארץ היא צפויה להשפיע לשלילה על השקל ולהיפך".

 באגוד מציינים כי "נתוני מאקרו הצפויים להתפרסם היום (תביעות דמי אבטלה ונתוני אינפלציה) עשויים להשפיע על התשואות בארה"ב ובעקיפין על השקל-דולר. כמו כן נתוני מאקרו הצפויים להתפרסם בישראל ביום שלישי הקרוב (מדד המחירים לצרכן לחודש יולי) שאם יפתיע לטובה או לשלילה צפוי להשפיע בעקיפין גם על השקל-דולר".

באגוד מעריכים כי "מדד המחירים לצרכן לחודש יולי בארה"ב שיתפרסם היום צפוי לעלות בקצב שנתי של 1.8%. מדד המחירים לצרכן לחודש יולי בישראל צפוי לעלות ב-0.1%. הצפי שלנו לשנה קדימה נשאר ללא שינוי על 0.7%".

באגוד מעריכים עוד כי "הדולר צפוי להתחזק מול המטבעות העיקריים בעולם בטווח הבינוני- הארוך. זאת בשל פערי הריביות בין ארה"ב לעולם, צפי להמשך העלאות ריבית בארה"ב בקצב מתון ומדוד, וחוזקה היחסי של הכלכלה האמריקאית מול רוב המדינות בעולם. נקודת תמיכה קרובה לדולר עומדת על 3.5 שקלים לדולר ורחוקה על 3 שקלים לדולר, ונקודת ההתנגדות הקרובה לדולר עומדת על 3.65 שקלים לדולר והרחוקה על 3.9 שקלים לדולר".

ביחס לשער הדולר-אירו מציינים באגוד כי "הדולר התחזק בכ-1.3% מול האירו מאז הסקירה הקודמת והשער כעת עומד על 1.172 דולר-אירו (כאשר בשבוע שעבר סגרסביב 1.187 דולר לאירו)". באגוד מציינים כי "תשואת אג"ח 10 שנים בגרמניה ירדה השבוע בכ-3 נקודות בסיס במקביל, תשואת אג"ח 10 שנים ארה"ב עלתה בכ-2 נקודות בסיס. לאור הגידול בפערי הריביות, הדולר התחזק".

באגוד מעריכים כי "הדולר צפוי להתחזק מול האירו בשלוש השנים הקרובות בשל פערי הריביות שצפויות להתרחב וצמצום המאזנים של הפד (דבר שיוביל לעליית תשואות).נציין כי השוק צופה העלאה ראשונה בגוש האירו רק במהלך חודש אוקטובר 2018 (לריבית של 0.1%) מול צפי לעוד העלאה אחת בארה"ב בחודש מרץ 2018 (לטווח של 1.25%-1.5%). נקודת תמיכה קרובה לדולר עומדת על 1.08 דולר לאירו ורחוקה על 1.04 דולר לאירו, ונקודת התנגדות לדולר עומדת על 1.2 דולר לאירו".

באגוד מתייחסים לשוק המניות ואומרים כי "בסיכום שבועי נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים במדדי המניות העיקרים בעולם: יציבות יחסית במדדים בארה"ב (בתמיכת סקטור התעשייה ותת הסקטור התעשייה הביטחונית), זאת מול ירידות שערים חדות של כ- 3.5% במדד ת"א 35 הישראלי (בשל ירידות בולטות במניות חברות הפארמה הדואליות, בראשן טבע) ומול ירידות שערים של 1.5% ביפן. כאשר המדדים הבולטים באירופה רשמו ירידות של עד כ- 1%. במגזר הסחורות מחירי הנפט והזהב (המומלץ על ידינו כהגנה על התיקים בתקופות של אי וודאות) עלו השבוע בכ- 1.75% וכ- 1% בהתאמה. מדד הפחד (הויקס) עלה בשיעור חד השבוע בכ-19%, זאת לאור גידול במתיחות הביטחונית בין ארה"ב לצפון קוריאה".

באשר לתיק המניות ממליצים באגוד על "החשיפה המנייתית המומלצת בתיק המייצג נמצאת על 18% ובתיק הספקולטיבי על 36%. בתמהיל המנייתי אנו ממליצים על חלוקה שווה בין ישראל לחו"ל. בהתייחס לחשיפה בארה"ב, אנו ממליצים לתת דגש על הסקטורים העשויים להמשיך וליהנות מחוזקה היחסי של הכלכלה האמריקאית: סקטור התעשייה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה המחזורית והטכנולוגיה. החלוקה הגיאוגרפית המומלצת בחו"ל היא: ארה"ב- 55%, אירופה- 25% יפן-9%, אסיה ללא יפן-11%".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים