סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

שותפות של אשטרום נכסים במזכר הבנות למכירת נכס בגרמניה בכ-38.5 מ’ אירו

שותפות שהחברה מחזיקה בה בעקיפין בשיעור של כ-51%, המחזיקה בנכס בהנובר, גרמניה, חתמה על מזכר הבנות למכירת האחזקות בשותפות לצד ג’

חברת אשטרום נכסים מדווחת כי שותפות שהחברה מחזיקה בה בעקיפין בשיעור של כ-51% אשר מחזיקה בנכס בהנובר בגרמניה, והשותפים בה, חתמו על מזכר הבנות מול צד שלישי למכירת אחזקותיהם בשותפות לרוכש.

מזכר ההבנות כפוף בין היתר לקיומה של בדיקת נאותות לשותפות. סך התמורה על פי מזכר ההבנות נקבעה לסך של 38.5 מיליון אירו (בגין 100% מהשותפות).

באשטרום מבהירים, כי מכירת החזקות השותפות כפופה להשלמת בדיקת נאותות על ידי הרוכש, להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב ולקבלת האישורים הנדרשים לרבות אישור דירקטוריון בעלי המניות בשותפות.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים