סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

מידרוג: בינואר הצטמצמו המרווחים החציוניים בשוק האג”ח הקונצרני לאורך כל סולם הדירוג

זאת בדומה למגמה שאפיינה את מרבית שנת 2017, למעט החודשים נובמבר ודצמבר, אשר אופיינו בפתיחת מרווחים מסוימת לאורך מרבית סולם הדירוג

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש ינואר הצטמצמו המרווחים לאורך כל סולם הדירוג, הן במגזר השקלי (בטווח שבין 4 ל- 57 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג) והן במגזר הצמוד (בטווח שבין 5 ל- 40 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג). כך על פי נתוני מידרוג אשר מתפרסמים היום. זאת בדומה למגמה שאפיינה את מרבית שנת 2017, למעט החודשים נובמבר ודצמבר, אשר אופיינו בפתיחת מרווחים מסוימת לאורך מרבית סולם הדירוג.

צמצום המרווחים תמך בירידת התשואות החציוניות (בממוצע חודשי) בחודש ינואר בשני המגזרים, כאשר עקום הבסיס השקלי (חסר סיכון) שמר על יציבות מסוימת בתקופה לפדיון של עד 3 שנים, וירד בתקופות הארוכות יותר ואילו עקום הבסיס הצמוד (חסר סיכון) התאפיין בעליית תשואות בחלקו הקצר- בינוני וירידת תשואות במח"מ ארוך יותר. שני העקומים התאפיינו בהשתטחות מסוימת בשיפוע העקום בטווח שבין 12 ל- 14 נקודות בסיס.

עקום התשואות חסר הסיכון בארה"ב העיד גם בחודש ינואר על עליית מחירי הספוט לכל אורכו בטווח של עד כ- 20 נקודות בסיס ביחס לחודש הקודם נוכח הצפי להמשך שינוי במדיניות המוניטארית, כאשר שיפוע העקום נותר מתון.

הציפיות לאינפלציה משוק ההון לטווח של 12 חודשים קדימה נותרו נמוכות ועמדו החודש על רמה של 0.5%, כאשר בטווח הזמן הבינוני-ארוך ציפיות האינפלציה נותרו ללא שינוי ביחס לחודש הקודם והן מעוגנות בתוך טווח היעד של בנק ישראל.

מרווחי החובות הנחותים (אג"ח Coco’s) של הבנקים (אגוד, לאומי, הבינלאומי, דיסקונט וירושלים) המשיכו להתאפיין גם החודש במגמה מעורבת, אולם הם עדיין משקפים סיכון גבוה יותר ביחס לדירוג החציוני שבו דורגו. בשונה מהמגמה שאפיינה את החודשים האחרונים, הפער בינם לבין המרווח החציוני של הדירוג שבו דורגו נפתח בשוליים בחודש ינואר ביחס לחודש הקודם ברוב האג"חים, והוא נע בטווח של עד 0.3%, כאשר המרווחים של ני"ע אלו משקפים פרמיית סיכון שנעה בטווח רחב שבין 1.0%-2.0% באותה התקופה.

בחלוקה לפי ענפי פעילות במגזר הצמוד נשמר מדרג הסיכון בין הענפים המרכזיים, כאשר תשואות גבוהות יותר נצפו בענפי פעילות בעלי סיכון גבוה יותר- חברות אחזקה ונדל"ן, לעומת ענפי פעילות המאופיינים בסיכון נמוך יותר- בנקים וחברות ביטוח, כפי שמתבטא גם במדרג המרווחים לאורך זמן. התשואה החציונית בענפים אלו נותרה מתחת לרמה של 2.0%, כפי שהיה גם לאורך כל שנת 2017. המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) ברוב הענפים המרכזיים במגזר הצמוד הצטמצמו ביחס לחודש שעבר בטווח שבין 3 ל-30 נקודות בסיס, כאשר בענפים מסוכנים יותר חל צמצום מרווחים משמעותי יותר. מדרג הסיכון בין הענפים משתקף גם בתנודתיות התשואות (פער הריביות), כאשר התנודות המשמעותיות ביותר שנחזו בתשואות ב-12 החודשים האחרונים, נמצאו ברובן, בדומה לחודשים האחרונים בחברות מענפי הנדל"ן (ובפרט חברות הנדל"ן האמריקאיות) והאחזקה, כאשר ברוב התצפיות חלה ירידת תשואות ניכרת.

בבחינת המרווחים הממוצעים לפי קבוצות דירוג בהתפלגות גיאוגרפית נראה כי גם החודש ברמות הדירוג הגבוהות פער המרווחים בין החברות המקומיות (אג"ח קונצרני שקלי בלבד) לחברות בארה"ב ואירופה נותר מתון יחסית (כאשר הדירוג שלהן גלובאלי ביחס לדירוג המקומי) וככל שרמת הדירוג יורדת נפתחים המרווחים. המרווחים הממוצעים לפי קבוצות הדירוג הצטמצמו ביחס לחודש הקודם בארה"ב, אירופה וישראל בכל קבוצות הדירוג. פרמיית ה- CDS בחתך גלובאלי שמרה על יציבות ביחס לחודש החולף.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים