סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

מעלות אישררו דירוג מנפיק +A יציב לחברת לייטסטון

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכת S&P מעלות כי תיק הנכסים המניבים של לייטסטון ימשיך להניב תזרימי מזומנים יציבים בטווח הזמן הקרוב

חברת דירוג האשראי S&P מעלות מאשרים מחדש דירוג מנפיק "+A" לחברת לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד. תחזית הדירוג נותרה יציבה.

שיקולים עיקריים לדירוג - פרופיל עסקי: מיקוד הפעילות בתחום הדירות להשכרה שאנו מעריכים כיציב בהשוואה לענפי נדל"ן מניב אחרים. פיזור גיאוגרפי על פני מדינות רבות בארה"ב ופיזור הולם בין תחום המגורים לתחום המסחרי. פיזור גבוה מבחינת מספר הנכסים ומספר השוכרים. שיעורי תפוסה גבוהים בנכסי המגורים. תכנית השקעות בהיקפים גבוהים יחסית בפרויקטי ייזום המגבילה את הערכתנו לפרופיל העסקי.

פרופיל פיננסי: נראות טובה של תזרימי מזומנים בשל אופי הפעילות ויציבות הנכסים הקיימים. יחס כיסוי ריבית נמוך יחסית לקבוצת ההשוואה, בעיקר בשל פעילות הייזום, אשר צפוי להשתפר ב-2017-2018 בשל המשך אכלוסו של פרויקט המגורים Street Bond 365 ורכישת נכסי family-multi חדשים. מדיניות פיננסית של שמירה על מינוף של עד 60%. שיעבוד מרבית תיק הנכסים, המגביל את הגמישות הפיננסית של החברה.

"תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי תיק הנכסים המניבים של לייטסטון ימשיך להניב תזרימי מזומנים יציבים בטווח הזמן הקרוב", הוסיפו במעלות. "התחזית משקפת גם את הערכתנו כי רכיב הייזום מסך הנכסים יישמר ברמה של עד 15% מסך השווי הנכסי, בהתבסס על מדיניות ההנהלה שהוצגה בפנינו".

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים