סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

ועדת הכספים אישרה העברת תקציביות בסך כ-3.5 מיליארד ש”ח - 175 מיליון מתוכם לחיזוק ומיגון מבנים אזרחים בצפון

פיקוד העורף ישתמש בתקציב לצרכי חיזוק ומיגון מוסדות חינוך, בריאות ורווחה, בצפון בכלל וברמת הגולן בפרט

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (ב’) העברות תקציביות בסך כולל של כ-3.52 מיליארד ₪, מתוכן 530 מיליון ₪ העברות תקציביות חדשות במסגרת שינויים בתקציב 2018 ועוד כ-2.990 מיליארד ₪ העברות של עודפי תקציב במשרדי וגופי הממשלה השונים משנת 2017 לשימוש בשנת התקציב הנוכחית.

להלן פירוט ההעברות התקציביות בתקציב 2018:

העברת 222 מיליון ₪ לצרכי מיגון בצפון הארץ – 175 מיליון ₪ הינם להוצאות חירום אזרחיות שישמשו חיזוק ומיגון מבנים בצפון. 25 מיליון ₪ מתוכם להוצאה עבור מטרה זו השנה ו-150 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב. תקצוב הפרויקטים לא נכלל בבסיס התקציב מאחר שהסיכום בנושא נחתם לאחר אישור תקציב 2017-2018.
בתחום המיגון שיוציא לפועל פיקוד העורף כוללת התוכנית חיזוק ומיגון מוסדות חינוך, בריאות ורווחה, בצפון בכלל וברמת הגולן בפרט וכן מיגון של תחבורה ציבורית ביו"ש. בנוסף ישופצו מקלטים, יוקמו מיגוניות ותתבצע השתתפות במיזמי בניה ברשויות השונות ברחבי הצפון, כחלק מן ההערכות האזרחית לחירום.
47 מיליון ₪ הינם בהוצאה מותנית להכנסה עבור מיגון תחנות כוח ותשתיות לאומית. זאת במסגרת בקשת חברת החשמל לבצע פרויקטים למיגון תחנות כוח ותשתיות לאומיות באמצעות פיקוד העורף, כאשר החברה תעביר את המימון לפיקוד העורף וכנגדם יתבצעו פרוייקטי מיגון של כ-11 מתקנים להולכת חשמל וגז.

העברת כ-308 מיליון ₪ ו-559 משרות בין סעיפים לצרכי משרד הכלכלה והתעשייה - ההעברה והמשרות המוזכרות בה מיועדות להסדרת פיצול זרוע התעסוקה ממשרד הכלכלה למשרד העבודה והרווחה בעקבות החלטת הממשלה בעניין.

להלן פירוט ההעברות של עודפי תקציב 2017 לשנת 2018 בתקציבי המשרדים והגופים:

כ-6 מיליון ₪ עודפי נשיא המדינה ולשכתו וכן מעודפי תקציב לשכות נשיאי מדינה לשעבר - העודפים כוללים תקצוב עבור הפעלת ואחזקת לשכת נשיא המדינה ופעילות מחלקות שונות וכן את תקצוב תקנים ותקצוב ביקוריו בחו"ל. הם נוצרו בגין התקשרויות והזמנות לטווח ארוך. העודפים בגין נשיאי העבר נוגעים להתקשרויות חוצות שנה קלנדרית עבור הוצאות שוטפות שלא שולמו ב-2017.

כ-686 מיליון ₪ עודפי המשרד לביטחון פנים - העודפים מיועדים למימון תוכניות מרכזיות של המשרד – אגף הירי, עיר ללא אלימות, תכנית מצילה, הרשות למלחמה בסמים, קרן בלאי להחלפת כלי הרכב של משטרת ישראל, מימון טייסת הכיבוי, הרשות להגנת עדים, הרשות הארצית לכבאות והצלה, שירות בתי הסוהר, רכש ומימון כוח אדם למשטרת ישראל ועוד. עיקרם בעקבות התקשרויות חוצות שנות תקציב.

כ-506 מיליון ₪ מעודפי משרד הבריאות - העודף נובע מהתחייבויות משנת התקציב הקודמת ותוכניות ארוכות טווח. בין היתר בגין התוכנית הלאומית לממדי איכות בבתי החולים, חיזוק קשרי הממשלה בתחום הבריאות עם סין ואפריקה והזמנות לפרויקטים במסגרת תוכנית הממשלה בנושא, הערכות המשרד לשעת חירום, תפעול מערכות המחשוב במשרד, תשלום למחירוני תרופות, תחזוקה של מבני המשרד, רכישת חיסונים לרפואה מונעת, תרופות שחפת ואיידס לחסרי מעמד, שירותי בריאות הנפש, מרכזי הגנה לילדים, מרכזים לטיפול בנפגעות פגיעה מינית, העברות ותמיכות לקופות ובתי חולים ועוד.

כ-390 מיליון ₪ עודפי משרד העלייה והקליטה – העודף בגין התחייבויות שהחלו בשנת התקציב הקודמת והתשלום בגינן או בגין חלקן נקבע לשנת 2018. ההתחייבויות ברובן הינן לצרכי מנהל ואמרכלות במסגרת 2 פרויקטים מרכזיים, עבור קליטת עולים בשוק העבודה וסיוע למדענים עולים ותושבים חוזרים בשמה מתאימה במוסדות מחקר והשכלה גבוה וכן עבור סיוע לסטודנטים עולים.

כמיליארד ו-105 מיליון ₪ עודפי המשרד להגנת הסביבה – מרבית העודפים הינם במסגרת הקרן לשמירות ניקיון שתקציביה מועברים משנה לשנה.

כ-157 מיליון ₪ עודפי משרד הכלכלה - העודפים נוצרו כתוצאה מהתחייבויות ממושכות וכן מביצוע נמוך מתחזית המשרד בחלק מהמקרים. התקצוב הינו לצרכי הפעלת הרשות לחדשנות, מו"פ בינלאומי, קידום השקעה ועידוד התעסוקה, קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים ופעולות כלליות לקידום התעשייה.

כ-53 מיליון ₪ עודפי הרשות הממשלתית למים וביוב – העודפים הינם במסגרת צרכי שכר ותפעול כאשר עלויות התפעול השוטפות של הרשות משולמות בהתאם לחוזים רב שנתיים. כך גם למימון פעולות הייעוץ של רשות המים שהינן רב שנתיות.

כ-96 מיליון ₪ עודפי כספי רשות האוכלוסין – העודפים נוצרו בין היתר נוכח הליך בניית לשכות, גיוס עובדים ושיפורים טכנולוגים שמבצעת הרשות לטובת האזרח, אלה תוקצבו ב-2017 והכספים מועברים בהתאם לביצוע וכן נוכח תוכנית מחשוב חדשה שתוקצבה וחוזיה נפרסים על מספר שנים.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים