סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

מידרוג מציבה תחת בחינה עם השלכות שליליות את דירוג אג”ח A3.il של אקסטל לימיטד

חלוקת הדיבידנד (על אף שהחברה דיווחה במקביל על ביצוע עסקה להקצאת מניות בכורה שאמורה להפיק לה תזרים של 94 מיליון דולר) מהווה השלכה שלילית על דירוג הסדרות

מידרוג מציבה תחת בחינה עם השלכות שליליות את דירוג אגרות החוב שהנפיקה אקסטל לימיטד. הצבת הדירוג בבחינה הינה בעקבות דיווחי החברה מיום 12.3.18 בעניין חלוקת דיבידנד והתפטרותם של שני דירקטורים. חלוקת הדיבידנד האמורה, מהווה שינוי בתרחיש הבסיס שנצפה על ידי מידרוג.

מידרוג מעריכה, כי חלוקת הדיבידנד בהיקף מהותי זה (על אף שהחברה דיווחה במקביל על ביצוע עסקה להקצאת מניות בכורה (סדרה B בפרויקט CPT ) אשר אמורה להפיק לה תזרים של כ- 94 מיליון דולר ארה"ב), לרבות נסיבות התפטרות הדירקטורים, כפי שמשתקף מדיווח החברה, מהווה השלכה שלילית על דירוג הסדרות.

מידרוג תבחן בתקופה הקרובה את השפעות האמור על דרוג סדרות החברה.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים