סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

חברה לישראל קיבלו דירוג A ממעלות לגיוס אג”ח של עד 400 מיליון ש”ח

בחברת הדירוג אישררו דירוג זהה לסדרות האג"ח הקיימות של החברה (7, 10, 11) בעקבות יישום מתודולוגיה להערכת שיקום חוב. תמורות ההנפקה ישמשו למחזור חוב פיננסי קיים

P&S מעלות מודיעה על אשרור דירוג סדרות אגרות החוב 7, 10 ו-11 של החברה לישראל בעקבות יישום מתודולוגיה להערכת שיקום חוב, ומתן דירוג ’ilA’ זהה לאיגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. שיונפקו על ידי החברה באמצעות הנפקת סדרות אג"ח חדשות, סדרות 12 ו-13. תמורות ההנפקה ישמשו למחזור חוב פיננסי קיים.

שיקולים עיקריים: "בעקבות יישום לראשונה של מתודולוגיה להערכת שיקום חוב של תאגידים לא-פיננסיים, אנו בוחנים את שיעור שיקום החוב של סדרות האג"ח השונות בהינתן תרחיש כשל פירעון היפותטי", ציינו במעלות. "אנו קובעים לסדרות האג"ח הבלתי מובטחות של החברה לישראל (סדרות 7 ,10 ,11) ולסדרות האג"ח הבלתי מובטחות שבכוונת החברה להנפיק (סדרות 12 ,13) דירוג ’ilA’, זהה לדירוג המנפיק. דירוג שיקום החוב לסדרות אלו הוא ’4’, ומשקף את הערכתנו כי בהינתן תרחיש כשל פירעון היפותטי, שיעור שיקום החוב יהיה בחלק האמצעי של הטווח 30%-50%.

"הערכתנו לשיעור שיקום החוב נתמכת בהחזקה במניות סחירות של שתי חברות מתחומי פעילות שונים שאין ביניהן בהכרח מתאם", הוסיפו בחברת הדירוג.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים