סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

אלקטרה נדל”ן הודיעה כי הושלמה עסקה למכירת זכויות בנכס בקליבלנד ארה”ב

תזרים המזומנים החופשי שנבע לחברה מהעסקה היה גבוה בכ- 6 מיליון ש"ח מהתזרים שדווח. כתוצאה מכך, תרשום החברה רווח לאחר מס של כ- 4.5 מיליון ש"ח ברבעון השלישי 2018

בהמשך לדיווח המיידי של  אלקטרה נדל"ן מיום 29 ביולי 2018 בדבר חתימה על עסקה עם צד שלישי למכירת הזכויות בבניין משרדים הממוקם בעיר קליבלנד שבארה"ב, מתכבדת החברה להודיע כי בתאריך 4.10.2018 הושלמה העסקה ונתקבלה מלוא התמורה.

תזרים המזומנים החופשי שנבע לחברה מעסקה זו היה גבוה בכ- 6 מיליון ש"ח מהתזרים שדווח. כתוצאה מהאמור, תרשום החברה רווח לאחר מס של כ- 4.5 מיליון ש"ח ברבעון השלישי לשנת 2018.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים