סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

לאומי שוקי הון סבורים כי קיימת היתכנות להעלאת ריבית בישראל כבר השבוע

דודי רזניק: "ממליצים על אחזקה מאוזנת בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד. בתקופה הקרובה מומלץ להחזיק רמות גבוהות יחסית של מזומן בשילוב אג"ח בריבית משתנה"

 לאומי שוקי הון בסקירה שבועית של התפתחויות מקרו כלכליות והשוק הסולידי: "גורם משמעותי שיכול לתמוך בהחלטה להעלות את הריבית בישראל כבר עתה, ולמרות שהאינפלציה עדיין לא התבססה בתוך תחום יעד יציבות המחירים, נוגע לחשיבות שבנקים מרכזיים נוטים לתת לשמירה על אמינות. לכן, לא ניתן לפסול את האפשרות שבנק ישראל יעלה את ריבית במהלך הרבעון הנוכחי כפי שמצביעה מזה תקופה חטיבת המחקר. העלייה לאחרונה בציפיות האינפלציה והיחלשות השקל בחודש האחרון צפויים לסייע להערכה זו.

"למרות הערכות השוק כי ההסתברות להעלאת ריבית בנק ישראל בהודעה הקרובה בשבוע הבא נמוכה מאוד, אנו סבורים כי לא ניתן לפסול העלאת ריבית כבר השבוע לרמה של 25 נ"ב, בעיקר על רקע המשך העלייה בריבית הפד ועלייה במגמה של הידוק מוניטארי בעולם.

"תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות בארה"ב מצויות בשיא של מספר שנים על רקע המשך הטון ה"ניצי" יחסית של בכירי הפד ובהם היו"ר פאוואל וכן על רקע המשך פרסום נתוני מקרו חיוביים ובהם העלייה בפעילות מגזר השירותים והמשך העלייה באמון הצרכנים. התשואה מושפעת ממגוון רחב של גורמים, מעבר לצפי לריבית הפד, וגורמים אלו, כמו הצפי לגירעון ההולך וגדל בתקציב של ארה"ב, תומכים בעליית התשואות.

"במבט כולל, למרות ההשפעה החד פעמית של ההוריקן "פלורנס", דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר המשיך את המגמה של נתונים חיוביים במשק האמריקאי. הדו"ח הצביע על ירידה לשפל של קרוב ל 50 שנה ברמת האבטלה תוך המשך העלייה בתוספת המשרות הממוצעת בחודשים האחרונים. שיעור עליית השכר צפוי לעלות בחודשים הבאים ולעבור את ה-3%.

"הלחצים האינפלציוניים בארה"ב עדיין מתונים יחסית, דבר שבא לידי ביטוי גם בעליית השכר לשעה על פי התחזיות. השוק בארה"ב מתחיל להתיישר עם הפד והעלה לאחרונה את ההסתברות להעלאת ריבית רביעית השנה וכן הציפיות מתקרבות לתוואי העלייה החזוי על ידי הפד בשנת 2019 קרי 3 העלאות ריבית.


"הסיכונים בשוק האג"ח הממשלתי עלו לאחרונה מאוד ולכן מומלץ כרגע להשקיע במח"מ קצר יחסית.
להערכתנו העלייה לאחרונה בריביות ה IRS משקפת יותר את תוואי הריבית החזוי מאשר התשואות הממשלתיות הקצרות. החלק הקצר של העקום השקלי מושפע ככל הנראה לאחרונה מפעילות של תעודות הסל המחליפות השקעה בפקדונות בנקאיים במק"מ ואג"ח ממשלתי קצר. אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד. בתקופה הקרובה מומלץ להחזיק רמות גבוהות יחסית של מזומן בשילוב אג"ח בריבית משתנה. עליית התשואות בארה"ב בחודש האחרון כמעט ולא באה לידי ביטוי בשוק האג"ח הממשלתי המקומי כך שרמת המרווחים השליליים חזרה בסמוך לרמות השיא.


"בחודש האחרון בלט שוק האג"ח הקונצרני ביצועים עודפים על פני האפיק הממשלתי. אנו סבורים כי רמת המרווחים שירדה לאחרונה שוב מבליטה את הסיכון הגלום בשוק האג"ח הקונצרני ובעיקר ברמות הדרוג הנמוכות. אנו ממליצים על השקעה במח"מ קצר של כ - 3 שנים. שוק ההנפקות שהתאפיין בפעילות נמוכה בחודשיים האחרונים צפוי לשוב לפעילות גבוהה בשבועות הקרובים, דבר העלול להכביד על הביצועים בשוק המשני."

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים