סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

הראל פיננסים סבורים כי הגורמים הבסיסיים ממשיכים לתמוך בהתחזקות השקל

עפר קליין: "ביום חמישי צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר. הצפי שלנו שהמדד ינוע בטווח שבין ירידה של עשירית, לבין היוותרות על כנו"

לדברי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, הגורמים הבסיסיים ממשיכים לתמוך בהתחזקות השקל.

"בסיכום 2017 העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הסתכם ב-10.5 מיליארד דולר (כ‑3 אחוזים מהתוצר), עודף משמעותי, אך ירידה לעומת השנתיים הקודמות. להערכתנו, במהלך הרבעונים הקרובים העודף בחשבון השוטף כאחוז מהתוצר צפוי להמשיך ולרדת בקצב מתון. אך הוא צפוי לחזור ולהתרחב במהלך השנתיים הבאות בעקבות הגידול הצפוי ביצוא הגז הטבעי ובשל ההשקעות הקודמות (והחדשות) של אינטל בישראל שיגדילו את היצוא. לכן, הגורמים הבסיסיים עדיין תומכים בחוזקו של השקל.

"למרות ההצבעה החריגה של אחד מחברי הועדה המוניטרית. להערכתנו, הריבית לא צפויה לעלות לפחות עד לסוף השנה הנוכחית.

"סיכומי הדיון המצומצם לפני החלטת הריבית האחרונה של בנק ישראל הראו שחבר ועדה אחד (מתוך 6) הצביע בעד העלאת הריבית ל-0.25 אחוז. בנימוק שלא יהיה זה נכון מצד הוועדה להתנות את הריבית על פי התפתחויות האינפלציה בלבד, ויהיה זה נכון להחליט על המדיניות תוך התייחסות לשיקולים נוספים, לרבות האופן שבו הריבית הנמוכה המתמשכת משפיעה על מחירי הנכסים ועל החיסכון. למרות שאנחנו מסכימים עם רוח הדברים – עדיין היעד המרכזי של בנק ישראל על פי החוק היא האינפלציה וצריך לזכור שהאינפלציה בישראל עדיין מהנמוכות בעולם ולכן לדעתנו אותו חבר ועדה ימשיך להיות בדעת מיעוט גם בחודשים הבאים – כאשר בנק ישראל לא יעלה את הריבית לפחות עד לסוף השנה הנוכחית. בנוסף, חוץ מהאידאולוגיה, צריך לזכור שהדברים נאמרו לפני ההתחזקות האחרונה של השקל.

"עדכון נוסף בצמיחה, התחזית לשנת 2018 ללא שינוי. הצמיחה ב-2017 עודכנה (שוב) כלפי מעלה ל-3.4 אחוזים (3.3% באומדן הקודם) בעיקר בשל עדכון נוסף כלפי מעלה ביצוא הסחורות והשירותים ל-2.8 אחוזים. תחזית הצמיחה שלנו לשנת 2018 נשארה ללא שינוי 3.5 אחוזים.

"ובמבט קדימה - ביום חמישי צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר. הצפי שלנו שהמדד ינוע בטווח שבין ירידה של עשירית לשיישאר ללא שינוי. הגורמים שמעלים את המדד הם: עליית מחירי הדלקים, לצד פיחות השקל, עליה במחירי המזון ועליה בשכירות. מנגד, צפויה ירידה במחירי החשמל וירידה נוספת במחירי הביגוד. המדדים הבאים מרץ אפריל ומאי צפויים להיות גבוהים ולרכז את רוב האינפלציה החיובית השנה.

"בארה"ב העלאת ריבית בשבוע הבא. נתוני שוק העבודה בארה"ב ממשיכים להיות מצוינים ומצדיקים העלאת ריבית נוספת של הבנק המרכזי ברביעי הבא. יחד עם זאת, קצב הגידול המתון בשכר לא מצדיק להערכתנו כרגע האצה בתוואי הריבית במיוחד לנוכח אי-הוודאות סביב תגובת שותפות הסחר של ארה"ב להודעת המכסים של הנשיא.

"בישראל - ב-2017 העודף בחשבון השוטף עמד על כ-3 אחוזי תוצר – השקעות זרות ישירות שיא של 19 מיליארד דולר. בפברואר גירעון הממשלה – 1.9 אחוזים. סנטימנט הצרכנים עולה והעסקים יציב ברמה גבוהה. בדיוני הריבית של בנק ישראל חבר ועדה אחד (מתוך 6) הצביע בעד העלאת הריבית ל-0.25 אחוז. רכישות המט"ח של בנק ישראל היו צנועות בפברואר. על רקע התחזקות השקל, הציפיות לאינפלציה ירדו מעט בטווח של עד 8 שנים.

"עוד בעולם - הממשל האמריקאי הודיע על הטלת מכסים על יבוא פלדה ואלומיניום – תגובת השווקים הייתה מתונה. ההתרחבות בשוק העבודה האמריקאי הפתיעה לטובה בפברואר – קצב עליית השכר התמתן. באירופה הבנק המרכזי משדר נימה יונית – המדיניות ללא שינוי עד סוף השנה לפחות.בסין סחר החוץ היה חזק באופן חריג, וגם האינפלציה – ייתכן שקשור לראש השנה הסיני.ביפן הצמיחה ברבעון רביעי 2017 עודכנה כלפי מעלה בחדות – בעיקר בשל מלאים."

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים